Neeilinis eilinis Buffalo de Bilas (2/4): atsišaudymas prieš iššaudymą?

(Tęsinys, o pradžia – čia)

* * *

Antra, pažiūrėkime, kaip viskas įvyko.

Įvykio vietos iliustracija (iš BBC)

Žudikas, kaip pranešama žiniasklaidoje, ginkluotas legaliai įsigytu (nors pritaikytomis jam JAV nelegaliomis pagal šovinių kiekio talpą apkabomis) pusautomačiu karabinu (assault rifle, viena iš AR-15 modifikacijų), kurį ir naudojo kaip pagrindinį ginklą, greta medžioklinio karabino (hunting gun – ko gero, turimas omeny tiesiog pertaisomas spyna po kiekvieno šūvio neautomatinis karabinas, t.y. bolt-action) ir lygiavamzdžio šautuvo (shotgun – ginklų modelių patikslinimo neradau, o ir pilniausia nuoroda yra britų, kurie, žinia, apie šaunamuosius ginklus turi labai paviršutiniškas žinias), atvairavo virš 320 km į savo būsimo nusikaltimo vietą apie 14:30.

Ir kur, išlipęs iš automobilio, iškart pradėjo šaudyti į pirmą pasitaikiusią auką dar stovėjimo aikštelėje priešais įėjimą jau 14:31, o policijos pareigūnų, kurie pranešimą iš 911 dispečerio gavo 14:34, jis sulaikytas buvo 14:36 – tad vos po maždaug 5 minučių nuo šaudymo pradžios!

Kas dar manote, kad JAV policija lėtai reaguoja, tai pagalvokite, per kiek iki jūsų kokios artimiausios parduotuvės taip atvyktų mūsų policininkai?

Dėl britų straipsnio nuorodoje, tai va Londone 2015-aisiais, pamenu, po pranešimo 112 apie įtartiną sprogmenį ryte po nakties palei pagrindinį įvažiavimą, per kurį atvyksta vaikai į žydų ortodoksų mergaičių mokyklą, ir kuri tuomet įėjo į padidinto teroristinio pavojaus galimų objektų sąrašą (kas pamenate tuo metu kaip tik filmuotą BBC serialą Bodyguard ir epizodą su mokykla?), ir kurią kuravo vietinė žydų saugumu besirūpinanti organizacija CST, tai atkulniavo atsipūtęs konsteblis paklausti are you alright, mate? po… daugiau nei 8 valandų.

Sure! Why?

O ir Lietuvoje dabar naktimis bei savaitgaliais net rajonų centruose, prioptimizavus instagraminiam komisarui, nuovados yra tiesiog užrakinamos – pareigūnai rajoninių nuovadų “nedarbo“ metu automobiliuose patruliuoja iš esmės tik apskrities lygiu (nuo mano rajono centro iki apskrities centro važiuojama maždaug 45 minutes).

Jūs visi saugūs! ©

* * *

Ir dar ta pačia proga, kad lyginame su brangia [savo kainomis] tėvyne – o ką išties darytų mūsų pareigūnai tokiu atveju, skirtingai nuo JAV policijos, kur pastarieji į pranešimą apie aktyvų šaulį visada reaguoja pagal tokiais atvejais atidirbtą standartinę veikimo procedūrą (SOP), vadinamą IARD (t.y. immediate action rapid deployment – greito reagavimo ir nedelsiama konfrontacija)?

Kitaip tariant, JAV pareigūnai iškart braunasi tokio įvykio vietoje neutralizuoti (ir jei reiks – iškart likviduoti) šaudytoją, o ne atvykę įprastai aptveria įvykio perimetrą ir užima apsupime gynybą, laukdami spurgų, kaip įkaitų atveju, tų pagrobėjų derybų pradžios bei nesiimdami jokių aktyvių veiksmų prieš juos ir nebandydami įsibrauti iškart be palauk į tas patalpas, kad atsitiktinai taip nenukentėtų ten esantys pašaliniai žmonės, galintys ir nesąmoningai tapti gyvu nusikaltėlių skydu.

