Apie bendravardžio, d.ž.k. Selas, bylos dėl jo pasipriešinimo policijai nutartį

Kai atėjo šita IVA+ agresyvių kvaišų koalicija, įsivedusi mums komendatinius pilietinių teisių apribojimus ir laisva ranka tęsianti konstitucines teises ribojančią nepaprastąją padėtį, kai dar ir teisingumo ministrės pareigoms patvirtinta tatuiruota perdurtos nosies (ša, husarai, kur ten dar galėtų būti metaliniai karuliai bei smeigės, išdykėliai jūs!) rubuilė, kuri dar ir teisinio darbo patirties turinti tik sekretore kažkokioje iškreiptų teisių nevyriausybinėje sorošėkų kontoroje, o profesinio reikiamo magistro lygio išsilavinimo išvis neįgijusi, bei egzaminuose licencijai susimovusi bent keliskart (kas netrukdo dabar jai tokioms komisijoms pirmininkauti ir išduodamus dokumentus pasirašinėti, be abejo!), tai jau gal man derėtų nebesistebėti, kad nuo jų visos tos Vėlinių raganų koalicijos išrinkimo 19% rinkėjų balsais (taip, mūsų klaidingai vadinamoje valstybėje to pakanka išrinkti “daugumą“ – tai va tiek realiai ir atstovauja, nors elgiasi taip, tarsi atstovautų 91%!) jau iš viešumos prapuolė teismo nutarčių publikavimas internete, kuo aš dar esu naudojęs čia ne vieną tokį atvejį teismo nutarčių cituodamas ar aptardamas.

Vien tik dėl to esu dabar priverstas remtis čia nebe tiesiogine teismo nutartimi ir išdėstomais argumentais, bet perpasakotu ir paliktu savo nuožiūra žiniasklaidos pranešimu – jei jūs vis tik surasite pilną nutartį ir pasidalinsite, tai būsiu dėkingas, nes gal kai kurios mano išvados yra klaidingos ne iš mano piktos valios, bet tikrai piktybinio, ar tik šiaip aplaidaus, tarnybinio veikimo minėtoje žiniasklaidos priemonėje (ot, susakiau… bet juk šita dabar tik į rankinius iš valdžios rankos ėdančius dvaro jorkšyriukus išsigimusi šunauja™ kažkada buvo tikri cerberiai, vadinti “ketvirtąja valdžia“, prižiūrėjusia visas likusias tris su ant jų “konstituciniu balansuotoju“ LR Prezidentu).

O aš toliau čia va todėl cituosiu ir komentuosiu ne tik perpasakotą nutartį, bet ir to Ingridos Steniulienės straipsnio teiginius šioje nuorodoje į Žmonės.lt:

* * *

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį (t.y. 2022-10-20) byloje dėl pasipriešinimo policininkams pripažino kaltu atlikėją Egidijų Dragūną. Jam skirta 5 tūkst. eurų bauda, kurią turės sumokėti per keturis mėnesius. Teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis paskelbė, kad 46 metų E.Dragūno kaltė dėl pasipriešinimo policijai įrodyta visiškai, tai patvirtina vaizdo įrašai, nukentėjusiųjų policininkų parodymai, kaip specialisto apklausto Lietuvos policijos mokyklos atstovo, taktikos instruktoriaus Algirdo Antanaičio parodymai.

Kaip ir kas konkrečiai čia buvo įrodyta – kaip minėjau aukščiau, be nutarties pilno teksto, kuriame išdėstomi argumentai, dabar mes nesuprasime, todėl belieka tik teisingumo ministrės tautiečio Jeugenijusz Jaglinski sprendimu tikėti tarsi garbės žodžiu, nes jei teismas tą nustatė, tai taip ir buvo, aha.

Bet keista, kad dabar nuteistasis mano bendravardis toks nenuorama, nes – nesutinka su tuo!

Ir jau po mėnesio šią nutartį su savo advokatu (jei tas pats, tai irgi tokios pačios teisingos tautybės, ir ne apie tautinės nesantaikos kurstymą dabar kalbu – aš tiesiog turiu savo gal “smagią“ istoriją su šiuo asmeniu, kaip pasiūliau prie prokurorės iš Generalinės Prokuratūros jam snukį išmalti už mūsų tautos viešą įžeidinėjimą apygardos teismo rūmuose), bet nesutikdamas apskundė, ir dėl ko man taip kilo motyvas čia šiam įrašui, o ne tai, kad pažįstu iš Londono laikų kitą Dragūną, kai su dabar nuteistuoju mūsų vardai taip tik sutampa, nes juk dar sutampa ir su kitu dainininku, mano paauglystėje labiau žinomu nei šis, kai dar jokios SEL grupės nebuvo, ir kaip dar sutampa su buvusiu Konstitucinio Teismo pirmininko vardu, kas ir reiškia, kad tai – nieko nereiškia.

