Masinio iššaudymo Uvalde pamokos mums (4/4): beviltiški pareigūnai?

(pabaiga, o pradžia – čia)

* * *

Šioje 111 klasėje mokytojas Arnulfo Reyes buvo keliskart sužeistas.

Jis pamena, kad paliepęs savo mokiniams pasislėpti po stalais ir apsimesti tarsi miegančiais. Iškart po to įėjo S. Ramos ir iššovė į jį, po ko pradėjo labai nesirinkdamas aukų pleškinti po klasę.

Keliskart peršautas ketvirtokų mokytojas Arnulfo Reyes liko gyvas, bet jo visus mokinius klasėje nužudė (foto iš Aleteia)

Kurį laiką buvo tylu, žudikas pertaisė kita apkaba karabiną ir vėl ėmė šaudyti – visi buvę klasėje 11 mokinių nužudyti. Pats gulintis mokytojas apsimetė be sąmonės, tačiau S. Ramos iššovė į jį darkart. Per tą laiką jis girdėjo, kad pareigūnai koridoriuje už durų buvo prisiartinę prie klasės gal triskart, tačiau nei karto nebandė brautis į vidų.

Gretimoje 112 klasėje jis girdėjo vieną iš mokinių sakant “pareigūne, mes čia, mes čia!“, bet ir ten policija nebandė veržtis, o jiems atsitraukus nuo durų – S. Ramos nuėjo į tą vietą, kur mokiniai išsidavė apie savo buvimą, ir vėl iššovė.

Po to pareigūnai darkart paragino žudiką išeiti lauk, žadėdami, kad jie nenori nieko sužeisti.

* * *

Kas tuomet vyko anapus šių klasių durų?

Neužilgo nuo šaudymo pradžios, 11:42 vienas iš mokytojų persiunčia SMS, kad mokykloje yra aktyvus šaudytojas, ir 11:43 mokyklos administracija savo Facebook puslapyje praneša, kad mokykla uždaroma dėl šaudymo apylinkėse, tačiau toje žinutėje teigia, kad jų visi mokiniai ir personalas saugūs mokykloje, nors išties juk S. Ramos jau žudo klasėse.

Maždaug po 9 minučių nuo patekimo į mokyklą, 11:44 policininkai savo vadavietės prašo jiems būtino pastiprinimo, šarvinių liemenių ir derybininkų – tuo tarpu už jų nugarų pradedama likusių kitose klasėse mokinių evakuacija.

Pagal neoficialius parodymus, tai ir pati evakuacija vyko chaotiškai ir neorganizuotai – tėvai atvykę prie mokyklos tiesiog skubėjo išsinešti savo vaikus, o policininkai lauke “saugojo perimetrą“ ir šiems visaip trukdė patekti į vidų. Taip atskubėjusieji kai kurie išsikeldinėjo savo vaikus per langus į užpakalinį kiemą, tai irgi įdomiai policijos “kontroliuotos“, sakyčiau, tos šaudymo vietos prieigos.

Ne itin panašu į organizuotą vaikų evakuaciją… (foto iš Dallas Morning News)

Pasakojama, kad netgi atskubėję vaikų tėvai priekaištavę tą “perimetrą užkardantiems“ pareigūnams, kodėl tie nesiveržia į mokyklos vidų vaikų gelbėti, kaip priklausytų pagal šių pareigas, tačiau vienas netgi atšovęs, kad jis, matote, dabar va priverstas vietoje tų pareigų dabar su tokiais įkyriais tėvais ir jų priekaištais terliotis!

Vieną mamą, Angeli Gomez, netgi buvo policininkai surakinę antrankiais, o po to prigrąsino šiai nepasakoti, kas įvyko, motyvuodami jai, kad antraip toji “pakenks šio nusikaltimo tyrimui“. O ji CBS News televizijai papasakojusi ir apie tai, ir kad yra paleista prieš dešimtmetį pagal probaciją dėl jos anksčiau padaryto nusikaltimo.