JAV policijos pareigūnui ginklas duotas kaip darbo priemonė, o ne penio kompensatorius prie tarnybinės uniformos, kaip daugumai mūsų, deja, vis dar (ar vėl jau) mentų (ir aš taip juos leisiu sau vadinti tol, kol nebus atsiprašyta bei klaida atitaisyta, atitinkamai pagaliau jau nubaudžiant tuomet savivaliavusius vadukus).

Todėl JAV policininkas prie IARD situacijos visada veržiasi pirmyn, pasirengęs nedvejodamas šauti, nes delsti išties nebegalima – antraip, aktyvus šaudytojas masiškai iššaudys dar daugiau aukų (šiuo atveju, primenu – 10 nušautų ir dar 3 sužeisti vos per 5 minutes!).

“Linksminkimos, pakol mentais esma!“ (gif iš tenor)

O jūs tikri, kad ir mūsų mielieji mentai yra tokie patys “didvyriai“ – ir atskubės tiesiai link jūsų, o ne perimetro užsitverti, kol jau ten pas juos atvyks šturmui ARAS, kokia vietinė riaušių provokatorių “dialogo grupė“ arba bent kokie VST goblinai, mėgstantys taip vieni kitiems girti pirtelėse snukelius patalžyti beisbolo kuokomis?

Prasidėjus tokiam aktyviam ar masiniam šaudymui, jūs teturite suskaičiuotas sekundes susirasti sau slėptuvę – ir labai nuoširdžiai melstis, kad tas vykstantis kol kas iššaudymas urmu gal kaip nors pereis verčiau į jums parankesnę įkaitų situaciją.

* * *

Ir jei dabar pagalvojote apie legalų ginklą savigynai, tai ta pačia proga irgi pagalvokite, ar kuris nors iš aukščiau išvardintų ilgavamzdžių ginklų yra uždraustas savigynai Lietuvoje, ir kiek toks galutinis uždraudimas padėtų jus apsaugoti nuo panašaus pobūdžio masinių pašaudymų?

Juk nomenklatūrinių medžioklių, ginkluotų ir besivalkiojančių sparčiai vardan ikėjų kertamuose mūsų miškuose, juk irgi niekas neuždraudė – tad galite mintyse savo vamzdžiais pasimatuoti su tradicinę žvėrininkystę praktikuojančiais “bioselekcininkais“.

Meška, suprantama, yra tik meška (iš a/f The Simpsons)

Juolab, primenu, masinis iššaudymas Draučių kaime 1998-aisiais buvo įvykdytas kaip tik medžiokliniu šautuvu.

Beje, tas masinis iššaudymas, įvardintinas netgi aktyviu iššaudymu, buvo įvykdytas aktyvaus šaulio – vietinio lenko, taip sąmoningai iššaudžiusio jubiliejinės Vasario 16-osios išvakarėse 8 lietuvius (jis pats nuo patirtų sumušimų vėliau ligoninėje mirė).

Čia, kaip pamatysite, turime labai irgi panašaus pobūdžio masinio iššaudymo pavyzdį, kaip aptariamas dabar Buffalo, tačiau JAV policija į įvykio vietą atvyko gerokai greičiau, iki dar vietiniai tą šaulį smurtiniu būdu jau pasiuntė į jam labiau priderantį pragarą.

* * *

Bet dar pažiūrėkime, o tai kaip padėtų tokią šio žudiko turimą ugnies galią įveikti legaliai nešiojamas (ne šiaip seife namuose turimas!) jūsų asmeninis ginklas savigynai, kuris, matyt, būtų koks nors vienas iš 9×19 mm parabellum/luger kulkas naudojančių – populiarieji GLOCK 17 arba net 19, ar panašus koks biudžetinis PM arba pagerintasis CZ?

Taip, tokiais galima ginantis bent jau peršauti įkyriaus kokio prekybcentrio apsauginio koją, tarkime, tačiau iš už priedangos labai ilgai ir aktyviai prieš tokį aktyvų šaudytoją, atsiprašant už kalambūrą, neprišaudysi.