Aš irgi pamenu to meto dar iki teismo šio incidento aprašymą žiniasklaidoje (taigi aš tikiu ir pasitikiu, aha, nes gi mums žiniasklaida nemeluoja, tiesa?), kur prie sėdinčio stovinčiame automobilyje ir kalbančio telefonu prikibo policininkas, įkyriai norėjęs kaip Sel gerbėjas, jo žodžiais, su dabar nuteistuoju pabendrauti.

Į ką jo asmeniniame pokalbyje su trečiuoju asmeniu taip sutrukdytasis asmuo atšovęs ne itin mandagiai, o policijos pareigūnas nusprendęs šį viešai pažeminti naudodamasis savo tarnybine padėtimi, su kuo taikstytis dabar nuteistasis nepanoręs ir pasipriešinęs jėga prieš jį neadekvačiai (nes nebuvo jokio būtinojo reikalingumo užkardyti kažkokius dabar nuteistojo veiksmus, galinčius kelti tiesioginę grėsmę aplinkinių sveikatai ir visuomenės saugumui bei trikdyti viešąją rimtį, kaip ir KET, teigiama, čia nebuvo pažeidžiama) pritaikytą pareigūnų smurtą, melagingai vadinamą “teisėtais pareigūnų reikalavimais“, kurie nei tuomet dar buvo teisėti (iki teismas juos tokiais pripažįsta!), nei pagrįsti, nei išvis pagrįsti, jei kalbėtume apie menamą KET pažeidimą.

Nes tą KET pažeidimų protokolą galima užpildyti ir tarnybiniame automobilyje bei po to pateikti vairuotojui pasirašyti, o ne jėga tą stengtis išvilkti iš jo automobilio, naudojant prievartą ir smurtą, galintį sukelti ne tik sveikatos sutrikdymus, kaip matysite toliau cituojamame teismo nutarime.

“Kas vyksta Kaune“ portalas užfiksavo vykstančio smurto sceną – sulaikomas asmuo “spardosi ir visaip kaip priešinasi“, o pareigūnai patiria “rankų traumas bei plyšusį nugaros raumenį smaugimo metu“.

Atrodytų, nukentėjusiu tame turėjo būti pripažintas būtent dabar nuteistasis pilietis Egidijus Dragūnas, kuris, darkart primenu, jo paties ir tuometinės žiniasklaidos teigimu, net nebuvo padaręs jokio kelių eismo taisyklių pažeidimo, dėl kurio kilo būtinumas policijos pareigūnui prie jo išvis prikibti, o tada jau ir pats minėtasis pareigūnas po atlikto išsamaus tarnybinio patikrinimo tikrai turėjo gauti tarnybinę nuobaudą, kaip ir nukentėjęs nuo jo dabar nuteistasis – po to sekantį oficialų policijos atsiprašymą dėl šio incidento.

Anaiptol!

Gi šis negti pripažintas kaltu.

Nes, taip suprantu, privalėjo leistis prilupamas ir dar žiedą pabučiuoti?

Aš, atkreipkite dėmesį, čia taip cituoju tik viešumoje pateiktus dar iki teismo faktus – kas ir kaip buvo aprašyta faktiškai toje byloje, bei kas ir kaip ten iš to išplaukiančiame teismo sprendime argumentuota, deja, mes nežinome dėl preambulėje jau apie tatuiruotą rubuilę paskelbtų priežasčių (t.y. online nebeviešinamų jau dveji metai teismo nutarimų).

* * *

Tik dar, žinote, jei jau teismo ekspertu smurto srityje kviečiamas policijos mokyklos taktikos instruktorius, vertinantis policijos pareigūnų veiksmus (o čia gi ne tarnybinis patikrinimas, ir jis ne vindikacijoje dirba, tirdamas kolegų galimus prasižengimus!), tai gal jau nebejuokinkite mano šlepečių, kol dar į jas katukas Vincas neprišlapinęs, nes pagalvosiu, kad taip jos kvatojosi iki pačios apsišlapino.

Labai gaila, kad Lietuvos teismai nemato reikalo suburti tokią nešališkų ir neinstucionalizuotų ekspertų instituciją, atsiprašant už tautologiją su “institucionuotinomis neinstitucionalizuotomis institucijomis“, tuti-tuti-ta ©.

Aš suprantu, kai kalbame apie teismo medicinos ekspertizę, kuomet mūsų teismo ekspertizė yra objektyviai tik valstybinė, bet nematau absoliučiai jokių teisinių ir loginių priežasčių, kodėl teisinis smurto vertinimas gali būti tik monopolizuota mentūros tam teisė (ir kol dar neatsiprašę už savo savivaliavimus, kuriuos bobinai netiesiogiai pripažįsta, tol jie man ir bus tik mentais, deja, ir tokiais bus, ką rodo štai ir šita teismo nutartis ne mano atveju, kai dar iki šitos šaikos valdžioje tos teismo nutartys būdavę skelbiamos).

