Masinio iššaudymo Uvalde pamokos mums (3/4): neužkirsta žudynių pradžia

(tęsinys, o pradžia – čia)

* * *

Bet grįžtam iš šitos sūrių ašarų lietaus merkiamos mylimos šalelės į saulėtąjį Teksasą anapus šalto ir sūraus Atlanto vandenyno, kurį pelningai dabar vagoja amerikoniški dujovežiai, atgabenantys mums su riebiais antkainiais priešsankcijines suskystintas antirusiškas dujas į plūdrųjį norvegų terminalą prie Kiaulės Nugaros salos (šiaip paprastai be kelių parodomųjų reisų, tai norvegai ir atveža tas rusiškas dujas iš Yamal dujotekio Ust-Lugos terminalo prie Sankt-Peterburgo Leningrado srityje, bet kas aš toks, kad su savo žuvėdišku bankrutavusiu gazenvagenu dabar abejočiau demokratiškų dujų kilme?).

Kaip gi toliau vyko pagal žinomą chronologiją šiam momentui, nes tyrimo metu ji gali kažkiek ir keistis, ir kokios išvados saugos ir savigynos požiūriu mums kyla taip iš vieno ar kito epizodo?

Po jau paminėtos aukščiau preliudijos, kuomet sunkiai sužeidė iššovęs į kaktą savo močiutei, šis sociopatiškasis anūkėlis (nepainioti su mūsų URM kvailiuku!) per FB Messenger prirašinėjo dar žinučių savo 15-metei nuotolinei meilei Vokietijoje, kuomet jau pasiėmė močiutės Ford pikapą (pickup truck yra lengvasis country style sunkvežimis, o ne pas mus juo vadinamas “kablukas“ su būda) ir nuvairavo link pradinukų mokyklos Robb Elementary School.

Atkurta įvykių schema pagal Daily Mail

Po nepilno pusvalandžio 11:28, jis vožiasi močiutės, kuri tuomet dar spėjo pranešti kaimynams kas nutiko jai, kuomet šią skubiai sraigtasparniu greitoji pagalba išgabeno į ligoninę, pikapu į prie mokyklos esantį betoninį griovį, prasimušęs per vielinės tvoros užtvarą, kuri, suprantama, jo sukvežimiuko nepajėgė sustabdyti.

Šiaip šio senelis sakęs, kad anūkas nebuvo įgalus išsilaikyti vairavimo egzaminus pažymėjimui gauti (ginklui gauti – išties paprasčiau!), tad ir praktiškai vairuoti ne itin temokėjęs.

Aš vis tik manau, kad jis iš anksto apsižiūrėjęs, kad perimetro fizinio užtvaro, taip neblogai vis tik saugojančio nuo visokių įkyrių pašalinių įsibrovėlių, pats neįveiks kitu būdu, kaip tik va tokiu taranu.

Šaudytojo nusivairuotas močiutės pikapas betoniniame griovyje prie mokyklos (foto iš click2houston)

Iš automobilio jis išlipa vilkėdamas jam įprastai tik juodai, su kuprine už nugaros bei taktine liemene amunicijai (tačiau be šarvinių plokščių joje) bei ginkluotas minėtu pusautomačiu AR-15 karabinu su 7 apkabomis po 30 šovinių talpos (nors įprastinės prie šių AR-15/M-16/M-8 karabinų yra 20-ties šovinių, tai čia kaip prie AK-47 vietoje standartinės 30-ties prijungti “kulkosvaidinę“ 45-erių šovinių apkabą).

Antrąjį savo legaliai turimą karabiną jis kažkodėl dabar paliko sudaužytame pikape.

* * *

Pagal Teksaso Viešojo Saugumo Departamentą, tai, kaip jau minėjau, dar pernai rugsėjį Salvador Ramos paprašė savo vyresnės sesers nupirkti jam ginklą, bet toji tą padaryti atsisakė, tad jau šiemet po savo gimtadienio gegužės 16 dieną jis pats kitądien legaliai, kaip sulaukęs 18-kos metų (bet Teksase gerti alkoholį leidžiama tik nuo 21-erių…), nusipirko vietinėje ginklų parduotuvėje Smith&Wesson pusautomatį karabiną.