Atsakomųjų šūvių nebus – užsižiopsojus… (gif iš wide open spaces)

Nes, trečia, šiuo konkrečiu atveju šitas aktyvus šaulys išties prekybcentryje susidūrė su ginkluotu apsauginiu – Aaron Salter, buvusiu Buffalo Policijos Departamento pareigūnu.

Kas reiškia, kad pasipriešinęs šaudytojui asmuo, deja, bet irgi susišaudymo metu žuvęs, taip skirtingai nuo visokių mėgėjų civiliokų, įsigyjančių ginklus savigynai vardan paranojos (teoriškai, tai joks psichiatras neturėtų išduoti tokiam ir pažymos dėl leidimo ginklui, bet Draučių lenkas nesunkiai šį formalumą tuomet apėjo) arba biologiniam homo sapiens dominavimo poreikiui patenkinti (kaip ir pasimatavimui linksmakočiais), puikiausiai buvo ištreniruotas tą savo tarnybinį ginklą panaudoti profesiniame lygyje – tiek ir apmokytas automatiškai išsitraukti, nuimti nuo saugiklio, užtaisyti, nutaikyti ir iššauti kiek reikia kartų ir reikiama kryptimi į reikiamą tašką (matote, kiek reikia atlikti manipuliacijų?), tiek ir apmokytas pagal procedūras, kada ir kaip būtina tinkamai reaguoti, kilus tokio tipo saugumo incidentams.

Žuvęs apsauginis Aaron Salter, bandęs šūviais sustabdyti aktyvų šaulį (foto iš NYTimes)

Kitaip tariant, ne civiliokų tai yra darbas atsišaudyti va tokiose masinio iššaudymo situacijose, nors kartais ir jie, taip išties turėdami ginklus savigynai, taip padeda atgrasinti ir nuvaikyti panašiais atvejais dažnai nevykėlius potencialius aktyvius šaulius, kol tie dar nepradėjo savo masinio iššaudymo nusikaltimo.

Deja, bet apsauginiui, net ir buvusiam policininku bei ginkluotam, sustabdyti šio žudiko nepavyko – nes pastarasis, skirtingai, matyt, nuo paties apsauginio, vilkėjo “sunkiąją“ (žurnalistai nepatikslino apsaugos lygio pagal klasifikaciją) šarvinę liemenę, kuri jį, matyt, ir apsaugojo nuo iššautos apsauginio pistoleto kulkos (nežinau šio kalibro – o jums Lietuvoje, skirtingai nuo JAV net ir .45 Colt, bet prieinamas iš esmės tik civiliams skirtas šovinys 9×19 mm para), tačiau gi paties apsauginio nebeapsaugojo nuo žudiko paleistos karabino kulkos (jei AR-15 standartas, tai tikėtina, kad buvo 5.56×45 mm NATO arba kitaip .223 Remington).

Teoriškai, aišku, 9 mm yra didesnė kulka už 5.56 mm tame ginklų kalibre, tačiau prisideda daugiau veiksnių, nulemiančių “užmušamąją“ galią, iš kurių be parako užtaiso gilzėje, tai dar ir ginklo vamzdžio ilgis netgi turi ne paskutinę reikšmę.

Tad užteks dabar žinoti, kad leistinas pistoletas civiliams yra sąmoningai parenkamas ne visai taip ir “pilnos kovinės galios“, švelniai tariant, kaip kad yra tipiniai ilgavamzdžiai karabinai, kuriuos “progresyvūs tolerastai“ isteriškai pavadina nuo fiurerio laikų šturmgeverų tais baisiaisiais “šturmo šautuvais“ assault rifle – todėl būtinai uždraustinais, nes toks šaunykas tik užpuldinėja, kaip sako jo pavadinimas, nekaltus žmones!

Įvairios AR-15 karabino modifikacijos (gif iš giphy)

Bet dėl ugnies galios ir galimybių į ją atsakyti, kaip matote, šiuo atveju irgi ne viskas taip paprasta buvo, ėmus nagrinėtis įvykio detales per savigynos prizmę.