Todėl čia išties dar neaišku, ar ji surakinta buvo dėl visiškai suprantamos motinai isteriškos reakcijos apsiraminimui, ar dėl pareigūnų nurodymų nevykdymo, kai dar yra taip pat vietos policijai dėl šitos probacijos žinomas asmuo.

* * *

Po pusvaladžio jau 12:03 net 19 (!) pareigūnų susirinkę koridoriuje prie klasių, tačiau nei vienas nesiveržia į tą klasę, kurioje yra tuo metu pats šaudytojas, faktiškai susidorojęs su visomis ten buvusiomis savo aukomis.

Maždaug už durų taip drąsiai pasiruošę policininkai ir grupavosi, laukdami įsakymo įsiveržti, kurio nebuvo (foto iš wikicommons)

Ko gero, va šita policijos delsimo situacija buvo taip nepatenkintos visuomenės bei žiniasklaidos išvadinta ta nelemta policijos klaida ar netgi nusikalstamu aplaidumu – vietiniam USCID (Uvalde Consolidated Indipendent School District) policijos vadui Pedro Arredondo, tiesiogiai vadovavusiam pareigūnų pajėgoms ir veiksmams šio incidento metu, taip, suprask, netinkamai pasirinkus derybas su menamu įkaitų pagrobėju, užuot ryžtingai sureagavus pagal nedelsiamą intervencijos jėga ir ugnimi procedūrą IARD kaip į aktyvų šaudytoją (todėl ir skelbiama apie tą vieną kažkurį mokytoją, kuris SMS pasiuntė įvardinęs situaciją, neva, teisingiau už pareigūnus).

Savo ruožtu pats Pedro Arredondo tokį savo priimtą sprendimą grindžia tuo, kad esamoje situacijoje daugiau grėsmės, jų požiūriu, kitiems nebebuvo (kas, paaiškėjo vėliau, vis tik nelabai buvo tiesa, neskaitant nebent ciniškos logikos leisti šaudytojui taip tik tiek turimų aukų iššaudyti, bet patiems nerizikuoti), tačiau buvo, jo nuomone, būtina jo pareigūnams gauti visą reikiamą įrangą tolimesniam jų įsiveržimui į vidų, kur buvo užsirakinęs pats šaudytojas.

Šiam momentui neaišku, kaip tiksliai viskas vyko pačioje mokykloje – kiek šaudytojas veikė klasėse netrukdomas iš išorės, kol pareigūnai už durų tik kiūtojo užlindę, o kiek išties jie jau būriavosi prie tos klasės durų ruošdamiesi, kaip patys teigia, neišvengiamam šturmui, už kurių jau kiūtojo pats šaudytojas, pasirengęs atsišaudyti nuo pareigūnų šių veržimosi į vidų atveju, ką sėkmingai jau buvo kartą prieš tai padaręs.

* * *

Tuo pat metu mokinė paskambino iš 112 klasės, pranešdama apie save ir klasės numerį, ir po 1 minutės bei 23 sekundžių skambutis nutrūko.

Jau 12:10 pirmoji grupė JAV maršalų atvyksta į pagalbą. Mokinė iš 112 klasės antrąkart skambina 911 numeriu. Trečiąkart ji perskambino 911 numeriu po 3 minučių pranešti, kad daug žmonių yra jau nužudyta jos 112 klasėje…

Uvalde miestelis (kuriame gimęs ir augęs Teksasą vis reklamuojantis aktorius Matthew McConaughey) yra mažaug per 75 mylias arba 120.7 km nuo Meksikos sienos, tad į pagalbą čia 12:15 atvyksta dar ir JAV BorTac Pasienio Patruliavimo Taktinio Padalinio pareigūnai (Border Patrol Tactical Unit – JAV pasieniečių, kurie laikomi JAV kariuomenės rūšimi, greito reagavimo teisėsaugos pajėgos, skirtos kovai su terorizmu bei kitomis nacionalinio saugumo grėsmėmis, dažnai ne tik sulaikant narkotikų kontrabandininkus, bet ir talkinant vietiniams policijos pareigūnams kaip SWAT arba mūsiškio ARAS atitikmuo, europine tradicija šie būtų laikytini žandarmerija).

