Apie koloradinius žandarus

Kalendorius teigia, kad šiandien (rašyta gegužės 6d.) yra Tarptautinė be dietų diena. Ta proga, kaip sako Algis Ramanauskas, straipsnis iš serijos “tiems, kas dar šiandien nevėmė“ – apie VST (viešojo saugumo tarnybą).

Aš dabar sąmoningai neliesiu idioto (o tiksliau – koloradinio kolaboranto, derėtų neapsimesti idiotu vardan alibi) LOLeko ir jo sabotažo vadovaujant KAM. Galop, ne jis vienas toks visoje koalicinėje LSD pašlemėkų ir totoškinių bei kokoškinių padugnių vyriausibėje™.

Apie straipsnį:

Penktadienį rengiamos Viešojo saugumo tarnybos (VST) mobilizacinės pratybos, kurioje bus tikrinamas šios institucijos pasirengimas ginti valstybę karo atveju.

Ane? Ši institucija nebuvo sukurta ginti valstybę karo atveju – tam skirta kariuomenė: viena (kur dar bent dvi???) motorizuotų (kodėl ne mechanizuotų iki šiol?) pėstininkų Geležinio Vilko brigada (su aviacinio palaikymo rudimentais, skambiai vadinamais KOP, bei VSAT pagalbiniu junginiu, atliekančiu ir SAR funkcijas, skambiai vadinamu KJP), plius atskirai sau pati funkcionuojanti, nors formaliai Sausumos Pajėgoms priklausanti savanorių draugovė KASP vardu ir į tą patį bendrą skaičių įeinantys SOP, kurių realiai koviniai elementai yra jėgeriai (tokie mūsų reindžeriai – lengvieji pėstininkai) bei prakutę YPT, dar žinomi kaip Aitvaras (“degantys kalavijai“ – door kickers top notch).

Viešuoju saugumu užsiima policija, turinti tam mobiliąsias kuopas (riaušių policiją – vadinamus goblinus), karą keliuose tramdo EPT (kelių policija, turinti ir eskortavimo rinktinę VIP kortedžams papuošti, kada VAD paprašo), diplomatines mūsų ir užsienio šalių įstaigas saugo sukarintos policijos (žandarmerijos) rinktinė VYTIS, valstybės sienas saugo sukarinta policija, vadinama VSAT (pasienio žandarmerija), bei į ekstremalias (įkaitai, išminavimas ir pan.) situacijas reaguoja mūsiškis SWAT arba GIGN (tobiš, intervencine žandarmerija, jei iš prancūzų išvertus) atitikmuo, vadinamas antiteroristine (nes skamba kietai) rinktine ARAS (jų vado Viktoro pavardė reiškia tai, kas laukia tų, prieš kurias jie į šturmą eis, nors šiaip turi ir gerų derybininkų sukalbamiems).

Visa tai yra VRM pavaldume. O kalėjimai pavaldūs Teisingumo ministerijai (ahoy, Remigijus Šimašius, nors ir buvęs, bet įsimintiniausias ministeris!), todėl turi savo apsaugą.

GENDARMERIE1

Žandarai – na, tiesiog ta pati uniformuota statutinė policija, mūsų supratimu (foto iš nrblog.fr)

Ką, klausiu, veikia VST?

Konvojuoja? Pataisykite, prašau, bet kad jau seniai kriminalinės policijos pareigūnai ne vienas išsilaikęs konvojaus specialisto egzaminus ir tą darbą patys iki teismo atlieka. Visa kita galima priskirti ramiai tai ikiteisminio tyrimo įstaigai (pvz. Lukiškėms), kuriai pavesta “sandėliuoti“ sulaikytuosius ir paskui pristatyti į teismą, jei nėra numatyta lengvesnės užkardymo priemonės – na, tą patį, ką jų pareigūnai daro savo įstaigos perimetro ribose.

Viešasis saugumas? Jau rašiau – policijos darbas. Juolab, kalėjimo viduje esantis saugumas tikrai nėra viešasis, tad kodėl VST pavaldi VRM?

Toliau pagal straipsnį:

Tarnybos vadas generolas Sergejus Madalovas

Generolas? You kidding me, right? Koks čia dar fucking generolas, kurios armijos??? Gal jau metas demilitarizuoti visą šitą civilinę struktūrą, vadinamą VRM (juolab, kad jai pavaldi savivalda, o neskaitant kokių vietinių kunigaikštukų Druskininkuose ar pan. rajonuose, tai tas feodalizmas su savo karine struktūra mažai bendro turi)? Nes dabar pastebiu, kad jau ir policija vėl užsidėjo antpečius. Kaip ir susigrąžino pilką mentų spalvą. Senų įpročių, ko gero, neišmuši.

