Masinio iššaudymo Uvalde pamokos mums (1/4): procedūros ir lūkesčiai

Ir ką jūs sau galvojote, kai skaitėte mano įrašą apie Buffalo šaudytoją Niujorko valstijoje, po ko pasireiškė dar ir kitas jaunasis psichopatas, pakartojęs tą patį Uvalde miestelyje jau Teksase?

Matote, keturių dalių įrašą apie aną JAV nacistuką, apsireiškusį juodaodžių kvartalo parduotuvėje, aš juk publikavau visa apimtimi iškart savo paskyroje Patreon dar gegužės 17-tą dieną (o jums čia atitinkamai gegužės 18, birželio 1 ir 22 bei liepos 7-tąją), kai čia žemiau aptariamas masinio iššaudymo įvykis nutiko po to ir tik gegužės 24-tąją – tad mano Patreon rėmėjai viską perskaitė tvarkingai pagal chronologiją laiku, ir jiems nenutiko joks atgalinio laiko įspūdis tarsi dirbtinai sukeltas deja vu.

Išvadas pasidarykite patys (“dėde, duok kapeikų!“), tad tuo faktiškai reklamą ir savo pasiteisinimą jums baigsiu.

Tik dar pavymui pridūręs, kad šis tinklaraštis nėra įprastinė socialinių tinklų paskyra, kurioje publikuojamos einamosios aktualijos, paprastai kitądien jau ir užmirštamos – čia įrašai daugmaž turi išliekamąją ir kitąkart metraštinę vertę, todėl man rašyti skubiai pagal karštas naujienas didesnės prasmės nėra.

Bet šį ar kitus įrašus visada galima vėliau nesunkiai susirasti archyvuose, kad ne tik sau pasakytum, “o tu, braaaace, kap tę, mažum, buvo!

* * *

Tai kaip ten, broliai ir sesės Kristuje, šįkart nedorėliškai buvo, ir kodėl verta ne tik šį įvykį, bet ir per šį įvykį panagrinėti gerokai platesnį kontekstą, galintį būti aktualiu ir mūsų šalyje?

Kas jums reiškia – laaaaaaaaaaaaaaaaaabai ilgąąąąąąąąąąąąąąąąąąą tekstąąąąąąąąąąąąąą (ei, kas čia man dar taip niurna – nukrenti ir darai piam atsispaudimų ant krumplių, ir mikliai tik!).

Kas tingi, gali daryti tik ant dviejų vienos rankos pirštų kaip Bruce Lee

Kad pradėjau nuo pasiteisinimo dėl chronologijos ir tokios vėlyvos mano reakcijos į šį įvykį Uvalde Teksase, tai dabar turėčiau atsiprašyti už šitą savo užtikrintą pasažą (tie teiginiai paryškint dabar čia irgi mano) aname savo įraše apie Buffalo Niujorko valstijoje, į ką atkreipė dėmesį ir tinklaraščio skaitytojas Žilvinas:

“o ką išties darytų mūsų pareigūnai tokiu atveju, skirtingai nuo JAV policijos, kur pastarieji į pranešimą apie aktyvų šaulį visada reaguoja pagal tokiais atvejais atidirbtą standartinę veikimo procedūrą (SOP), vadinamą IARD (t.y. immediate action rapid deployment – greito reagavimo ir nedelsiama konfrontacija)?

Kitaip tariant, JAV pareigūnai iškart braunasi tokio įvykio vietoje neutralizuoti (ir jei reiks – iškart likviduoti) šaudytoją, o ne atvykę įprastai aptveria įvykio perimetrą ir užima apsupime gynybą, laukdami spurgų, kaip įkaitų atveju, tų pagrobėjų derybų pradžios bei nesiimdami jokių aktyvių veiksmų prieš juos ir nebandydami įsibrauti iškart be palauk į tas patalpas, kad atsitiktinai taip nenukentėtų ten esantys pašaliniai žmonės, galintys ir nesąmoningai tapti gyvu nusikaltėlių skydu.

JAV policijos pareigūnui ginklas duotas kaip darbo priemonė, o ne penio kompensatorius prie tarnybinės uniformos, kaip daugumai mūsų, deja, vis dar (ar vėl jau) mentų (ir aš taip juos leisiu sau vadinti tol, kol nebus atsiprašyta bei klaida atitaisyta, atitinkamai pagaliau jau nubaudžiant tuomet savivaliavusius vadukus).