Aš tikrai mielai ne vien jūsų džiaugsmui taip išsilaikyčiau kvalifikacinius smurto ir būtinosios ginties teismo eksperto egzaminus, jei tokie rengiami išvis būtų – tame profesinės ir dar tarptautinės (JAV, JK, o ne tik Lietuva) kvalifikacijos, užtikrinu, aš turiu objektyviai gerokai daugiau, nei tik vietiniai siaurai specializuoti policijos taktikos instruktoriai (mokantys mentus kaip teisingai prilupti besipriešinantį nedorėlį?).

Čia tik pridursiu, kad aš nevertinu šio eksperto teisme pateiktų argumentų, nes apie juos nieko nežinau, kaip ir nežinau apie jo profesinę kvalifikaciją, ir ką iš to pats teismas matė būtino įtraukti arba kaip interpretuoti – aš tik atkreipiu dėmesį, kad šio eksperto pakvietimas į teismą buvo akivaizdžiai šališkas, tad jis turėjo būti ne ekspertu, bet tik vienos iš bylos pusių liudininku, ir tikrai ne dabar nuteistojo pusės, o liudininko parodymai, pastebėsiu, vertinami visiškai kitaip, nei eksperto teiginiai ir išvados.

* * *

Atlikėjui teismas paskyrė baudą atsižvelgus į jo asmenybę ir teismų praktiką. Prokuratūra E.Dragūnui siūlė skirti lygtinę pusės metų laisvės atėmimo bausmę, taip pat 3 tūkst. eurų baudą.

Kalbant apie nešališką teismų vertinimą, tai net, matau, nebeapsimetama, kad “skandalingos reputacijos“, net jei ją ir pagrįstai iš jo ankstesnės veiklos šališkai suformuotų visuomenės nuomonėje bulvarinė “žiniasklaida“, toks pilietis juk gali būti teisus (aukščiau išdėsčiau toje pačioje žiniasklaidoje skelbtą įvykių aprašymą), tačiau bus vis tiek pripažįstamas tuo remiantis apriori neteisiu – ir sprendimas bus priimamas šališkai, atsižvelgiant į tą jo “reputaciją“ labiau, nei į faktines bylos aplinkybes.

Buožės vaikas? Sušaudyt!“ – o kuo šis principas skiriasi, net jei taip iš principo (sic!) neperdedant?

Mano bendraklasis, kuris dabar ramiai sau užsiima automobilių kėbulo dažymo darbais, yra kurį laiką jaunu būdamas iki savo tarnybinės pensijos dirbęs kriminalinėje policijoje Vilniuje, kurio nuovadai priklausė ir pagal statistiką labiausiai “kriminalizuota“ gatvė (ne, tai ne Kirtimų čigonų taboras – pagal policijos suvestines iš ten pranešimų nėra, tad ten yra “saugiausia“, bet aš ten lankytis ir dieną nerekomenduočiau). Ir pasakojo, kaip jiems kartą į “gestapą“ (jų kriminalinis skyrius įsikūrės buvo pusrūsyje, todėl kolegos taip pravardžiavo) patruliai atvedė gerai žinomą vagiliautoją ir du sulaikytus padoriai atrodančius jaunuolius iš, kaip vėliau ir paaiškėjo, tikrai “labai padorių šeimų“.

Visi manė, kad čia tas “gerai policijai žinomas prastos reputacijos asmuo“ vėl kažką padaręs prieš šiuos du padorius jaunuolius. O jis buvo, pasirodo, nuo šių nukentėjęs (sic!), ir net nenorėjo jokio pareiškimo rašyti, pasiūlęs ir pareigūnui neskubėti su protokolų pildymu (ir buvo teisus – greitai atskuodė vaikiukų mamulės su advokatais ir gražiai abu “padorius“ išpirko už “padoriai“, todėl tokios bylos jūs nerasite, aišku, jokiuose policijos archyvuose).

Nes, paaiškėjo, kai jis ramiai sau rūkė vienoje Piliofkės (taigi čia daugiausiai parašoma pareiškimų policijai dėl kišenvagių – apvogti užsieniečiai naiviai mano, kad kažkas čia kažko jiems ieškos, aha), prie jo priėjo du padoriai atrodantys jaunuoliai ir paprašė užsirūkyti.

Matyt, nelabai mandagiai paprašė šito “valkatos“, nes ir jis taip pašaipiai pasiūlė jiems pūsti iš čia vietoje to cigaretės dūmo, kadangi nepilnamečiams išvis rūkyti draudžiama!

Koks sąmoningas “prastos reputacijos“ pilietis, tiesa?