Uvalde miestelio vieta Teksaso valstijoje (iliustracija iš FT.com)

Šie ne tarnyboje esantys pasieniečiai (nepatvirtintais duomenimis, kai kurie yra tėvai savo vaikams šioje mokykloje, tad pirmiausia evakuoja saviškius) atvyko su reikiamais prieškulkiniais skydais, pasirengę prisidėti galimame ir jau 45 minutes nuo šaudymų pradžios vėluojančiame policijos šturme.

Už minutės minėta mokinė iš 112 klasės vėl paskambina 911 numeriu ketvirtąkart, pranešdama, kad 8-9 mokiniai yra dar gyvi jos klasėje. O 12:17 mokykla savo Facebook puslapyje informuoja, kad vis tik mokykloje yra aktyvus šaudytojas bei čia jau atvykusi teisėsauga.

Po kelių minučių 12:19 paskambina kita mokinė jau iš 111 klasės pagalbos 911 numeriu, tačiau tučtuojai padeda ragelį kažkuriam mokiniui paliepus jai liautis – deja, bet abu šie mokiniai taip, matyt, savo buvimo vietą atskleidė ir buvo nužudyti…

12:21 dar trys šūviai yra girdimi ir 911 numerio operatorės, o 12:36 mokinė iš 112 klasės skambina 911 penktąkart, pranešdama, kad šaudytojas šovė į jos duris – ši paprašoma nepadėti telefono, tačiau pačiai likti labai tyliai. Jau 12:43 mokinė iš 112 paprašė 911 numerio operatorių atsiųsti kuo skubiau pas ją policiją, o po trijų minučių pranešė, kad girdi pareigūnus už gretimų durų. Dar už penkerių minučių 12:47 mokinė iš 112 prašo tučtuojau atsiųsti policininkus (matyt, jos situacija tampa kritiškai grėsminga).

Kryžiai nužudytiems atminti prie Uvalde Robb pradinės mokyklos įėjimo (foto Marco Bello iš Reuters)

Štai jau tuomet už trijų minučių po šio skambučio 12:50 minėti pasieniečiai, pasinaudoję valytojo raktu, atsirakina klasės duris iš koridoriaus pusės, kurias šaudytojas buvo užsirakinęs iš vidaus, ir patenka į klasės vidų, taip apeidami už kitų durų vis dar “budinčius“ vietos policijos pareigūnus.

Tūnojęs klasės spintoje šaudytojas staiga spyriu atveria savo duris ir iššoka į klasę, pradėjęs į šiuos šaudyti – tučtuojau pareigūnai atsakoma ugnimi jį ten pat ir nudeda vietoje.

Kiek švino vienetais ir gramais jo nedoras kūnelis tuo metu absorbavo – teismo medicinos ekspertai dar nepaskelbė.

* * *

Tačiau viso šaudymo Robb Elementary School pradinėje mokykloje Uvalde metu šio aktyvaus šaudytojo buvo nužudyti net 19 mokinių 9-11 metų amžiaus ir 2 mokytojos (aukščiau paminėtos 48-erių Irma Garcia ir 44-erių Eva Mireles) bei sužeista dar 17 kitų žmonių, įskaitant minėtuosius 2 policijos pareigūnus, bei iki tol sunkiai sužeista jo senelė namuose – tai daugiausiai aukų nusinešęs masinis šaudymas Teksaso istorijoje, bendrai JAV nusileidžiantis tik 2007 metais įvykusiam masiniam iššaudymui Virginia Tech universitete bei 2012 metais Sandy Hook pradinėje mokykloje.

S. Ramos motina pasakė, kad neturi paaiškinimų dėl savo sūnaus tokių veiksmų, bet kad “jis turėjo savo priežasčių tą padaryti, ką padarė, ir prašome jo dėl to neteisti“, kai jai pačiai norisi, kad jai galėtų atleisti jos sūnaus nužudyti nekalti vaikai. Tėvas gi atsiprašė už savo sūnaus veiksmus ir apgailestavo, kad geriau tas būtų jau jį nužudęs, užuot padaręs šitaip.