Dar trūksta urban camo stiliaus uniformų. Nors, pala, VST dažnai tokias ir vilki.

Welcome to Russia, matrioškos!

pažymi, kad VST yra nuolatinės specialiosios parengties tarnyba, kurią karo atveju įstatymas įpareigoja ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti valstybę.

Šį frazė buvo įrašyta dar 1992 metais landsbergistams nuraminti, kada tuos du (!) pulkus, pradžioje tikrai skirtus kalėjimų priežiūrai perimti, kuomet sovietai traukėsi, pavedė VRM pavaldumui, nes brazauskiniai, matai, AMBui aiškino, kad savanoriai jam jau kulipką atlieję.

Šiaip turėjau progą šitą, su visa jo šutve, kolaborantą nupilti dar 1991 metais Parlamente. Stebiuosi, kaip netyčia niekam neiššovė anuomet koks trofėjinis karabinas (va, mano bendravardis turėjęs 1915 metų mauzerio šautuvą).

Kaip bebūtų, VST vienintelė esminė paskirtis buvo karinė atsvara savanoriams, ir kai 1992 metais į valdžią sugrįžo buvusi nomenklatūra, VRM pirmiausia pasirūpino visus juos nuginkluoti, taip kilus ir konfliktui tarp velionio Adomavičiaus bei ginklininko Maskvyčio Kauno rinktinėje. Tiesa, Jonas išvažiavo į savo Pakaunės sodybą kartėlį degtine malšinti, po to prisijungė ir likusi chebra, kai po trijų dienų tie sužinojo, kad yra sukilimo štabas ir epicentras, todėl išsiblaivę ėmėsi bent jau kažkokią karišką tvarką organizuoti, šlagbaumus iš pušelės statyti ir bandyti susivokti, kas iš viso vyksta (lakti mažiau reikia), nes interneto, kaip ir mobilių telefonų, tai tuomet nebuvę (kaip ir kompiuterio su spausdintuvu sodyboje, kuomet Jonas užsikirsdamas skaitė dailiai atspausdintą lapą reikalavimų, kuriuos pats buvo “parašęs“).

Bet tema ne ta, tad grįžtu:

Šalia Kauno vyksiančiomis lauko pratybomis bus siekiama praktiškai patikrinti, kaip veikia VST mobilizacinis planas, taip pat bus išanalizuoti VST mobilizacijos teisiniai, organizaciniai, logistiniai aspektai bei patikrinti sąveikos su krašto apsaugos struktūromis modeliai.

Tai jau išmoko VST neutralizuoti Lietuvos kariuomenės veiksmus? Nėra kitos ginkluotos formuotės šalyje, kurios nariai nebūtų pasižymėję girtais snukių daužymais pirtyje beisbolo kuokomis ir koloradiniais profiliais.

Tiesą sakant, KAM turi AOTD, kurie atlieka kontržvalgybos funkcijas. Apie VRM vindikaciją aš gal geriau patylėsiu, nes ir dabar atėjęs “dešinio pusrutulio mąstytojas“ Malakauskas daugiau į kovą su korupcija (Policijos departamentas visada buvo įsitikinęs, kad tai STT, o ne jų pačių funkcija, todėl nusiplovęs rankas), o ne lojalumą valstybei orientuotas. Tad kas domisi, kokie žmonės toje VST renkasi?

Ne, aš nesakau, kad visi ten koloradiniai. Bet ne koloradiniai yra demonstratyviai “apolitiški“, todėl iš esmės tyliai jurginams pritariantys.

Pasak VST, Europos Sąjungos teisėje tokio tipo vidaus saugumo tarnybos kaip VST priskiriamos žandarmerijos pajėgoms.

Ne, šitos tam nepriskiriamos, o kas priskiriama ir kodėl – aš jau rašiau aukščiau. VST yra priskiriamos ne Europos, bet Rusijos Federacijos teisėje aprašytosioms vidaus kariuomenės pajėgoms. Tokio tipo kariuomenė yra skirta liaudžiai malšinti civilinio karinio konflikto pradinėse fazėse, kada dar nemobilizuojama reguliari kariuomenė (arba, jei ji sudaryta iš šauktinių, kaip yra Rusijoje, todėl galinti pereiti į sukilėlių pusę ir esanti potencialiai nelojali konflikto zonoje).