* * *

Nes dar iš šio įvyko žinome, kad šaulys buvo užsimaukšlinęs tiek ir tikrai ne statybinį, o kevralo šalmą, ant kurio buvo pritvirtinta viską filmavusi kamera (dabar įprasta tokie dalykai specialios paskirties karių, kas ironiška, ne dėl filmavimo kameros vadinamų operatoriais), ir dar vilkėjo nuo šūvių (tikėtina, pagal apsaugos klasę – ne šiaip tik nuo civilių pistoletų) jį apsaugančią liemenę.

Kitaip tariant, buvo pasirengęs ir tam, kad jei į jį kažkas pasipriešindamas iššaus (JAV, skirtingai nuo mūsų tautiečių, tai vis tik daugiau žmonių nešiojasi trumpavamzdžius ginklus savigynai – concealed carry), netgi jei iš anksto nežinojo, kažkada atvykęs anksčiau apsižiūrėti iš anksto, arba lankydamasis šio tinklo parduotuvėse arčiau namų, kad parduotuvėje gali būti ginkluotas apsauginis (mūsų prekybcentriuose šie paprastai juk nėra ginkluoti – to betrūko, kad dar ir galimai vagiliaujančius pirkėjus taip prigąsdintų!).

Maža to, šis aktyvusis šaulys tikrai buvo aktyvus žudikas, nes buvo ginkluotas trimis ilgavamzdžiais ginklais (palyginimui, tai Draučių kaimo žudikas – irgi dviem šautuvais: lygiavamzdžiu medžiokliniu dvišūviu atlenkiamu Iž-12 ir neautomatiniu medžiokliniu karabinu ZKK-601), skirtais skirtingo pobūdžio šaudymui:

 • masiniam (dėl ko ir naudojosi pusautomačiu karabinu),
 • tiksliniam (pašūvis pertaisomas karabinas) ir
 • artimo panaudojimo lygiavamzdžiu šautuvu masiniam sužeidimui šratais (gerai išneša net kluono duris).

Spėčiau, kad jis ketino žudynių vietoje tikrai ilgėliau užsibūti, ir netgi baigęs savo kruvinas masines šaudynes šioje parduotuvėje – pamedžioti pavienius praeivius ar net, šratais, nušnioti ką nors plataus ir iš arti (kad ir apsaugine liemene vilkintį pareigūną).

Kai baigiasi kramtoškė (iš k/f They Live)

Tad matote, kaip su ta “aktyvia savigyna“, naudojantis kokiu civiliams leistinu pistoletu ar revolveriu, šiuo atveju būtų – kaip ir, primenu, mirtimi baigėsi pačiam apsauginiui, kuris žuvo eidamas tarnybines pareigas.

Ir labai apmaudu, kad jis (jam tai jau kaip ir nebesvarbu…) ar jo šeima tos prašmatnios pareigūno laidotuvių ceremonijos su garbės sargyba iš savo buvusios darbovietės gal nebesulauks, nors šiame poste jis išties atliko pareigūno pareigą, gindamas nekaltų aukų gyvybes savo gyvybės sąskaita…

* * *

(kita dalis – bus čia)


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas vientisa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-05-17, ir dėkoju dar atskirai balsuojantiems savo pinigais per PayPal!

11 Comments

 1. Vienu atveju IARD kaip ir suveikė(greit atvyko ir suėmė), o po kelių dienų Teksaso mokykloje nesuveikė, o netgi priešingai , viskas buvo daroma atbulai, aptveriant ,laukiant ir pan. ir ten per valandą nužudyti 19 mokinių ir 2 mokytojai, o patį šaulį sudorojo pasienio patrulis, po pamainos buvęs kirpykloje ir pasiskolinęs iš savininko pompą…Todėl dabar iš proto demokratai vėl eina, o Kanados bailys jau stumia visišką ginklų draudimą Kanadoje…

  1. Deja, tu teisus – įrašas publikuotas Patreone dar iki masinio šaudymo Teksase, ir tekste reikėtų mano per didelius lūkesčius dėl JAV policijos pakoreguoti, nes matome, kad galima pasielgti visiškai priešingai. Tas atvejis prašosi aprašymo, manau.