Todėl JAV policininkas prie IARD situacijos visada veržiasi pirmyn, pasirengęs nedvejodamas šauti, nes delsti išties nebegalima – antraip, aktyvus šaudytojas masiškai iššaudys dar daugiau aukų (šiuo atveju, primenu – 10 nušautų ir dar 3 sužeisti vos per 5 minutes!).“

Tai jau dabar matote, kad reikia pakoreguoti tą mano teiginį, kad JAV pareigūnai visada masinio iššaudymo atvejais iškart veržiasi į vidų neutralizuoti šaudytoją.

Nes, deja, bet ne – net Teksase ne visi ten reindžeriai su čaknorisais.

Chuck Norris epiniame TV seriale “Walker, Texas Ranger“ (iš giphy)

Todėl korektiškiau turėjo teiginys skambėti kaip dažniausiai, arba:

JAV policijos pareigūnai turi IARD standartinę veikimo procedūrą aktyvaus šaulio atveju, kad kuo greičiau užkirstų kelią masiniam iššaudymui“.

Antraip, įvertinus aktyvų šaulį kaip įkaitų situaciją, bus priimtas klaidingas sprendimas ir taikoma neteisinga policijos reagavimo procedūra, privedanti prie masinio įkaitų iššaudymo tokiam aktyviam šaudytojui neturint tikslo juos išmainyti paskesnių derybų metu.

* * *

Faktiškai, ši policijos sprendime apmaudi klaida, arba – tarnybinis aplaidumas, ką turėtų dar parodyti pareigūnų veiksmų tyrimas, ir nutiko Uvalde Teksase.

Todėl tai yra toji išimtis (ir tai – netgi dar ginčytina, kaip pamatysite toliau), kurią matau reikalą aptarti plačiau, nes pas mus bus taisykle tai, kas vis dar JAV yra išimtimi prie jau gana įprastinio masinių iššaudymų skaičiaus – štai JAV vien šiemet per 5 pirmus mėnesius užfiksuoti 269 tokie įvykiai, kurių metu nužudyta, įskaitant pačius šaudytojus, 308 žmonės ir dar 1114 sužeisti (arba įvykę po kone du, arba 1.78 tiksliau, tokius masinius iššaudymus JAV kasdien).

Iš dalies ir mūsų mentus suprasti tokiose jiems visiškai neįprastose situacijose būtų galima – jie atsakomybę visada nusimeta nuo savęs, leisdami tokiais atvejais veikti mūsų antiteroristinės rinktinės ARAS pareigūnams.

Nors ir šiaip toks jų mentalitetas, atsiprašant už kalambūrą, mentams būdingas, kad sukuria kokį specializuotą tyrimų padalinį, o po to nebekreipia dėmesio į “ne savo darbą“ (ar eismo priežiūra, ar kova su kyšininkavimais, ar viešosios tvarkos pažeidimai, ir pan.) – todėl tikrai gali pasirodyti keista, kad šiuo atveju Teksase šaudytoją nudėjo ne patys pirmiau atvykę vietos policininkai, bet būtent atvykę ne tarnybos metu JAV pasieniečiaiBorTac padalinio.

BORTAC pasienio patruliai (foto Alex Landeen iš Tactical Life)

Sunku tikėtis iš mūsų pareigūnų kitąkart tos iniciatyvos, kai dar ir aukščiausi mūsų šalies politikai vis kišasi į policijos darbą savo kvailais pasiūlymais, kaip policininkams derėtų dirbti. Tame yra išvis “legendinė“ mūsų juodo diržo hapkido meistrė bei dukart ekselencija, kuri pati, matai, ir persekiojamam automobiliui į padangas iš važiuojančio automobilio pistoletu pataikytų, ir geriau žino už VATinukus, kaip ką reikia saugoti – o po to generalinis mentas drožia savo pavaldinius, po ko anie komisarai atitinkamai atkruša mentaliai (atsiprašant vėl už kalambūrą!) tokią iniciatyvą parodžiusius pareigūnus, dėl ko policininkų policijoje mažėja, taip atsilaisvinusius šių etatus užpildant tik mentams pagal mentalitetą (sic!).