Bet vienas tų “padoriai atrodančių jaunuolių“, judviem prieš tai prisispoksojus įkvepiančių žygdarbiams kovinių vidiakų (tada dar nebuvo net DVD, o ir vaizdo aparatūra namuose buvo prabangos atributu), taip staiga išsitraukė iš užančio jo tėvo turimą ir taip nežinant iš namų dėl šio “padoriųjų“ šaunumo pasiimtą pistoletą – ir nepadoriai pasakė, kad tuoj čia pažiūrėsim, kas kur pūs!

Tik va nepastebėjo, kad pro šalį gatve ėjo policijos patruliai, kurie, matydami vidury baltos dienos ir turistų gausiai lankomoje viešoje vietoje tokį akiplėšišką grasinimą ginklu, nusprendė šias nepadorias “derybas iš jėgos pusės“, naudojantis šaunamuoju ginklu, tučtuojau užkardyti – va čia aš jau suprantu tą būtinąjį reikalingumą ir pareigų vykdymą.

Dabar pagalvokite darkart apie visas “reputacijas“, ir kodėl svarbiau yra ne jos, o tik faktinės aplinkybės.

Ar taip nemanote?

Ir tai negi jums reikštų, kad jei pamatėte gatvėje kokį “šešiskart teistą už vagystes“, tai argi jūs turite pilną teisę už tai jį prilupti iki sąmonės netekimo, nes – “o tai ko jis, tipo, su tokia reputacija viešoje vietoje!…“, ką?

* * *

“Nuteistas, kad pasipriešino policijos pareigūnams, ir jie buvo priversti naudoti fizinę jėgą, kad jį sulaikytų“, – žurnalistams po nuosprendžio paskelbimo sakė teisėjas J.Jaglinskis.

Na taip, to jo pasipriešinimo ir neneigiame įvykių ankstesniame aprašyme.

Klausiame tik – ar pagrįstas buvo tas jėgos panaudojimas?

O taip tikrai tikrai būtina buvo sulaikyti vairuotoją stovinčiame automobilyje, kalbėjusį telefonu ir nepanorusį kalbėtis su tą jo asmeninį pokalbį sutrukdžiusiu policijos pareigūnu? Argi taip jis savo automobilyje ten tiek per garsiai kalbėjo, kad tuo sutrikdė viešąją rimtį?

Ir ką į tai pasako mums dabar ponas teisėjas?

Dėl Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio, numatančio atsakomybę už nesunkų sveikatos sutrikdymą, E.Dragūnas išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo.

Gal, atsiprašau, aš šitos minties nesupratau, bet ar čia teigiama, kad dabar nuteistasis niekuo vis tik nenusižengė, išskyrus reputacinius policijos nuostolius, kadangi jiems pasipriešino (taip ir neaišku dabar nuteistojo asmeniniai motyvai mens rea šiai jau nusikalstama pripažintai veiklai actus reus – gal vis tik buvo tai iš jo pusės suvokiama būtinoji gintis?), tačiau…

…jis gi vis tiek buvo nuteistas?!

Tame LR BK 138 straipsnyje jam, spėju, galėjo būti inkriminuojami 2-ros dalies šie punktai, apie kuriuos be nutarties argumentavimo mes tiksliau nieko dabar nežinome:

138 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas

2. Tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino:
5) du ar daugiau žmonių;
8) dėl chuliganiškų paskatų;
10) dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo;
13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Pastarąjį punktą paminėjau tik todėl, kad šis žiniasklaidoje žinomas Selas gi yra taip vadinama “žvaigždė“, kas pagal reputacinius šioje klaidingai vadinamoje valstybėje teismų praktikos (sic!) sprendimus suponuoja esant dabar nuteistąjį lygesniu už lygius – o mes gi, paprasti mirtingieji, tai žinome, kaip ir dabar tą jau matome iš šios bylos teismo sprendimo, kad lygesni už jį gali būti tik policijos pareigūnai!

Sovietmečiu mentai irgi visus rokerius mušdavę, tai kuo dabar šie Minsko aukštosios milicijos mokyklos Baltupių filijalo, dar žinomo kaip riomerynė, absolventai yra prastesni, ką?

* * *

Vis tik jei taip visas LR BK 138 straipsnis yra atmestas, tai kaip čia gavosi, kad:

Teismas taip pat priteisė iš E.Dragūno kompensacijas nukentėjusiems policininkams ir jų darbovietei. Policininkams priteista po 500 eurų neturtinei žalai atlyginti. Taip pat visiškai ar iš dalies tenkinti „Sodros“, Valstybinės ligonių kasos ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kuriame dirba nukentėję policininkai, ieškiniai.

Atsiprašau, o tai šis teismas ne per daug vienu metu tų bylų čia nagrinėjo?