VST negali būti žandarmerija, nes absoliučiai neatlieka jokių kasdieninių teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo funkcijų. Maža to, žandarmerijos paprastai Europoje yra ten, kur pas mus kažkada buvo toks darinys kaip savivaldybių policija (yra iki šiol Latvijoje) – tai yra tie patys uniformuoti policijos pareigūnai, tiesiog… statutiniai, o ne civilinio pavaldumo, kaip demilitarizuota demokratinėse šalyse policija ir yra. Pas mus visa savo esme, įskaitant karinio stiliaus laipsnius ir tarnybų organizavimą, policija savaime yra žandarmerija, turinti atitinkamus specializuotus žandarų padalinius konkrečioms funkcijoms: kelių eismas, sienos apsauga, riaušės, įkaitai, diversijos ir t.t.

Vėlgi, kuo čia VST dėti?

Šios pajėgos taikos metu vykdo viešosios tvarkos atkūrimo, konvojavimo ir kitas su viešuoju saugumu susijusias funkcijas, talkina policijos, sienos apsaugos, vadovybės apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, finansinių nusikaltimų tyrimo institucijoms, dalyvauja tarptautinėse karinėse operacijose.

O ne per brangu mūsų šaliai laikyti du pulkus etatinių talkintojų? Estai per savo bronzinę naktį teisėsaugai talkinti pasitelkė nacionalinę gvardiją – mūsų atveju, tai būtų KASP, nes Geležinis Vilkas tiesiog turi karines kovines užduotis ir į civilinius vidaus reikalus nesikiša. O dar mes turime (nors LOLekas deda jau dabar pastangas sunaikinti) šaulius – irgi savanoriai, galintys puikiai užtikrinti viešąją tvarką neramiuose rajonuose, turėdami tam įgaliojimus.

Maža to, motyvacija tokių ne pinigais grindžiama, ir kainuoja pigiau biudžetui. Pensijas pakelkite, o ne du pulkus dykaduonių goblinų šerkite.

Beje, riaušėmis kalėjimuose užsiima SWAT, tad gal derėtų ARĄ sustiprinti?

Karo metu žandarmerijos pajėgos transformuojamos į karines.

Su sąlyga, kad jos yra lojalios valstybei. Tačiau aš nuoširdžiai abejoju šitos dviejų pulkų madalovinės armijos lojalumu, nes ne tam jie čia, kaip sakiau, sukurti iš pat pradžių buvę. Kad jie prisijungs prie koloradinių žmogeliukų – man abejonių už tai nekyla (lyg nebuvę 1991 metais OMON skilimo į Makutinovičiaus smogikus ir Kaliačiaus fošystus?)

O nebandėte suprasti kodėl? Nes – tik kad aš esu tiesiog nedamuštas savanoris iš 1991 metų (prove it – nėra jokių popierių, o po dviejų mano priesaikų Tėvynei ir tuos vėl pametė, nes, ar reikia priminti, kas 1992 metais sugrįžo ir jau po to nebeišėjo? Tarp kitko, vakar RIMI mačiau gyvą Bronių Brudauską, o prieš tai radau 2 centus, tai nežinau, laimei čia, ar nelabai), todėl toks mano požiūris?

Mano pasiūlymas vienas – kol dar nevėlu, išformuoti VST, ir nedelsiant, nes ne Hanibalas yra prie vartų, o Trojos arklys jau kieme, ir ne vien šitų VST pavidale.

Didesnė dalis pareigūnų, perėję AOTD filtrą (tam reikalui, kad jau apie žandarmeriją, sic!, kalbam, derėtų pasiskolinti karinius kontržvalgybininkus, jokiu būdu ne “kompromisui“ iš VSD!), pereis dirbti į Teisingumo ministerijos Kalėjimų departamentą (ikiteisminių izoliatorių konvojavime), į ARAS, į VSAT, į policiją (mobilias kuopas). Kam iš tiesų rūpi karinė tarnyba – visada laukiami krašto apsaugos struktūrose.