Vėliau tyrėjai nustatė, kad jis prie pusautomačio karabino pritaikė dar ir JAV nelegalų hellfire stiliaus spynos patobulinimą, leidžiantį jau šaudyti automatine ugnimi (t.y. vientisomis serijomis, o ne tik automatiškai persitaisomais pavieniais šūviais, vadinamais pusautomačiu šaudymo režimu semi-auto).

AR15/M16 modifikuotas šaudyti serijomis (gif iš gfycat)

Dar anksčiau 8 dienos iki šio masinio iššaudymo jis per Instagram žinutę savo pažįstamui pasigyrė, prisegdamas pirkimo kvitą, kad svajonė išsipildė, nes nusipirko internetu AR-15 tipo pusautomatį karabiną iš Džordžijoje įsikūrusio ginklų pardavėjo Daniel Defense įmonės – o likus 3 dienoms jis įdėjo abiejų ginklų nuotraukas į savo Instagram paskyrą pasipuikavimui viešai (tuštybės, dėmesio sau gavimo arba kitaip – dominavimo instinkto pasireiškimas).

Ruošdamasis šioms žudynėms, Salvador Ramus nusipirko tam iš viso 1’657 šovinius. Iš viso 315 šovinių pareigūnai surado pačioje mokykloje, iš kurių jau 142 tebuvo tik iššautos gilzės (vadinasi, išnaudojo čia viduje beveik 5 trisdešimties šovinių talpos apkabas iš minėtų 7), o dar 922 šoviniai surasti mokyklos kieme, iš kurių buvo jau 22 iššautos gilzės, tad dar nepilnai lauke dar 1 trisdešimties šovinių apkabą.

Taip iš viso Salvador Ramos per kone pusantros valandos užtrukusias masines šaudynes iššovė 164 kulkas arba išnaudojo beveik 6 iš 7 trisdešimties šovinių talpos iš anksto parengtas apkabas – ir tik maždaug dešimtadalį viso jo anksčiau įsigyto bendro šovinių kiekio, kurio dalį, net neabejoju, buvo išnaudojęs pasipraktikavimui iš anksto.

* * *

O prie pradinės mokyklos atvykęs jis pirmiausia iššauna į du atsitiktinius ir pašalinius asmenis prie netoliese esančių laidojimo namų – šiedu sėkmingai pasprunka į vidų nesužeisti. Nežinau, ar jis išties taip nepataikė, nors į juos taikėsi nuo peties, ar čia tik taip nubaidė, galbūt, šaudydamas 80-ųjų superherojų stiliumi nuo juosmens, du visiškai ne jo pasirinkto aukų “profilio“ prašalaičius.

Tipiškas 80-ųjų herojų šaudymo būdas – nuo juosmens nesitaikant (gif iš tenor)

Apie šūvius ir sudaužytą pikapą į prie mokyklos policijai 911 numeriu paskambina viena iš mokytojų 11:30 –  Uvalde vietinė policija po skambučio iškart paprašo pagalbos JAV maršalų tarnybos (U.S. Marshals Service – federalinio lygio policija, turinti savo agentus kiekvienoje valstijoje, faktiškai atitinkanti žandarmerijos pagal funkcijas europinį suvokimą, tik kaip Europoje JAV nesanti pavaldi kariuomenės vadovybei).

Kokią čia išvadą mes sau dabar padarytume?

Kad ir mūsų vietinė policija, tikėtina, visų pirma paskambintų kviestis pastiprinimo ir rimtesnės šaulių pagalbos į “centriuką“, kad atsiųstų jiems “ariuką“ – patys gi, išlaikydami profesinę rimtį bei pareigūnų santūrumą, lėtai skubėtų pagal visas kelių eismo taisykles saugiai ir su įjungtais švyturėliais į įvykio vietą, užtikrinti įvykio vietos perimetro saugumą, o ten atvykę kolegai sakytų, kad pridengs jį iš užnugario, jei ką.

Negaliu policininkų kaltinti dėl drąsos trūkumo – visi drąsūs eina į gaisrininkus, o mentūroje reikia visiškai kitokių charakterio savybių. Juk ne veltui Vyčio Kryžiaus ordino medalis “Už drąsą“ duodamas kariškiams (nors mano sūnaus krikštatėvis VSD jį gavęs už “turistavimą“ Turkijos kaimynystėje 2008-08-08 įvykių metu), o Žūvančiųjų Gelbėjimo Kryžius – civiliams. Policininkai gi gauna iš viršininkų pagyrimo raštus bei žinybinį šv. Piziaus ordino ženkliuką už nepriekaištingą jubiliejinių metų tarnybą.