  • Ir administracinių nusižengimų – matyt, dėl užgaulaus bendravimo su galimai chamu policijos uniforma, kuris įsibrovė į jo privačią erdvę, nes KET pažeidimo nebūta (ar vis tik būta?).
  • Ir baudžiamoji atsakomybė dėl pasipriešinimo “teisėtiems“ reikalavimams – tik va teisėtais jie tampa, kai teismas tokiais pripažįsta, o šitas teismas, suprantu, policijos pareigūnų panaudotą smurtą prieš “ne tokios reputacijos“ pilietį pripažįta dabar teisėtu, nepaisant aukščiau aprašytų įvykio aplinkybių?
  • Ir dar civilinių atsakomybių – t.y. minima atlyginti neturtinė žala bei patirtos valstybės institucijų sąnaudos, kurias šios institucijos, taip suprantu, irgi prašę civiline tvarka baudžiamojoje byloje jiems patenkinti?

Kažkaip, galvoju, ar ne per daug teisenų viename teisme, gerbiamasis teisėjau neaišku dabar jau kurio teismo teisenos Jeugenijušai Jaglinski?

Čia, aišku, ne joks priekaištas (jokiu būdu, o tai dar ir mane už akių nuteisite už Konstitucijos pažeidimus pagal kokį nors LR BK 114 straipsnį – t.y. “valstybės perversmas“!)!

Čia taip man tikrai dabar tik smalsu pasidarė, o kam išvis tuomet reikalingi atskirų kompetencijų teismai nagrinėti tas bylas pagal ANK, BK ir CK?

Taip, suprantu – čia ne mano, savo vietos nežinančio “runkeliaus“, reikalas, jei teismas iškart trijų teisenų viename tokį ieškinį nagrinėti priėmė.

Ir su teisėjo konkrečiai bei teismo bendrai kompetencijomis – tai absoliučiai neturi nieko bendro.

“Sodrai“ priteisti 1,3 tūkst. eurų nukentėjusiojo Vitalijaus Vaitkevičiaus nedarbingumo išmokoms atlyginti, ieškinys dėl 4,5 tūkst. eurų nedarbingumo išmokų Livijui Saukevičiui paliktas nenagrinėtas, teismas primena apie teisę šį ieškinį pareikšti civilinio proceso tvarka. Valstybinei ligonių kasai priteisti beveik 57 eurai policininkų gydymo išlaidoms. Teisėjo skaičiavimais, E.Dragūnas, įskaitant baudą ir ieškinius, iš viso turės sumokėti apie 13–14 tūkst. eurų.

Nu dabartės tep skaitau, kat če SaukevičiŲ Livijų nuskreudia – nes pasiuntė atskirai prisiteisti civiline tvarka dėl nedarbingumo išmokų (apie ką dar bus žemiau).

* * *

Egidijus Dragūnas baudžiamojoje byloje buvo kaltinamas 2020 metų rugpjūtį per sulaikymą Vilniaus centre, Upės gatvėje, sustabdytas už automobilio „Bentley“ vairavimą naudojantis telefonu, sužalojęs du Vilniaus policininkus.

O sakė, kad kalbėjo jau sustojęs…

Ai, tiesa – ir vėl (!) prapuolusi filmuota medžiaga iš pareigūnų body cams, kurioje gal dar ir garso takelis buvęs, kur Selas atšauna prie jo pristojusiam pareigūnui pasišnekėti su savo kitu kolega, jei taip šnekėtis tas su kuo nors labai nori.

Na, tai KET pažeidimu ir protokolu (ir netgi už akių surašius, vietoje trūkstamo parašo prirašius, kad tas “atsisakęs pasirašyti“ – man taip yra buvę, bet vis tik sugebėjau tą mano bylos nagrinėjime įrodyti) už tai pagal ANK viskas ir turėjo baigtis, ir galėjęs nesėkmingai “prastos reputacijos“ dabar nuteistasis po to įrodinėti administraciniame teisme, kad jis jau stovėjo, kai kalbėjo, o kai vairavo, tai telefonu nesinaudojo.

Ir dar pateikti tą jo teiginį pagrindžiančius įrodymus, nes šioje klaidingai vadinamoje valstybėje, taip skirtingai nuo policininkų, jam tą daryti yra privalu administracinėse bylose pagal kaltumo prezumpciją, o va teismas padefaultu tiki tų pareigūnų surašytu (netgi jei ir skirtingais rašikliais pakoregavimus, jei pirmoje instancijoje nepasiseka – irgi praėjome mes tokį “bylinėjimąsi“…) tuo ANK pažeidimo protokolu.

Ir kaip finale du (!) policijos pareigūnai sugebėjo lygioje vietoje visiškai beprasmiškai eskaluoti situaciją iki smurto – vien Selo reputacijos tam, atsiprašau, tikrai nepakanka (ir primenu, kad blaivumo patikrinimas ir narkotikų testas taip pat jokio apkvaišimo dabar nuteistojo neparodę, kas gal ir paaiškintų kažkaip “neadekvatų“ sulaikomojo elgesį).