Valstybė turi finansuoti funkcijas, o ne politines užgaidas ar senus “landsberginiai versus brazauskiniai“ reliktus – o būtent funkcijas atlieka jau kitos tarnybos, kam jos ir skirtos, tik jų pinigų nemažai šie du pulkai suryja (net smalsu: teisėsaugos ataskaitose ar krašto apsaugos ataskaitose jie kada figūruoja, o kada “pamirštami“, kai kalba apie pinigus ir finansavimą užeina?). O šitą sovietinę darinį dera išformuoti ir sustiprinti valstybės tarnybas bei racionaliau panaudoti lėšas šiuo kriziniu saugumo požiūriu laikotarpiu.

Seniai jau derėjo, bet visokios drėmaitės su puteikiais balvonų nuo Žaliojo tilto nukelti nesugeba, įtraukdami į saugotiną paveldą, tai ko jūs norite iš tokių potencialiai valstybei pavojingų karinių dalinių kaip VST? Stebiuosi, kad Remigijus jų pradžiai neperėmė iš VRM kolegos dar anos kadencijos metu. O dabar prie komuniagų su koloradais to padaryti nebus galima. Tad nekonvenciniame kare ir hipotetiniame konflikte mes turėsime tokias pačias, geriausiu atveju, nesėkmes, kurias patyrė Urainos pajėgos antiteroristinėse operacijose Rytų Ukrainoje. Ir tai, anaiptol, ne pats baisiausias košmaras Lietuvai.

Ir nesitikėkite, kad kariuomenė perims, jei ką. Dar 1938-1940 metais prof. Kazys Pakštas ano meto kariškiams sakė – nespėsite jūs nė iššauti, nes jums paprasčiausiai neleis. Kariuomenės viena silpnųjų pusių ir yra tame, kad jie neveikia be įsakymo, o įsakymo iš liolekų negaus (čia prisimenu kitą 1991 metų istoriją, apie kurią primena akmuo tarp Statoil ir Seimo…).

Nes kai Trojanovo pegasas čia padangėje laigė, tai vokiečiai irgi Zokniuose veltui savo naikintuvų variklius burzgino, laukdami lietuvių (!) įsakymo kilti ir perimti, kol tas SU-27 nesivožė laukuose pats, nes lenkai kaimynystėje jau MIGus savo pakėlė, tad teko sukti ilgesniu lankstu namolio, po ko jau Kirkilas su Tutkumi lengviau atsiduso ir leido kilti fricams, kuriuos spauda po to pajuokai išstatė, nors derėjo būtent tą, kuris paskui su gėlėmis prisivožusio piloto važiavo pagerbti – čia jums ne košmariškas sapnas, o jau buvę. Ir dar bus.

Gi sakau: kol jūs miegojot, Rusija patyliukais su mumis jau kariavo ir testavo mūsų gynybines sistemas. Bet tai gal vis dar yra norinčių statyti už VST, kad jie čia “už Lietuvą, vyrai!“ ir tikrai padės, kada ateis koloradas?…

Aš tuomet verčiau už Puteikį prezidento rinkimuose statyčiau, kad tą, o ne Dalią, išrinks – realiau, ar ne?

* * *

Po to, kai jau buvo paskelbta mano paskyrose G+ ir FB, Aleksandras Matonis priminė ir apie tai, kad panašia tema jau yra rašęs anksčiau. Gerokai anksčiau, 2006 metais, nors anuomet nebuvau skaitęs.

Tad, panašu, čia ne vien mano asmeninė nuomonė, ir ne sutapimas apie šitą nesusipratimą, vadinamą VST ir norintį prisidengti po žandarų titulais.

12 minčių apie “Apie koloradinius žandarus

 1. Pala, o tai kas su permsetais į Lietuvą Rusijos Specnazo diversantais kovotų? Ar ne VST kartais?

  1. Kovotų? Na, nebent tetos Rasos ir panašiai naiviai mąstančių ir besiviliančių žmonių galvose, taip, “kovotų“.

   Nepagalvojai, kad jėgos struktūra, kuri iš esmės yra be priežiūros ir realaus pavaldumo (žr. tekste – nei policija, nei kariuomenė, nei saugumas) maža armija, kurios vadai rusiškomis pavardėmis, visi tarpusvyje dažniausiai kalbasi rusiškai ir kurių narių FB profiliuose neatsitiktinai šmėžuoja rašistiniai pareiškimai ir kolorado juostos, yra pats prasčiausias variantas kovai prieš atslenkantį koloradą? Jei VST bus skirta kovoti, tai – Huston, we have a problem here. ©

   Pirmiausia jie efektyviai sabotuos kovą (tegul Kauno policija man papasakoja, kaip jei antstolių veiksmus “rėmė“ per kedofilijos farsą, aha), kas reikš, kad jie iš esmės saugo koloradą nuo mūsų pajėgų, galinčių tą padaryti (Ukrainos scenarijus). Po to jie perims kontrolę, nes juk reikia sustabdyti beįsiplieskiantį kruviną konfliktą (ir ką ten dar rašistai sugalvos). Po to jau tik vėliavą pasikeis, antsiuvai tiks ir esami.