Buvęs policijos “generolas“ S. Skvernelis kaip premjeras apdovanoja vardiniu ginklu, pasibaigus medaliams, savo protege ir dabartinį jau policijos “generolą“ bei tuometinį betvorių pasieniečių vadą R. Požėlą – to visa krūtinė nukabinėta žinybiniais pakabukais už kokius drąsos ir tarnybos pasiekimus? (foto iš jp.lt)

Kiek mirguliuojančios kavalkados atvykimas užtruktų jūsų atveju Lietuvoje – priklauso nuo vietos geografinių aplinkybių. Bet jau apie Buffalo šaudytoją rašydamas minėjau, kad Lietuvos provincija rajonuose faktiškai pagal tęstinę nuo skvernelinio link instagraminio komisaro vykdytą defund the police politiką jau yra palikta be policijos pajėgumų, kurie dabar bazuojasi tik apskričių centruose.

Bendrai jūsų orientacijai susivokti apie laiko ir erdvės mastelius, tai, tarkime, nuo Alytaus apskrities policijos komisariato iki Varėnos rajono centro policijos nuovados yra tik (sic!) 48 km ir 41 minutė kelio. Aišku, labai skubant su švyturėliais ir atsižvelgiant į ribotus greičio ruožus ir miškingos vietovės atitinkamas oro bei paros sąlygas, tai prie kokio maždaug vidutinio 120 km/h greičio, policija, matyt, atvyktų “vos“ per 24 minutes.

Todėl dabar palyginimui sau galite pažiūrėti, kiek užtruko JAV policijai atvykti į masinius iššaudymus Buffalo (t.y. aktyvus šaudytojas buvo sulaikytas vos per 5 minutes nuo šaudymo pradžios!) ir čia Uvalde (policija buvo mokykloje irgi vos per 5 minutes nuo gauto pranešimo!), ir…

…po to labai ir labai sau džiaugtis, kad pas mus to nebūna, ir melstis, kad gal (!) niekada ir nebus (juk jūs nuoširdžiai tikite ta rusiška propaganda, kad tokie psichai ir nusikaltimai įmanomi tik pas pindosus JAV, tiesa?).

Aleliuja! (gif iš tenor)

Nors jei vis tik trūksta optimizmo, tai vėl pradžiuginsiu – juk mūsų Konstitucija iškart švaraščiu 1992-aisiais surašyta, todėl jokių 27 pataisų kaip prie JAV 1788-ųjų Konstitucijos nėra, tačiau jums įsigyti ginklą savigynai IX-705 Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas bei tuo legaliu ginklu legaliai gintis LR BK 28-tojo straipsnio rėmuose juk šioje demokratiškoje šalyje (dar) niekas neuždraudė!

Tik, prašau, įkyriems apsauginiams į kojas nešaudykite.

* * *

Paskambinusi pagalbos telefonu mokytoja iš mokyklos kiemo nuskuba atgal į mokyklos vidų pro šonines duris, kurias bando užtrenkti esamu automatiniu užraktu, tačiau šis nesuveikia.

Kai aš atėjau 2018-aisiais padirbėti anglų kalbos mokytoju iškart po apsaugos darbo Jungtinėje Karalystėje pagal jų UK SIA licenciją, tai, žinote, “profesinė liga“ manyje irgi pažadino iniciatyvą ten daug ką staiga sutvarkyti pagal saugos ir saugumo (įskaitant priešgaisrinius) būtinus standartus (mūsų šalyje visuomeniniams pastatams šie reikalavimai yra labai “simboliški“).

Bet po to pats savo iniciatyvą apraminau (aš gi mokytojas, po šimc velnių, o ne kokistais saugumietis!), nesukėlęs didesnio streso ir pačiam už viską atsakingam ir už mūsų veikas atsėdėsiančiam direktoriui, kuris mane nuramino, kad jau kitą savaitę bus ir priešgaisrinės pratybos (beje, jis įdavė savo raktą man – vis tiek aš paskutinis jau po valytojų išeidinėjau ir mokyklą užrakinėjau, priduodamas ir signalizaciją pagal jo pavaduotojos duotą man kodą, ir kartą išvis likau nuo paskutinio traukinio, nes tądien keitėsi tvarkaraštis, o aš nežinojau).