Va todėl įdomu pamatyti aukščiau minėto “taktikos eksperto“ argumentaciją.

Ar jo niekas to nepaklausė? Ir tuomet – o tai ko jo išties klausė?

* * *

Bylos duomenimis, pareigūnas L.Saukevičius po E.Dragūno spyrio patyrė rankos traumą, ilgai negalėjo dirbti, kitas patrulis V.Vaitkevičius po spyrio kurį laiką negalėjo sportuoti.

Cinikas manyje, aišku, dabar klausia, ar tas “sportavimas“ – tai kad prapuolė nebeišnaudojama only fans ar porn hub prenumerata, gauta su nuolaida?… Na, bet gal galima turėti naujų potyrių senam įpročiu ir kita ranka, ar ne?

O jei rimtai, tai vis tik joks teismas neturėtų vertinti sveikatos sutrikdymų pagal nesusijusias su profesine veikla (t.y. skirta užsidirbti pagrindinėms pajamoms) antraeiles pramogas bei laisvalaikio užsiėmimus, idant nesigautų tokio įvertinimo kaip tik ką aukščiau parašiau.

Maža to, policijos pareigūnams pagal pareigas yra didesnė rizika tokias traumas patirti (įeina tai į jų profesiją, žinote, ir jie žinojo, kam pasirašo), ir tam yra numatomas tiek ir finansinis draudimas nuo tokių rizikų, tiek ir atitinkamas darbo organizavimas pervedant laikinai tuomet užduotims, kurioms tos patirtos darbe traumos netrukdo. Juolab, kad tai buvo LR BK 138 straipsnis (pagal kurį dar ir dabar nuteistasis išteisintas!), kuriame kalbame apie nežymius sveikatos sutrikdymus, o ne nevykusį bandymą taip sukurti kažkokio žiauraus sužalojimo įspūdį, tarsi dabar nuteistasis turi kvalifikacijų ir gebėjimų (lyg kažkada ir gyrėsi?) dalyvauti profesionaliose “kovose be taisyklių“.

Stiff upper lip, mentukai – čia jums ne už italų rinktine fūlę žaisti!

L.Saukevičiui per įvykį plyšo raumuo. Pasak teisėjo, policininkui reikėjo jėgos išlaikyti vairuotoją, tačiau, ekspertų teigimu, laikytina, jog pareigūnas susižalojo pats.

Kartais gal laikytina, kad ir nuosavu veidu taip trenkiamasi (ir taip – keliskart) į smurtautojo kumštį, susižalojus pačiam?

* * *

Teismas argumentuoja savo tokį lietuvių filologes dėl netinkamo stiliaus užtrigerinantį sprendimą:

“Plyšęs raumuo yra nugaros pusėje, plyšo raumuo ne dėl to, kad jis (E.Dragūnas – red. past.) prisilietė prie to raumens plyšimo, o dėl to, kad pareigūnas smaugdamas bandant sulaikyti, panaudojo fizinę jėgą. Ir būtent dėl tos fizinės jėgos, kadangi buvo pasipriešinimas, buvo muistymasis, ir plyšo raumuo. E.Dragūnas tokių pasekmių negalėjo numatyti“, – sakė J.Jaglinskis.

Pala pala… ką???

Smaugdamas?!

Kitaip tariant, letalią baigtį galinčio sukelti smurtinio veiksmo panaudojimas yra visiškai teisėtas šitoje kelių eismo taisyklių pažeidimo situacijoje?!

Gal kitąkart tiesiog Selą jau iškart nušaukite kaip pasiutusį šunėką vietoje – gi jo tokia “reputacija“?

O tai antraip smaugiant, matote, tik nugaros raumuo, įpratus “pasportuoti“ vien rankute, gali plyšti, ir po to mokesčių mokėtojams tenka tas gydymo išlaidas ir nedarbingumą padengti, užuot tuos pinigus naudingiau skyrus kokiems seimūnams tų reprezentacijai, nes ne faktas, kad tas patirtas valstybės institucijų sąnaudas minėtasis dabar nuteistasis išvis padengs, jei apeliacijoje jo veiksmai bus įvertinti ne tiek nusikalstami, kaip buvo tokiais yra dabar įvardinti šiame teisme, ir žalos suma tuomet gerokai sumažės, padengiant ne visas patirtas sąnaudas.

Taip irgi praėjome tokį bylinėjantis su VMI – “ačiū“ tuometinei finmin, kuri po to dukart jūsų dėka tapo ekselencija ir privedė demokratiją šioje šalyje nuo vsio zakonno jau ir prie “tulpių pašto“ su dabar vis labiau fašistėjančiomis valdžios tendencijomis.