   VST – tai kariuomenė, kuri jau įvesta, nereikia nieko Putinui įvedinėti. Čia kalba eina ne apie Hanibalą prie vartų, o apie Trojos arklį kieme.

   1. Man dar toks klausimas iškilo. A.Matonis rašo, kad: “Šiemet abiejų pulkų, kuriuose tarnauja 900 pareigūnų, išlaikymui ir rengimui valstybės biudžete numatyta daugiau nei 40 milijonų litų.“

    http://www.delfi.lt/archive/lietuvisku-zandaru-tikslai-ir-paslaptys.d?id=8971047#ixzz31UOryhRt

    Ar tai reiškia, kad kiekviename pulke yra po 900 pareigūnų (t.y. abiejuose pulkuose būtų apie 1800 pareigūnų), ar kad abiejuose pulkuose iš viso tėra 900 pareigūnų (t.y. po 450 pareigūnų kiekviename pulke)? Daug kas priklauso nuo skaičiaus. Jei tų koloradinių “žandarų“ iš viso tėra 900, tai juos, mano nuomone, protingiau būtų laikyti kartu vienoje vietoje, negu leisti jiems išsisklaidyti po visą LR teritoriją, pvz., daugybės privačių saugos firmų pavidalu. Tada juos karo atveju būtų galima lengviau indentifikuoti ir izoliuoti (t.y. paimti į nelaisvę) ar iš viso sunaikinti. Tai, manau, ir būtų padaryta.

    1. Iš viso 900. Nes ten netgi skirstymo sistema yra ne NATO/vakarietiška, o rusiška/sovietinė.

     Ir tikrai nemanau, kad išsklaidyti būtų efektyvesni, nei vienoje vietoje. Kaip tik atvirkščiai. Juolab, kad valstybei nereikia išlaikyti privačių apsaugos struktūrų.

    2. Cit.: “Ir tikrai nemanau, kad išsklaidyti būtų efektyvesni, nei vienoje vietoje. Kaip tik atvirkščiai.“

     Na, kodėl gi? Dabar užtenka tik taikinį nurodyti bombonešiams. Visa kita padaro išmanios raketos ir bombos. Ir faktas tas, kad mažomis grupėmis išsklaidytus taikinių medžiotojus daug sunkiau pagauti, negu didelę grupę, esančią vienoje vietoje.

     Cit.: “Juolab, kad valstybei nereikia išlaikyti privačių apsaugos struktūrų.“

     Oi. Dėl šito jau tikrai nereikia Tamstai rūpintis. Tuo sėkmingai pasirūpins “Gazprom’as“ su “Lukoil’u“, ir finansavimas tų “savų“ privačių “saugos firmų“ bus daug didesnis nei dabartinis Lietuvos teikiamas. Tarp kitko, aš bent jau slapta noriu viltis, kad nemažą dalį VST dirbančių žmonių vis tik pavyko nupirkti Lietuvai, o ne Rusijai. O jei tie žmonės bus išmesti į gatvę, tai jie tikrų tikriausiai atsidurs “Gazprom’o“ (bei “Lukoil’o“) įtakoje. Tiesiogiai bus nuo jų bei jų teikiamų pinigų priklausomi. Ir dirbs būtent jiems.

     1. Šiaip mano pasiūlymas yra pasitelkti AOTD iš KAM (nes VRM vindikacija yra neveiksni) ir padaryti filtraciją, tinkamus pareigūnus išskirsčius dirbti į policiją, VSAT ar krašto apsaugą.

      O bombonešiams įsakymo niekas neduos – jau “davė“ visokie kirkilai, kai čia Trojanovo pegasas padangėje blaškėsi, kol nusmigo pats. Tad geriau išformuoti jau dabar ir iškart.