Oficialiai neapskaityta dvidešimtoji Uvalde šaudymo auka – tai nužudytos mokytojos Irma Garcia vyras Joe Garcia, kuriam dėl patirto sielvarto sustojo širdis… (foto iš TMZ)

Sužeistas į ranką, plaučius ir nugarą (jei šūviai tebuvę du, tai kulka į plaučius išėjo pro nugarą – nėra patikslinta) minėtasis mokytojas iš 111 klasės Arnulfo Reyes policininkus išvadino bailiais, kurie sėdėjo ir nieko nenuveikė bendruomenės labui, ir kuriems per ilgai užtruko imtis ryžtingų veiksmų.

Juolab, jis pridūrė, kad pareigūnai vis tik vilki neperšaunamas liemenes, kai jis pats tokios apsaugos neturėjo. Jo akyse taip buvo išžudyti visi jo 11 mokinių, kuriems jis liepęs pagal tokias standartines procedūras slėptis po stalais ir apsimesti miegančiais, tačiau iš esmės taip juk pavertė šiuos tik nejudriais ir bejėgiais taikiniais – kokią traumą psichikai šis taip patyręs be savo trijų sužeidimų, tai ir jūs patys galite numanyti.

* * *

Tai va tiek ir “tepadėjo“ visas finansavimas saugumui, visos įdiegtos apsaugos ir prevencinės priemonės, privalomos veikimo procedūros, buvusių pratybų išvados ir reagavę taip policijos pareigūnai.

Gal todėl liūdnai ironiška ir stebėti tuos pasiūlymus tiek nugriauti šią mokyklą ir pastatyti kitą, tiek ir apginkluoti mokytojus klasėse (pradinukų!), tiek ir išvis uždrausti tokius “nederamus“ civiliams ginklus – juk tik šių priemonių nebuvo iš anksto įdiegta, tiesa?

Tėvai supranta, kad jų vaikams mokyklose tikrai nebesaugu, o visos įdiegiamos brangios apsaugos priemonės tėra dažnai tik apgaulingai sukelti lūkesčiai ir būdas kažkam pasipelnyti, susikūrus taip tik mokų klientą (ypač niekada nesibaigiančiais mokesčių mokėtojų pinigais) ar neprastai apmokamą ir užtikrintą darbo vietą be didesnio persidirbimo pareigų atlikime.

Kaip apie iš to anekdoto apie minėtus drąsius gaisrininkus: darbas geras, ikipiet sporto salė, maitinimas neprastas darbe, o popiet mokymai arba aktyvus poilsis – bet kai tik koks gaisras, tai nors iš darbo išeik!

Nežaiskite su ugnimi – tai yra profesionalų darbas! (gif iš WiffleGif)

Pradžiai, matyt, Uvalde mokyklų apygardos vietos policijos vadas tikrai jau turi ieškotis kitų karjeros galimybių kitur – šiai profesijai jis pasirodė, deja, esąs visiškai netinkamas.

O toliau – analizuoti kiekvieną priemonę, kiekvieną priimtą sprendimą ir procedūrą, ir priimti atitinkamus pakeitimus ne tik tokių masinių iššaudymų fizinio užkardymo srityse, bet ir išankstinėje tokių nusikaltimų prevencijoje, ir kiek tų standartinių nustatytų procedūrų išvis laikomasi, kai net durys nėra saugiai užsirakinamos, ir kodėl neapsvarstyta alternatyva iškart evakuotis, bent laikinai užbarikadavus kelią įsibrovėliui, ir pan.

* * *

Tačiau nesu tikras, kad tiek JAV, tiek ir Lietuvoje pastėjanti ir toliau socialinė aplinka, kuri pagimdo tokius ASPD tipo nusikaltėlius, bus keičiama tinkama linkme – tam eilinį kartą vėl neatsiras nei pinigų, nei specialistų, nei esminių pokyčių mūsų vardu sprendimus priimančių ir mūsų pinigus skirstančių politikų dienotvarkėse.

Deja, labai greitai pasimirš ir šis Uvalde įvykdytas masinis iššaudymas.