* * *

L. Saukevičiaus civilinis ieškinys dėl 9,5 tūkst. neturtinės atlyginimo dalyje pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnį, pagal kurį E.Dragūnas buvo išteisintas, paliktas nenagrinėtas, primenant apie teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Kadangi nuosprendis neįsiteisėjęs, E.Dragūnui palikta galioti kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Dvejus metus tęsėsi bylos nagrinėjimas – tokios bylos, kurios išvis galėjo nebūti, ir ne todėl, kad dabar nuteistasis šį incidentą sukėlęs!

Taip, aš šiame sprendimo perteikime nematau įvardinant jokių aplinkybių, kurios iššaukė visą šį smurtą dėl menamo kelių eismo taisyklių pažeidimo (t.y. kalbėjimas telefonu už vairo, taip ir neįvardinus, ar tas Selo automobilis stovėjo, ar juo buvo važiuojama), taip tiek pareigūnams panaudojant akivaizdžiai perteklinę (smaugimas!) jėgą tarsi esant būtinąjam reikalingumui (yra teisiniai kriterijai, kuomet sąlygos tam atsiranda, o aš tokių nematau išdėstant), tiek ir iš sulaikomojo pusės, kuris manė naudojantis būtinąją gintį prieš pareigūnų galimą savivaldžiavimą.

Nenuostabus todėl toks ir dabar nuteistojo padarytas pareiškimas po teismo:

“Aš esu nekaltas“, – eidamas į teismo posėdžių salę žurnalistams sakė E.Dragūnas.

O šis teismas, kaip matome, vis tik mano priešingai dabar nuteistąjam.

Ir, kiek suprantu, joks tarnybinis pareigūnų veiksmų patikrinimas nebuvo atliktas, o jei ir atliktas, apie ką mes nežinome – tai į jį teismas vis tiek neatsižvelgė, nes ir liudyti ekspertu už policiją buvo pakviestas policijos mokyklos taktikos instruktorius.

Ir jei, neduoktudie, jūs patys pakliūtumėte į tokią situaciją net turėdami bylinėjimuisi pinigų kaip dabar nuteistasis, tai išgalėtumėte pasisamdyti tam tik advokatą, o ne savo ekspertą, kitąkart tuščiai vildamiesi, kad to visiškai jums pakaks lietuviškame teisme su Vilniaus kraštui būdingomis teisėjų pavardėmis bei jų vardais (o Šiaulių teismai su labai prakutusiais teisėjais ir jų sutuoktinėmis, žinia, tame turi dar gerokai prastesnę reputaciją).

Na, jūs gi remiatės irgi ta dabar nuteistojo “reputacija“, tai kodėl aš vertindamas negaliu lygiai taip pat pasiremti ir priklausymu etninei grupei bei atitinkamomis teisėjų “reputacijomis“, ką?

Quid pro quo – kaip sakę tuteišiai iš Vatikano apylinkių gerokai iki mūsų valstybės atsiradimo.

* * *

Sužaloti pareigūnai iš atlikėjo prašė jiems priteisti apie 12 tūkst. eurų. Vilniaus apskrities policijos atstovas šiame procese Viačeslavas Burneika BNS yra sakęs, kad per incidentą su E.Dragūnu nukentėjusiems policininkams darbovietė išmokėjo per 20 tūkst. eurų.

O niekas nenori pagaliau atlikti tarnybinio patikrinimo, kuo buvo pagrįstas toks smurtavusių ir nuo to smurto nukentėjusių pareigūnų vadovo dosnumas išmokėti tokio dydžio sumas iš mokesčių mokėtojų pinigų ir policijos biudžeto už nedarbingumą, užuot perkėlus laikinai šiuos tokioms pareigoms (telefoną kiloti budėtojų poste, tarkime?), kur jų patirti nežymūs sveikatos sutrikimai nebetrukdytų eiti į tarnybą ir gauti tą priklausantį atlyginimą?

Juolab, primenu, kad dėl to nežymaus sveikatos sutrikdymo dabar nuteistasis juk yra visiškai išteisintas, todėl ir reikalavimai šiai abiejų pareigūnų vadovo sukurtai (!) žalai atlyginti yra išvis nepagrįsti.

O va tuomet tyrimas tokią taip finansinę žalą mūsų biudžetui padariusiam įstaigos vadovui – manau, tikrai yra būtinas, nes matome švaistomus mokesčių mokėtojų pinigus.

Kaip ir štai šitas teismo sprendimo pasažas tą sakytų:

Šią sumą ir prašyta priteisti iš E.Dragūno. Teismas paskelbė, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato civilinis ieškinys dėl daugiau nei 5 tūkst. eurų patirtos išlaidoms priteisimo išlaidoms tenkinti, iš E.Dragūno naudai priteista ši suma, ją sudaro ją sudaro daugiau nei 1 tūkst. eurų darbo užmokesčio kompensacija V.Vaitkevičiui ir 4 tūkst. eurų advokato pagalbai atlyginti.