Mano praktikoje buvo taip, kad labai korektiškai savo pareigas atlikę Vyčio rinktinės pareigūnai, po to gavo rimtas drausmines nuobaudas, nepaisant to, kad aš ir mano kolega (kuriam sulaikomasis įkando į pirštą) net nuvykome į VRM duoti parodymų, nors ir taip viskas buvo pareigūnų filmuojama – nepadėjo, nes kažkoks “netradicinės orientacijos berniukų mylėtojas“ ne sekso prasme nusprendė pasodomizuoti pareigūnus, matyt, savo karjeros labui, juolab, kad Komsomolkėje jau buvo pučiamas jiems įprastinis melagienų skandalas. Aišku, ir lažintis nereikia, kad kitąkart Vyčio prisišaukti į pagalbą nepavyktų – aš irgi jų vietoje nesikiščiau, o tik “užtikrinčiau perimetro saugumą“ bei “informuočiau vadovybę, laukdamas tikslesnių nurodymu raštu“.

Jei manote, kad JAV kai kuriuose policijos ar šerifų departamentuose tokių neigiamų reiškinių nėra, tai irgi klystate – net kai pastarųjų vadus išties piliečiai patys renka, o ne paskiria į vadovaujančius postus politinė valdžia čiabuviams prižiūrėti, kaip yra mūsų “statutinėse“ teisėsaugose.

“Aš nupirksiu batukus tau – bus abudu labai gražūs“ – dainelė basakojams pareigūnams (iš giphy)

* * *

Tą reikia irgi turėti omeny svarstant, kas dar nulėmė, kad buvo ir Teksaso pareigūnų reaguota būtent va taip vangiai – juolab, JAV Aukščiausiasis Teismas yra priėmęs sprendimą, kad policija neturi tokios pareigos apginti visuomenę (angl. duty to protect public).

Nes teisėtumas ir viešoji rimtis (angl. law and order) nėra tapatu tokiai visuomenės, kuri moka mokesčius už viešąjį saugumą (angl. public safety), apsaugai, o ir prie kiekvieno piliečio juk policininko nepastatysi.

O ir JAV Konstitucijos Antroji Pataisa vis dar visuomenei suteikia pilietinę teisę į ginklą, kurios jokia valdžia neturi jokios konstitucinės teisės uždrausti, o gali tik kontroliuoti šios konstitucinės pataisos vykdymą, todėl, suprask, patys ir apsiginkite įstatymų rėmuose, nes policija turi kitų pareigų gaudyti nusikaltėlius (ar bausti už viršytą nurodytą greitį, kaip pas mus, arba už ne vietoje pastatytą automobilį, kaip dažniausiai JAV, dalinant parking ticket).

Todėl, žinote, visuomenę gali ir papiktinti tokie nevėkšliški policininkų veiksmai, kuomet buvo priimtas neteisingas sprendimas tarsi įkaitų situacijai, o ne aktyvaus šaulio.

“Arklį grąžinkit!…“ – John Wayne (gif iš tenor)

Juk Uvalde policijos departamentas vien 2019-2020 finansiniais metais gavo net 40% visų vietinių mokesčių iš savivaldos biudžeto, o iki tol per ketverius metus jų biudžetas padvigubėjo, ir Teksaso valstija šiam policijos skyriui suteikė saugumo priemonių pagerinimui dar papildomą $69,141 paramą iš $100 milijonų per valstiją, reaguojant į 2018 metų Santa Fe vidurinės mokyklos šaudynes, kuomet buvo 10 žmonių nužudyti.

O ir ši apylinkė turėjo apsaugos darbuotojus, kurie patruliavo prie šių mokyklų ir pagalbinių pastatų, prižiūrėdami įėjimus bei stovėjimo aikšteles. Pati mokykla ir policijos apylinkė turėjo netgi išplėstines saugumo priemones socialiniuose tinkluose, kuomet Social Sentinel proprama stebėjo galimas grėsmes ir grasinimus mokyklos personalui ir mokiniams.

Formaliai žiūrint, ir lankytojų patekimas į mokyklos teritoriją buvo kontroliuojamas Raptor Visitor Management System programa, kuomet tų asmens dokumentai skenuoti ir atliekama jų automatinis patikrinimas realiu laiku, ar nėra paieškomi ar įtariami. Fiziniai barjerai taip pat numatyti – tvoros aplink teritoriją (kaip tas padėjo – matysime toliau), racijos, privaloma procedūra užsirakinti klasių duris (kaip tas padėjo – matysime toliau) ir netgi buvo suformuota grėsmių mokyklai nustatyto komanda.