Neskaitant niolikos kitų šaudynių ir tarpusavio pasišaudymų aiškinantis santykius, bet nuo 2022-ųjų gegužės 24 dienos įvykio Uvalde iki šio įrašo publikavimo mano Patreon paskyroje birželio 30-tąją jau JAV įvyko dar 3 masiniai iššaudymai, kurių metu žuvo 10, įskaitant vieną patį šaudytoją, ir sužeista iki 43 žmonių.

Likite saugūs!


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas vientisa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-06-30, ir dėkoju dar atskirai balsuojantiems savo pinigais per PayPal!

10 Comments

 1. Cit.: “O toliau – analizuoti kiekvieną priemonę, kiekvieną priimtą sprendimą ir procedūrą, ir priimti atitinkamus pakeitimus ne tik tokių masinių iššaudymų fizinio užkardymo srityse, bet ir išankstinėje tokių nusikaltimų prevencijoje, ir kiek tų standartinių nustatytų procedūrų išvis laikomasi, kai net durys nėra saugiai užsirakinamos, …“

  Šiaip jau alternatyvų tokiose ir panašiose situacijose nėra labai daug. Iš esmės jos tik dvi:
  1) Derybos.
  2) Jokių derybų, iš karto šturmas, nesvarbu, kas tai būtų – ar aktyvus šaulys, ar įkaitų grobikas, ar kileris.

  Cit.: “… kodėl neapsvarstyta alternatyva iškart evakuotis, bent laikinai užbarikadavus kelią įsibrovėliui, ir pan.“

  Na, na. Kai aš pasiūliau panašų sprendimą Rusijos kilerių nužudytam nelaimingam biznesmenui, pasikėsinimo metu buvusiam savo partnerio verslo biure, tai Tu sakei, kad tai nesąmonė, prasmės neturi ir pan. Žiūr.:

  https://seiikan.wordpress.com/2022/03/09/sargybinis-8/

  Konkrečiai žiūr. Tavo 2022 m. kovo 18 d. 16.09 komentarą: “Nesąmonė. Nuo žodžio – visiška. 🙂 Nei ką galėtų, nei tas prasmės turėtų. Grėsmė iš išorės, ir grėsmė didesnė, nei civiliame gyvenime galima iš viso.“

  Tai dabar tą patį Tavo paties žodžiais atsakysiu ir aš – laikinai užbarikaduoti kelią įsibrovėliui ir evakuotis šioje situacijoje visiškai nėra prasmės, vis tiek iššaudys. Grėsmė didesnė nei civiliniame gyvenime įmanoma iš viso.

  1. Strategine prasme – taip, yra tik du sprendimai: derybos ir galimas šturmas nepavykus; arba šturmas be palauk ir derybų. Apie tai pačioje pradžioje rašiau. Bet yra dar taktiniai niuansai ir įvairios papildomos procedūros, ir šįkart policijos vadas priėmė neteisingą sprendimą, privedusį prie tragiškų pasekmių. Priežastis, kodėl priimtas neteisingas sprendimas, turėtų nustatyti tyrimas, bet aš kažkaip esu skeptiškas, nes ten labai daug, man panašu, yra politikos tarp departamentų ir jų vadovų, o civiliokai, švelniai tariant, ten laikomi untermenšenais, kad kas nors į jų pretenzijas kreiptų dėmesį.

   Dėl barikadavimosi – šiuo konkrečiu atveju ne tik tokia galimybė buvo numatyta, bet ji ir buvo praktikuojama, ir pratybos vyko visiškai neseniai. Problema, kaip paaiškėjo, buvo banaliai su spynomis, kurios nesutvarkytos ir sugedę. Beje, likusią mokyklos dalį sėkmingai per kitoje pusėje buvusius langus patys tėvai “išsievakuavo“, kol žudikas užsiėmęs veikė šioje pusėje, o jį po to sparčiai atvykę pareigūnai irgi užbarikadavo. Reikia konkrečiai žiūrėti situacijas – panašus, dar nereiškia, kad toks pats, kuriam tiktų tas pats. Devil in details.