Ne, ponai “verslininkai“ policininkų uniformomis, bet jūsų departamente yra algas gaunantys teisininkai (irgi tekę su tuo susidurti, kai pareigūnų kvalifikacija jų protokolui pagrįsti teisme pasirodė kažkodėl nepakankama!), kurie turėtų tuos pinigus taip ir atidirbti tame tarpe ir teismuose, o ne švaistyti mūsų pinigus pašaliniams advokatams samdyti.

Ar mes jau nebeturime jokios čia valstybės?

Ir jei čia yra valstybės reikalas, tai policijos pareigūnams su teisininko išsilavinimu išvis joks advokatas nepriklauso, nes pagal jų kompetenciją priklauso atsakyti už teisines jų veiksmų pasekmes.

Aš čia ne per greitai tekstą surašiau?

Suprasti spėjate? Nereikia pakartoti lėčiau?

Tačiau civilinis ieškinys dalyje dėl daugiau nei 19 tūkst. eurų priteisinimo L.Saukevičiaus darbo užmokesčio kompensacijos išmokėjimo priteisimui paliktas nenagrinėtu, primenant apie teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

Nenuostabu, kad L. Saukevičius dabar galėtų jaustis nepagrįstai policijos departamento diskriminuojamas, nes, kaip darbuotojas, yra visiškai savo viršininkams nesvarbus – nei darbovietė jam priskirs tarnybinį teisininką, nei profsąjunga tokį parūpins.

Jei jau pareigūnas nukentėjo eidamas tarnybines pareigas, tai kodėl dabar tai – jau jo asmeninis reikalas, ką?

Tad gal nesakykite, kad aš čia šališkas – aš kaip tik nešališkas, bet man nepriimtina, kai vienoje ir toje pačioje byloje tie patys asmenys gali būti tame pačiame sprendime vertinami visiškai skirtingai.

Nes gaunasi kaip pagal anekdotą su kunigu nudistų paplūdimyje: tai arba, šventas tėveli, triusikus apsimaukite, arba kryželį nusiimkite.

* * *

Už naudojimąsi telefonu vairuojant atlikėjas dar anksčiau buvo nubaustas 60 eurų bauda.

Kai pagalvoji, tai vos dėl 60 eurų gavosi tokie finansiniai ir laiko nuostoliai bei visa patirta nervams ir sveikatai žala?!

Beje, aš jau rašiau, kodėl visokiems vipukams geriau savo automobilių nevairuoti – gal koks netikras pavežėju vadinamas taksistas išsikviesti būtų tikrai pigiau ir ramiau, jei asmeniniam vairuotojui, nekalbant jau apie asmens sargybinius, pinigų pagailima.

O dabar mano bendravardžiui dar ir dėl savivaliavusių bei smurtavusių mentų, atsiprašant, tenka teikti apeliacijas ir toliau bylinėtis, tarsi dviejų pastarųjų metų tam reikalui per mažai jam būta.

Na, nebent jo toks hobis gal?

Nors, kaip matote iš mano komentarų aukščiau, tai jis su advokatu tikrai visų galimybių neišnaudoja, net jei tai reikštų faktiškai paskelbtą teisinį karą prieš šitą vėl mentūra prie skvernelinių paverstą policijos departamentą, ar net klaidingai vadinamą valstybę.

Savo laiku taip verslininkas ir ankstyvasis liberalas Arvydas Stašaitis savo sveikatos, nelaisvės ir pinigų sąskaita per EŽTT iškovojo mūsų BK nuostatą, kad nebebūtume be reikalo iki teismo kalinami ilgiau trijų mėnesių – tik, deja, Algirdo Paleckio pusantrų metų įkalinimas dar iki jo nuteisimo už šnipinėjimą Rusijos naudai parodė, kad ir įstatymai dabar šioje klaidingai vadinamoje valstybėje bus toliau taikomi vėl pagal paniatkes, o ne Europoje įprastą teisingumą ir teisėtumą.

Norėčiau palinkėti, kad mano bendravardis tuo teisiniu “karu“ išties ne tik save apgintų ateičiai nuo tos “reputacijos šleifo“ ir savo galiomis piktnaudžiaujančių bei smurtaujančių pareigūnų (tokius kaip aš – išvis, matyt, tie banaliai tiesiog užmuštų?), bet ir sugrąžintų mūsų pasitikėjimą teismais šių pagrįstuose sprendimuose, kuriuos dar ir viešumoje būtų galima surasti ir patiems įsivertinti – nereikia teisėjams taip slapukauti, jei sprendimai yra ne tik teisėti, bet ir teisingi.

O mes dar palauksime šitos nepasibaigusios bylos atomazgos.


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas buvo publikuotas 2022-11-20, ir dėkoju dar atskirai balsuojantiems savo pinigais per PayPal

どうもありがとうございます!

3 Comments

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s