Maža to, Uvalde mokyklų apylinkės policija rengė ir pratybas 2020 m. rugpjūtį su Uvalde policijos departamentu, Uvalde grafystės šerifo departamentu ir kitomis teisėsaugos institucijomis, ir netgi šių metų, t.y. 2022, kovą, vos keletą mėnesių iki šio įvykio, buvo surengtos pratybos ir pagal aktyvaus šaudytojo scenarijų!

Pratybų metu netgi praktiškai atidirbtas variantas įkaitų užgrobėjo vietoje aktyvaus šaudytojo, ir dėl aktyvaus šaulio situacijos padarytos atitinkamos išvados, kurios dabar skamba liūdnai ironiškai:

 • “Laikas yra svarbiausias [mūsų] priešas aktyvaus šaulio atveju.“

 • “Nekaltos aukos turi tik vienintelę didžiausią viltį, kad pareigūnai nedelsdami įsiverš izoliuoti, nukreipti arba neutralizuoti grėsmę, net jei tai reiškia, kad pareigūnas privalės veikti vienas.“

 • “Tie pirmieji reaguojantys, kurie nenusiteikę nekaltų aukų gyvybių iškelti aukščiau savo asmeninio saugumo, turėtų pasiieškoti kitos profesijos“.

Tad Uvalde vietinė bendruomenė išties turėjo labai klaidingą įsitikinimą dėl vaikų saugumo užtikrinimo, kai dar ir vietos pareigūnai tuos jų visiškai teisėtus lūkesčius šiuo atveju visiškai nuvylė, kaip pamatysime toliau analizuodami situaciją.

Policijos įsivaizdavimas pagal lūkesčius ir tikrovę (iš imgflip)

* * *

Kita vertus, jei vietiniai policijos vadai tam turi pagrįstų faktinėmis to momento aplinkybėmis pasiteisinimų, kodėl buvo priimtas būtent toks, tik pasekoje paaiškėjęs, klaidingas sprendimas, tai lygiagrečiai vykdomas vietinis Teksaso Reindžerių Dalinys (Texas Ranger Division) ir federalinis JAV Teisingumo Departamento (U.S. Department of Justice) tyrimas gali tikrai nesurasti jokių formalių pretenzijų vietos policininkų veiksmams ir jų vadų sprendimams, kad ir kaip visuomenė jau susiformavusi išankstinę savo nuomonę.

Nes, įsivaizduokite, įvyksta atvirkščiai, kai situacija išties yra tokia, kad įkaitus paima užsibarikadavęs šaulys, keliantis tam tikrus reikalavimus ir neverčiamas mirti už kažkokią savo išsigalvotą ar jam įdiegtą idėją, bet policija nutrūktgalviškai tiesiog ima veržtis jėga – ir jis supanikuoja bei iš desperacijos ima žudyti įkaitus, kuriuos buvo galima susitarti taikiai paleisti, nes, suprask, jei būtų juos ir ketinęs nužudyti, tai juk tą būtų padaręs iškart.

Kaip tuomet, ir kuo tuomet būtų kaltinami karštakošiai ir agresyvūs vietos policininkai?

Juk JAV išties pastebima tendencija, kuomet teisėtvarkos pajėgose vis labiau įsivyrauja sprendimų jėga variantas (my way or highway!), nei derybinis – kuo saviems politiniams tikslams, tuo manipuliuodami demagogijose, rėmėsi ir BLM judėjimas (įskaitant ir mūsų tada tik būsimąją tiktoko ministrę, prieš mūsų pareigūnus nučiulpimo pozoje su instagramui tinkamu klyksmu, kaip ji nori parūrinti policiją, pagal globalų trendą suklupusią prie Vilniaus metrikacijos rūmų parkelyje anapus Akmenų gatvės tvoros), privertęs per tą “defund the police!“ reikalavimą ne vieną politiškai silpnesnį vietos valdžios vadovą drastiškai sumažinti finansavimą vietos policijai, o policininkus per drausmines nuobaudas atbaidęs kitąkart nuo būtinybės aktyviau atlikti savo tarnybines pareigas.