   1. Tik šaulys Teksase buvo pačiuožusiu stogu nuo vaistų, transgender sutrikimo ir panašiai. Ten pačioj mokykloje nesuveikė tai, kas turėjo (teoriškai) suveikti – leidimai, patekimas, ginkluota apsauga (jav Mokyklose jau porą metų speciali programa ir finansavimas tam yra skirtas) vyko dar šventė. Manau, kad nuo tokių išpuolių apsisaugoti sunkiai įmanoma, kitas reikalas kaip pas akivaizdžiai ligonius, depresinius ir lyti keičiančius bei vaistais gyvus, patenka ginklai. Pasirodo buvo pusvalandis prieš mokyklos šaudynes vienoje grupių apie tai pranešta (6 asmenims) ir berods, transliuojama, toj grupėj du buvę pareigūnai, bet niekas apie tai nepranešė…

    1. Apsisaugoti įmanoma, kai visi saugumo elementai yra vietoje ir žmonės savo darbą dirba, o ne imituoja.

     Teko ir man Londone mokykloje taip vieną negroidų rasės sutvėrimą visa galva už mane aukštesnį į stulpą įmūryti (gal netgi čia kažkur esu aprašęs 2016 metų nuotykius), kol jų likusi gauja su patelėmis aplink beždžionių šokius straksėjo. Nesitikėjo, kad ant rytų europiečio užtaikys – visi balti ten kaip kastruoti gal ne tik mentališkai, tai bijo prieš kitarasius (ir kitokius piderasius plačia prasme) pyptelėti. O aš, matai, taip nepratęs, tai pasakiau, kad ne, soriukas, bet pasakyta jūsų kompanijos nepraleisti (pernai sumušė vieną gimnazistą, išlaužė duris, išdaužė stiklą, pavogė raktus ir peiliu grasino mokytojams – nu tokia posh mokyklėlė, kur Arsenalo klubo jauniai mano pamainos metu dar treniruojasi). Pažeidimas ten tame, kad ant įėjimo turi būti bent du apsauginiai pagal SIA reglamentą, bet visi ant visko taupo – o gal ir gerai, kad partneris netrukdė man dirbti, ir pasirodė tik tuomet, kai jau policija atvyko. 🙂

     O šitos Teksase mokyklos atveju viskas, kas galėjo būti netinkamai – ir buvo netinkamai. Gal vien dėl to reikia įrašo, nes ne šiaip kažkokia klaida buvo, kurią galima išanalizuoti. Nesistebiu, kad demencinis prezikas išvis pasiūlė šitą mokyklą dabar nugriauti ir pastatyti kitą – kaip ir sprendimas, o ką… 😀

 2. Cit.: “Nes dar iš šio įvyko žinome, kad šaulys buvo užsimaukšlinęs tiek ir tikrai ne statybinį, o kevralo šalmą, ant kurio buvo pritvirtinta viską filmavusi kamera (dabar įprasta tokie dalykai specialios paskirties karių, kas ironiška, ne dėl filmavimo kameros vadinamų operatoriais), ir dar vilkėjo nuo šūvių (tikėtina, pagal apsaugos klasę – ne šiaip tik nuo civilių pistoletų) jį apsaugančią liemenę.“

  Teko girdėti, kad jei į neperšaunamą liemenę šauni taip vadinamuoju “dupletu“ (du kartus į tą pačią vietą iš karto vienas šūvis paskui kitą), tai nors ir pačios liemenės neperšausi, bet smūgis nuo tų dviejų šūvių į liemenę būna toks stiprus, kad žmogus su ta neperšaunama liemene gali netekti net sąmonės. Ar čia tiesa, ar netiesa, nežinau, bet jei tai tiesa, tai gal reikėtų iš karto mokytis “dupletais“ šaudyti.

    1. Galima ir taip sakyti, bet ne pats kulkos skersmuo milimetrais svarbu, kiek yra šovinio, įskaitant parako užtaisą, ir vamzdžio, įskaitant šio ilgį ir kulkos pradinį greitį, sukuriama kinetinė energija džauliais. Tai kJ būtų tiksliau už mm. 🙂

     Kalibras koreliuoja, bet ne visada tiesiškai ir nebūtinai proporcingai – apie tai monografiją galima parašyti (ir gal ne viena jau parašyta).

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s