Čiuku-čiuku… pėstute (gif iš giphy)

Ir išvis šitokios profesinės iniciatyvos civiliokus tik gąsdina – antai 2015-aisiais, paskirtas apsauginių komandos vadu (team leader) Londono žydų ortodoksų mergaičių mokykloje, taip kartą šios mokyklos administratorių Švarcą, išėjusį parūkyti ir paplepėti apie mūsų tarnybos ypatumus, aš kiek įbauginau jam draugiškai, jei jau domisi, paaiškinęs ir net parodęs ranka, kas čia kaip ir kodėl vyksta gatvėje priešais su tais sunkvežimiais, kad jei čia būtų koks svarbus objektas (tarkime diplomatinė atstovybė) prie aukšto teroristinio pavojaus (high threat level), tai va, matote, visa tai yra puiki preliudijos neišvengiamai tuoj įvyksiančiam teroristiniam aktui (imminent terrorist attack) iliustracija…

…ir jis kažkaip nedarūkė tos savo cigaretės (smoking kills!).

Palinksminęs jus šiuo asmeniniu anekdotu aš dar noriu pasakyti, kad jei net Londone vis tik numatytas miesto biudžetas mokyklų apsaugai (beje, ten dirbantiems apsauginiams yra mokama daugiau JK nacionalinio minimumo pagal sostinės tarifus – London living wage standard), tai šiuo atveju, kaip matome, jokios JAV įprastos ir Uvalde mokykloms apmokėtoms ir pasamdytoms apsaugoms šalia išvis nebebuvo, ir į šūvius lauke sureagavo pradžioje tik pats mokyklos personalas.

Mūsų kai kurios mokyklos turi garbaus amžiaus sargus ar mielas sarges, bet, sutikite, tai yra išvis ne visai ir apsauga, kuri užtikrintų didesnį mokyklos personalo ir mokinių saugumą nuo visokių pašalinių asmenų, kurie gali būti ne tik agresyvūs (iki masinių šaudymų dar neprieita), bet ir slampinėjančiais pedofilais arba kvaišalų siūlytojais, o juk ne visus mokinius tėtuko pasamdytas asmens sargybinis atveža ir parsiveža.

* * *

Jau už minutės, netrukdomai patekęs į mokyklos kiemą, šaudytojas pradeda pleškinti į mokyklinių klasių langus – tai yra dar viena priežastis išmokyti ne smalsauti prie langų pripuolus, o nuvyti visus nuo langų ir užsislėpti už priedangos, vos išgirdus šūvius, nes net atsitiktinė kulka gali rimtai sužaloti, pataikiusi bent jau į stiklą ir šio šukėms pažirus į šalis.

Aišku, neperšaunamų stiklų nebūtina įrengti (nežinau, kaip yra dabar, bet jų prie LR Prezidento Valdo Adamkaus ir pagrindinėje priėmimų salėje nebuvo, iš kurios ir į balkoną paprasta patekti), bet vis tik apsauginės nuo duženų plėvelės rekomenduotinos, net jei šūvių jos ir nesulaiko.

* * *

Tuo pat metu prie mokyklos jau atvyko ir pirmieji policijos patruliai.

Tačiau už kelių minučių per neužsirakinusias lauko šonines duris maždaug 11:33, šaudytojas patenka į mokyklos pastato vidų (matyt, šias duris nakčiai tiesiog užrakindavęs savo raktu sargas, o dieną ten nėra vietoje sugedusios automatikos jokio mechaninio sklasčio, kuriuo būtų galima tiesiog užsklęsti tas duris iš vidaus).

Iš koridoriaus patenka į tambūrą, kuris jungia dvi klases. Gyvu likęs liudininkas teigia, kad mokytoja Irma Garcia bandė užsirakinti klasės duris iš vidaus (kas ir buvę anksčiau nurodytoje standartinėje veiksmų procedūroje), tačiau S. Ramos šauna į durų stiklą, matyt, taip nubaidydamas šią nuo užrakto, ir įeina į vidų.