Tiktoko ministė dalyvauja mūsų mentų atkrušimo vardan negrų nusikaltėlio siūlyme kartu su nukoučintomis instagraminėmis kekšėmis (foto iš LRT)

Toks globalusis sorošėkams “progresyviesiems“ įbruktas planas kol kas pas mus dar kiek vėluojantis, nes vietoje išsižiojusios lėlės sintetinėmis garbanomis nuo vestuvinio merso kapoto taip iš Vėlinių raganų koalicijos juk dukart pajūrio nuotaką į VRM vadovauti įprūdino, kuri savo dominavimo poreikį tenkino tarprajoninėmis karantininėmis užkardomis, o vėliau ir su nelegaliais per sieną besibraunančiais imigrantais užsimojo pakariauti, kai dar ir pajėgumų supanikavus vis tik prireikė, anumet išsigandus mano išpranašautų riaušių.

Tačiau tais rinkos dėsniais besiremianti bei natūralias monopolijas ekonomikoje “neoliberaliai“ ignoruojanti viešųjų finansų perskirstymo ideologija, kuomet skurdesniuose rajonuose iš surenkamų mokesčių nebelieka kaip pasamdyti adekvačių policijos pajėgų (pas mus teisėsauga finansuojama iš bendro respublikinio biudžeto, bet ir pas mus įsibėgėja tendencija paversti provinciją dykromis, palikus išmirštančius čiabuvius be viešųjų paslaugų ir bet kokios klaidingai vadinamos “valstybės“) – juolab, kai jau minėtas JAV AT nustatęs, kad policija neturi tokios tiesioginės prievolės apginti visuomenę, o užsiima tik nusikaltimų tyrimais ir užkardymu (kreipkitės į nuovadą, kada jus nušaus, aha).

Vis tik matome pagal finansavimą, kad Uvalde vietos policijos departamento mokyklų apsaugos atskirasis skyrius finansavimą gavo tikrai dosnų ir pakankamą. Bet… ne viską taip pinigais išspręsi.

Tad tikrai jau “kongenialią“ idėją, kaip išspręsti to rajono masinio iššaudymo problemą, dabar jau pasiūlė nepasitenkinusių mamų ir vietinių susirinkime ten nuvykęs nupezėlis jų 46-tasis POTUS Joe Biden – sako, tai atstatykime naują bei geresnę!

Aha, Build Back Better!

Ne tą šiam atvejui USB fleškę įstatė į pasturgalį šitai Senio Albino lėlei, panašu.

Su amžiumi ateina išmintis; arba išeina (Joe Biden iš giphy)

* * *

(kita dalis – bus čia)


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas vientisa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-06-30, ir dėkoju dar atskirai balsuojantiems savo pinigais per PayPal!

7 Comments

 1. Cit.: Nes, įsivaizduokite, įvyksta atvirkščiai, kai situacija išties yra tokia, kad įkaitus paima užsibarikadavęs šaulys, keliantis tam tikrus reikalavimus ir neverčiamas mirti už kažkokią savo išsigalvotą ar jam įdiegtą idėją, bet policija nutrūktgalviškai tiesiog ima veržtis jėga – ir jis supanikuoja bei iš desperacijos ima žudyti įkaitus, kuriuos buvo galima susitarti taikiai paleisti, nes, suprask, jei būtų juos ir ketinęs nužudyti, tai juk tą būtų padaręs iškart.“

  Žinai, man atrodo, kad visgi izraelietiškas modelis, kuomet į bet kokį šaudymą atvažiuoja ne paprasta policija, o mūsiškio “Aro“ analogas, yra geriausias. Nes tada ir derybininkas yra šalia, jei tai iš tikrųjų situacija su įkaitų pagrobimu, ir gerai apmokyti šauliai su spec.ginkluote (kuri turi lazerinius ir optinius taikiklius), jei tai iš tikrųjų aktyvaus šaulio atvejis.

  Nors, kiek teko girdėti, kad Izraelis jokių derybų neveda ir iš karto stengiasi nukalti teroristą, nesvarbu, ar tai būtų aktyvus šaulys, ar tai būtų įkaitų grobikas.

    1. Tai bus pagal planą – dabar aptariama Uechi-ryu karate kata (ir “geležinė gervės pėda“), o po jos, tai kaip jau įprastai, ir bus antra dalis.

   1. Cit.: “Beskaitant dar tris dalis gali paaiškėti, kad… nu taip ir buvo! 🙂 Bet nepaėjo planas.“

    Kitaip tariant, vietinis SWAT nespėjo laiku atvažiuoti? 😦

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s