   1. Cit.: “Problema, kaip paaiškėjo, buvo banaliai su spynomis, kurios nesutvarkytos ir sugedę. “

    O kokios ten spynos buvo, kad jų neįveiktų automato serija?

    P.S. O dėl skirtumų tarp tų situacijų, tai, mano supratimu, yra tik du skirtumai:
    1) Rusijoje veikė samdyti žudikai (t.y., jie žudė už pinigus), o Uvalde buvo idėjinis žudikas, kuris žudė už dyką.
    2) Rusijoje nesiekta iššaudyti visų tame nelemtame verslo biure buvusių žmonių (o tik jų taikiniu buvusį biznesmeną ir tuos, kurie pasipainiojo žudikams po kojomis), o Uvalde, kaip supratau, siekta iššaudyti visus mokykloje buvusius žmones.
    Va tik tokie du skirtumai.
    Visais kitais aspektais tos dvi situacijos buvo netgi daugiau negu panašios, tik, mano kukliu supratimu, nušautasis biznesmenas (Rusijoje) išlikimo prasme turėjo daugiau šansų (nes šalia savęs turėjo du ginkluotus CPO) nei tie Uvalde mokyklos mokinukai ir mokytojai, kurie susidūrė su idėjiniu žudiku ir jokių CPO šalia savęs neturėjo.
    ***
    Žinai, po įvykių Uvalde, man atėjo į galvą tokia beprotiška mintis, kad gal kiekvienam mokyklos mokytojui reikėtų privaloma tvarka pereiti CP kursus. Ką Tu į tai?

    1. Automato serija be rikošeto būna tik filmuose. 🙂 O va banditas Vesnuška papasakotų, kaip jie Tomiliną atėjo sušaudyti salėje, ir kaip gavo kulką nuo tos serijos į koją. Tai man visada juokinga, kai filme herojus prisimerkęs šauna pistoletu į spyną, nes jei kulka atšoks, tai primerktos akis per blakstienas nepramuš, aišku. Ir aš jau rašiau, matyt, kodėl OMON Medininkuose naudojo ne 5.45 mm kalibro AK-74, o pasiėmė senus 7.62 mm griozdus AKM/AK-47 – tą patį darė ir sovietų kontingentui Afganistane, kurie kariavo kalnuotoje vietovėje. Kulka 7.62 sminga iki 10-15 cm į betoną, o ne atšoka. Koks čia kalibras buvo? 😉

     1 – čia kaip keičia ginklo charakteristikas apsimokėjimo klausimas?
     2 – ne, ten ir ten šaudė visus pakeliui, bet turėjo tikslą nužudyti. Kaip ir rašiau, kad apsaugos organizavimas skyrėsi – pasisekė visiems vienodai, t.y. nepasisekė, nes ir ten, ir ten nebuvo jokio barjero.

     JAV mokytojai praeina kursus kaip reaguoti aktyvaus šaulio atveju. Kaip rašiau, čia nepadėjo – mokytojas pats buvo keliskart sužeistas, o jo visi mokiniai išžudyti jo akivaizdoje.

     1. Cit.: “1 – čia kaip keičia ginklo charakteristikas apsimokėjimo klausimas?“

      Ginklo charakteristikų apsimokėjimo klausimas nekeičia, tačiau šaulio iš idėjos ir samdomų žudikų motyvacija skiriasi. Na, buvo (menkas) šansas, kad samdomi žudikai susigundys savo aukos pasiūlymu išsipirkti gyvybę pinigais ir pereis į aukos pusę, pastarojo nenušovę.

      Cit.: “2 – ne, ten ir ten šaudė visus pakeliui, bet turėjo tikslą nužudyti. Kaip ir rašiau, kad apsaugos organizavimas skyrėsi – pasisekė visiems vienodai, t.y. nepasisekė, nes ir ten, ir ten nebuvo jokio barjero.“

      Tai tada abiem atvejais buvo beviltiška situacija.

      Cit.: “JAV mokytojai praeina kursus kaip reaguoti aktyvaus šaulio atveju. Kaip rašiau, čia nepadėjo – mokytojas pats buvo keliskart sužeistas, o jo visi mokiniai išžudyti jo akivaizdoje.“

      Ir ko moko JAV mokytojus tuose kursuose, jei ne paslaptis? Atsišaudyti moko? Muštis moko? Nuginkluoti moko?