Taręs jai “labanakt!“ (kito liudininko parodymais pasakęs “tu mirsi!“) – čia pat nušauna.

Mokytojos Irma Garcia ir Eva Mireles tapo pirmomis nužudytomis šaudynių metu (FB foto iš Daily Mail)

O po to pradeda šaudyti į klasėje buvusius vaikus ir dar vieną mokytoją Evą Mireles. Gyvu likęs liudininkas teigia, kad S. Ramos leido liūdną muziką šaudymo fonui – toks irgi pasireiškė čia jo savotiškas psichopatiškas elgesys.

Duris į jungiantį tambūrą tarp 111 ir 112 klasių jis užrakina – matyt, tam, kad jo aukos iš čia panikoje neišsilakstytų. Dauguma nužudymų jis ir atliko šiose patalpose vos per pirmas keletą minučių, po to virš valandos praleidęs viduje, belaukdamas įsiveržiančios policijos, kuri buvo likusi už durų ir kieme.

Tai va tiek tų ankstesnių įvykusių pratybų išvadų tikrovėje – tiek apie kritinį laiką, tiek apie profesinį atitikimą čia tinkamų pareigūnų pagal šių nusiteikimą vaduoti aktyvaus šaulio aukas net ir savo gyvybių sąskaita.

* * *

Dar už dviejų minučių 11:35, trys atvykę policininkai įeina į mokyklą ir prieina prie klasės durų, kur dabar yra šaudytojas. Šis iššauna į juos pro klasės durų stiklą, taip pažirusiomis šukėmis du iš jų lengvai sužalodamas. Tuomet dar keturi policininkai patenka į mokyklą.

Sprendimą dėl nedelsiamo įsiveržimo atšaukimo priėmęs Uvalde mokyklų apygardos policijos vadas Pete Arredondo (foto iš Nix Olympia News)

Todėl nemanau, kad iškart apkaltinti policininkus tuo, kad neteisingai reagavo pačioje pradžioje, vis tik yra labai tikslu – kaip matome, net 7 (!) pareigūnai iškart atvykę judėjo link šaudytojo buvimo vietos pastate, tačiau…

Tikėtis, kad iškart būtų nušovę geriau patalpoje kažkur įsitaisiusį ar užlindusį šaudytoją, tai būtų naivu, o ir aplink, nepamirškite, maži vaikai (čia gi pradinukų mokykla!), tad pleškinti nepaisant galimo kulkų rikošetavimo galima tik filmuose.

Antai tokia atšokusi kulka sporto salėje per reketininko Anatolijaus Tomilino, pravarde Zelionyj, sušaudymą iš AK-74 sužeidė anais Linksmaisais 90-aisiais Vilniuje žudikų bendrininku buvusį “brigadinį“ nusikaltėlį Viktorą Polonskį, pravarde Vesnuška. Todėl ir mūsų pasieniečių bei muitininkų žudikai iš Rygos OMON Medininkuose 1991 metų liepos 31-ąją naudojosi AK-47, kurio kulka yra 7.62 mm kalibro ir paprastai net į betoną sminga 10-15 cm, o ne atšoka, kaip AK-74 kalibro 5.45 mm (štai jums įrodymas dėl jų išankstinių ketinimu žudyti – mens rea prie įvykdyto actus reus).

Ir paprastai sovietinis specnaz bei DŠB kariai Afganistano karo metu kalnuose dėl šitos greitesnės, bet “per lengvos“ ir iškrypstančios kulkos priežasties išsikeisdavę savo tuomet šiuolaikinius AKS-74 į mažiau rikošetuojančias stambesnes ir sunkesnes kulkas naudojančius “modernizuotos klasikos“ AKM bei AKMS. Nors šiaip tą pačią bėdą turi ir šis kulkos mažos masės ir didelio greičio NATO kalibras, ne tik sovietinis, skirtas anuomet AK-74 pagal įsivyravusią karabinų kalibro madą.

AK47 ir AK74 bei jų šovinių kalibrų palyginimai (iš Spec Ops Magazine)

Kita vertus, tas esminis iniciatyvos perėmimo momentas, būtinas aktyvaus šaudytojo atveju, nors ir laiku atvykusios ir į pastatą sugužėjusios policijos tikrai buvo prarastas – ir tolimesnis delsimas privedė prie tokių didelių aukų.