     2. Cit.: “Šiaip mano pasiūlymas yra pasitelkti AOTD iš KAM (nes VRM vindikacija yra neveiksni) ir padaryti filtraciją, tinkamus pareigūnus išskirsčius dirbti į policiją, VSAT ar krašto apsaugą.“

      Ką daryti su tinkamais pareigūnais, mes visi žinom. Klausimas, o ką daryti su netinkamais, t.y. koloradų šalininkais, kurių tikriausiai bus apie 30-45 proc. Į kalėjimą tų netinkamų neuždarysi, jų veiksmuose nusikaltimo sudėties kol kas nėra. Tai ką daryti su tais netinkamais?

 2. Mano mintys pačio lūpomis. Ir, kas bjauriausia, darbe veik NEI VIENAS kolega nebando to suprast. Išskyrus vieną, kuris dar TSRS tarnavo lakūnu – majoru. O nepriklausomos Lietuvos armijoj nepritapo, nereikalingas mat – anketoje parašė, kad turi savo nuomonę apie VISKĄ…

  1. Labai priklauso nuo to, prie kurio generolo bandė kariuomenėje pritapti – jei prie Andriškevičiaus, tai visiškai nestebina; jei prie Tutkaus – tikėtina; jei prie Kronkaičio, tai net įdomu. 🙂

   (o Pocius generolas, kaip aš feldmaršalas).

 3. Skaičiau tamstos mintis apie šią įstaigą ir FB, ir G+. Kilo papildomų klausimų ir minčių.
  Kaip buvo Nepriklausomybės atgavimo metu? Kiek skaičiau, tai Madalovas palaikė Lietuvos pusę ir jeigu tokiu atveju jis buvo “už Lietuvą“ (kuomet dar pati ssrs laikėsi), kodėl jis dabar turėtų būti “prieš Lietuvą“?
  Jei neklystu tai Madalovui ~ 67 m. O tokiose (statutinėse) tarnybose, nėra amžiaus cenzo?
  Įstaigai 24 m. o vadovas visada tas pats. Rotacijos čia nėra?
  Maniau, kad geras vadovas turi visada turėti gerą savo pamainą, o čia gaunasi, kad “nepamainomas“? Kita vertus, pažiūrėjus į nekuriuos generolo pavaduotojus supranti, kad geriau jau tegul generolas lieka.

  Įlindau į VST web puslapį – afigiet kiek jie turi skyrių ir poskyrių. Plėtros ir projektų įgyvendinimo skyrius (2 žm.); Tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyrius (6 žm.) ir pan. Kaip geroje biurokratinėje organizacijoje.

  Paskaičiau jų puslapyje, kad buvo surengtos Viešojo saugumo tarnybos mobilizacinės pratybos ir prisiminiau kaip prieš kelis metus juokais provokavau vieną VST darbuotoją – “ką darytum jeigu rytoj būtų karas?“. Ką daryti nežinojo, bet mane paguodė “tai ir kitos [statutinės] įstaigos nežino ką daryti“. Ir čia pat pribaigė “bet viskas bus gerai, kas nors kaip nors veiks. Ne maži vaikai esam.“. Dar bandžiau jam paaiškinti, kad jeigu jis nežino ką daryti karo (ar pan. atveju), jeigu jis žino kad ir kitos įstaigos yra tokio pačio “lygio“ nežinioje, kaip jis gali teigti, kad “viskas bus gerai“. Nepramušė. Na, bet panašu, kad pagaliau pasiruošė Planą.

  Klausimas apie tradicijas – kuomet gauni paaukštinimą, tai tipo reikia sumesti žvaigždutes į stakaną degtinės ir išgerti. Apie tokias tradicijas girdėjau tik sovietinėje armijoje. Lietuvos kariuomenėje jos irgi išsilaikė ar čia irgi vst specifika?

  1. VST visada buvo SOVIETINĖ įstaiga. Tad kitaip, kaip lakdami degtinę savo “žvaigždutes“ apsilaistyti ar prisilakę snukius pirtyje vieni kitiems beisbolo kuoka trankyti, jie ir nemoka. Prižiūrėtojai reikalingi visoms valdžioms, todėl nuo pat pradžių jiems lojalumo reikalavimai ir nebuvo kelti, taip ir pasiliko.

   Jei karas rytoj, teks ir šituos koloradinius iššaudyti. Yra kas žino, kaip ir ką daryti, tad gerai, kad šitie pasimetę – vis mažiau Nepriklausomybės priešų.

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s