      1. Galvoju, kad samdyti žudikai truputį dirba su kita motyvacija, nors taip – sociopatijos su aktyviu šauliu turi panašiai. 🙂

       Kad nebuvo fizinių barjerų ir faktiškai sugriuvo numatyta (ir išbandyta pratybose!) SOP, tai po to jau policijos klaida ar neveiklumas išties turėjo tragiškas pasekmes. Vėl gi, pastebėsiu, kad šaulys užstrigo viename bloke su dviem klasėm, kur užsibarikadavo pats – kitus spėjo stichiškai patys tėvai ir mokytojai evakuoti. Bet buvo galima aukų išvengti grėsmę atidedant, o šaulį kaip pačią grėsmę likviduoti greičiau. Nebuvo taip jau ir beviltiška situacija. Juolab, neašku, ar tuos du žioplius prie laidojimo namų tik pabaidė, ar išties prašovė pro šalį. 🙂

       O aktyvaus šaulio atveju moko to, kas yra pridėtoje iliustracijoje prie vieno iš įrašų: pirmiausia – pabėgti; jei nepavyksta – slėptis; jei nepavyksta – priešintis. Šioms dviem klasėms pabėgti nepavyko (užbarikaduota nuo evakuacijos kelių aklivietė gavosi) – jos slėpėsi, kaip išmokyti. Juolab, kad pradinukai nelabai suaugusiam ginkluotam žmogui ir pasipriešintų (todėl yra siūlančių ginkluoti mokytojus). Bet mokytojas – apie meilę žmonėms*, o ne žmonių žudymus… 🙂 Aš kai netikru mokytoju buvau (su close protection licencija… 😀 ), tai irgi galvojau, kaip tektų evakuoti savo mokinius iš klasės antrame aukšte pro langus, kai užrakinsiu ir užbarikaduosiu duris (su pradinukais paprasčiau – ten pirmas aukštas buvo).

       *anekdotas: kuo skiriasi pedagogas nuo pedofilo? Pastarasis vaikus išties myli.

       1. Cit.: “Šioms dviem klasėms pabėgti nepavyko (užbarikaduota nuo evakuacijos kelių aklivietė gavosi) – jos slėpėsi, kaip išmokyti.“

        Tai evakuacijai gal daugiau durų ir visokių slaptų durelių reiktų turėti?

        Cit.: “Aš kai netikru mokytoju buvau (su close protection licencija… 😀 ), tai irgi galvojau, kaip tektų evakuoti savo mokinius iš klasės antrame aukšte pro langus, kai užrakinsiu ir užbarikaduosiu duris (su pradinukais paprasčiau – ten pirmas aukštas buvo).“

        Ir mokytojams CP licenziją irgi gerai būtų turėti, net nepaisant to, kad mokytojas – tai apie meilę žmonėms?

        1. Gal ir galima per langus, kaip kitus, bet realiai buvo liepta užsibarikaduoti klasėse, nes manyta, kad šaulys veikia laukia – šaudė į du žioplius. Galbūt todėl ir šaudė, kad taip nutiktų.

         O mokytojai turi dirbti savo darbą – vaikus mokyti. Ne jų reikalas kariauti. Juolab, kad mokytojos vyrauja, ypač pradinėse tik moterys – kokie iš jų kariai? 🙂

         1. Cit.: “Juolab, kad mokytojos vyrauja, ypač pradinėse tik moterys – kokie iš jų kariai? 🙂“

          Izraelyje, sako, net į karinę tarnybą moteris privaloma tvarka mobilizuoja. Ukrainoje irgi, sako, moterys kariauja, ir jos kariauja kartais net geriau negu vyrai. Tad moterų tikrai nenuvertinčiau karybos prasme. 🙂

          1. Iš mano praktikos, tai pradinukų mokytojos išvis šventosios – ten jos net tų parazitų per langus neišmėto, o popinasi su jais. Jau iš jų kariai tikrai nesigautų. 🙂

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s