* * *

Dauguma mokinių, prasidėjus masiniam iššaudymui, krito ir apsimetė negyvais, o įskaitant vienuolikametę Miah Cerrillo, kuri net išsitepliojo šalia jos nušauto bendraklasio krauju.

Vieno mokinio iš gretimos klasės parodymais, tai S. Ramos įėjo ir palinko prie po stalais sulindusių vaikų, sakydamas “metas mirti“, po ko paleido šūvius. Už durų buvęs pareigūnas sušuko, kad šauktų, jeigu kam reikia pagalbos – viena mergaitė šūktelėjo “padėkite!“, kai ją išgirdęs žudikas priėjęs tiesiog nušovė.

“Ačiū, pareigūne!“ – gal ir beliko tik tokius žodžius pridėti prie viso makabriško vaizdelio klasėse, kuriuos, matyt, žudikas galėjo tikrai ištarti savo sumautoje makaulėje.

Uvalde Robb pradinėje mokykloje nužudytos aukos – mokytojai ir mokiniai (foto iš click2houston)

Vienas iš gyvų liudininkų parodė, kad po to pareigūnas ir bandė veržtis į klasę, tačiau žudikas S. Ramos iššovė į jo pusę, po ko šis ir atsitraukęs, pridengiamas savo kolegų šaudymo. Matyt, tie šaudymai į durų stiklą, kuris sužeidė šio kolegas, ir turimi omeny šio parodymuose.

O tolimesni jau įvykę pareigūnų bandymai derėtis buvo beprasmiai ir nesėkmingi – skirtingai nuo anksčiau aptarto Buffalo šaudymo atveju, kaip pamenate, kuomet šį pareigūnams pavyko sulaikyti gyvą.

Matyt, nesunku suderėti sau tinkamą poziciją, kuomet turi situacijoje jėgos viršenybę (“sukrutėsi – nudėsim!“), kas nutiko Buffalo, o ne kai žudikas gali diktuoti sąlygas, nes yra kažkur užlindęs bei iškart nenušaunamas bei galintis atsišaudyti, ir dar gali laikyti įkaitais bent dalį gyvų likusių savo aukų, kaip buvo šiuo Uvalde atveju.

* * *

(kita dalis – bus čia)


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas vientisa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-06-30, ir dėkoju dar atskirai balsuojantiems savo pinigais per PayPal!

4 Comments

  1. Dėkoju, puikus tekstas, su tinkamais komentarais ir nukrypimais. Galiu tik liūdnai patvirtinti, kad defund police pilnu tempu ir pas mus, tokiuose Lietuvos miestuose arba miesteliuose kaip Varniai, Seda jau nebėra nei komisariatų, nei inspektorių vietinių, nieko , Varniuose dvi mokyklos, tai galim įsivaizduot, kada ir kokia pagalba atvyktų. Prieš kelis metus buvo atvejis, kai kažkokia banditų gauja Arigaloje, pačiam miestelyje stovyklą užpuolė, lupo iš eilės visus…Tai kol atvyko kas…

    1. Varėnoje irgi patruliai pravažiuoja… kai iš Alytaus atvažiuoja – tai į vieną pusę kelio jiems 45 minutės. Kad jau narkotikus centre prie Šaulių namų pardavinėja, tai kam tas rūpi? Meras gi irgi ne Varėnoje gyvena – atvažiuoja algos iš sostinės (jam panašiai nuo Vilniaus užtrunka kiek mentams iš apskrities centro).

      Dėl ekonomikos smukimo prognozuočiau, kad bus dar blogiau. Jau ir dabar mentų autobusiukai važinėja su grotomis ant langų – pasirengę riaušėms.

  2. Cit.: “ir čia Uvalde (policija buvo mokykloje irgi vos per 5 minutes nuo gauto pranešimo!), ir…“

    O jei taip pasvajojus, kad per 5 minutes vietoje paprastos policijos būtų atvykęs vietinis mūsiškio “Aro“ analogas ir tą šaudytoją iš karto nušovęs. Ar tai (t.y., ta mano svajonė) nepasiekiama viršūnė? 😦

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s