Neeilinis eilinis Buffalo de Bilas (4/4): “nekaltas“ indoktrinavimas?

(Pabaiga, o pradžia – čia)

* * *

Suprantama, žiūrint ne iš psichologijos, bet iš neurologijos mokslo pusės, tad – biologinių esminių trijų instinktų požiūrio taško, tai šis aktyvus šaudytojas taip labai aktyviai sprendė tikrai ne mitybos (plačiąja prasme – pvz., banko apiplėšimas) ar seksualinį poreikį (gi daugiau patelių kopuliacijai negaus, nes kalėjimo duše pats, tikėtina, taps netradicinio, nors kalėjimui ir įprastinio, lytinio patenkinimo subjektu bei objektu), o dominavimo.

Vienas iš būdų perduoti žinutę (dar vienas Joker iš k/f The Dark Knight)

Taip dabar jau tikrai apie jį ne vienas išgirdo, išskiriant taip iš pusseptino šimto panašių masinių šaudymų JAV per metus tarpo, o ir dar girdėsime visą bylos teisminio nagrinėjimo laikotarpį.

Man, kaip stokojančiam psichopatinių savybių (ši psichikos negalia išties JAV psichiatrijoje diagnozuojama kaip ASPD – anti-social personality disorder, t.y. antisocialus asmenybės sutrikimas), tai sunku suvokti, kame čia tas “šaunumas“, kai taip pašaudai, atsiprašant už kalambūrą – tai gal aš taip ir nebūčiau linkęs išsiskirti iš kitų homo sapiens tarpo (tenkindamas šitą poreikį tik per ilgais tekstais tinklaraštyje).

Tačiau, kaip minėjau, jokios socialinės tarnybos ir psichologo konsultacija nepadėjo iš anksto diagnozuoti šiam įtariamąjam ASPD, dėl ko, matyt, būtų apribota ir galimybė jam išvis įsigyti legaliai šaunamuosius ginklus – ir kuo išties derėjo užsiimti ne formaliai, apsiribojus nieko nereiškiančiais pokalbiais bei patauškėjimais apie “kaip jūs dabar jaučiatės?“ ir “ar jūsų mama vaikystėje neskriaudė?“, nes asmuo, buvo galima įtarti, jau turėjo kažkokį polinkį į smurtą (kuris boksininkas – ne?), bet paremtą, deja, labai toksiška rasiniu išskirtinumu paremta nacistine ideologija.

Be abejo, toks prevencinis darbas užima tikrai daug laiko, kainuoja nemažai pinigų, ir yra reikalingas rimtos kvalifikacijos ir motyvuotų tokiam nedėkingam darbui panašias tendencijas identifikuojančių ir diagnozuojančių specialistų, kurie glaudžiai bendradarbiautų teisėsaugos institucijomis, kurios užsiima kriminaline bei antiteroristine nusikaltimų prevencija.

* * *

Būtent jau šios institucijos, tikėtina, po pirmų įtarimų dėl ASPD, galėjo pasidomėti, ar kartais įtariamasis nėra linkęs į va tokias neapykanta ir smurtu paremtas ideologijas, o taip pat kuo domisi, kuo užsiima laisvalaikiu, koks jo bendravimo ratas, ir pan. – nors suprantu, kad teisėsaugai taip pat dažnai rankos surištos dėl privačių asmens duomenų bei pilietinių teisių.

Ir ypač sudėtinga teisėsaugai būna veikti tokiose visuomenėse, kur politinėje dienotvarkėje gali kirstis vienų grupių interesai, išnaudojant valdžios siekyje vienokius “nuskriaustuosius“, ar dažnai menamai diskriminuojamus, prieš kitų grupių tikslinę atstovaujamą auditoriją, kuriai gali būti primetama netgi nepagrįstai kažkokios pretenzijos dėl išgalvojamų privilegijų – kas taip pat, be abejo, juk buvo ir pastarųjų JAV prezidentinių rinkimų dėmesio centre kone iki Kapitalijaus šturmo, o ir tos socialinės bei rasinės įtampos, paskatinamos einamųjų ekonominių problemų, juk nenurimę JAV visuomenėje iki šiol.

Prakeikti ruskių komsomolcai iš tos savo pravdos prikibo prie daugumos va tokių eilinių Ukrainos berniukų su jų karinių padalinių emblemytėmis: tai tik regioninis herbukas, o ne 14-Waffen-Grenadier-Division der SS [galizische Nr. 1]; tai tik žaidimas piratukais, o ne 3-SS-Panzerdivision “Totenkopf“ – ir kažkaip į kompaniją prie Azovo “rūrininkų“ emblemos nuo 2-SS-Panzerdivision “Das Reich“, kuri dar tautiškai papuošta Buffalo aktyvaus šaulio pamėgsta neo-nacistų “juoda saulyte“

Ir apie ką taip pat matome išreikšta netgi šio įtariamojo ginklo užraše: “BLM Mogged“ – t.y. nubaustina kaip “išsidirbinėjanti“ Black Lives Matter juodaodžių organizacija, aktyviai veikianti riaušėmis ir masiniais smurtiniais veiksmais, faktiškai perėmusi rasinių neramumų laikotarpiu JAV veikusios irgi tokios juodaodžių Black Panthers, JAV teisėsaugos pripažinta teroristine (kas jums pasakė, kad negali būti rasinė neapykanta nukreipta ir prieš baltaodžius, ką aš pats patyriau asmeniškai Londone?), organizacijos tradicijas bei veiklos metodus.

Iš kitos pusės, taip panašiai yra aktyviai veikiančios ir baltųjų panašios organizacijos, kaip KKK (Ku-Klux-Klan) bei Arian Brothers – meilė, kaip sakoma amerikietiškoje patarlėje, tikrai nėra prarasta iš abiejų pusių.

JAV teroristine FBI laikytos radikalios marksistinės (!) juodaodžių Black Panther Party (BPP), veikusius 1966-1982 metais, steigėjai Bobby Seale ir Huey P. Newton (iš vikės)

Ir ką patvirtintų vienas iš tokių irgi masinio iššaudymo atvejų Niujorko Brooklyn požeminiame traukinyje 2022-04-12, kurio metu 62-metis juodaodis Frank James šaudydamas iš Glock 17 ir naudodamas dūminę granatą sužeidė 29 žmones, iš kurių 10 buvo sužeisti šūviais (nežuvo nei vienas). Įtariamasis aktyvus šaulys yra juodasis nacionalistas, nors veikiau pagal ideologiją tiktų jį vadinti juodaodžiu nacistu.

* * *

Matote, gali būti ir tokių, nes šio tipo agresyvios ideologijos pasekėjai gali būti absoliučiai visų rasių ar tautybių (aš net įvardinčiau padoraus tėvo žydo jo visišku nacistu esantį sūnų) – kaip ir jau paminėtoje čia Ukrainoje kariauja iš abiejų pusių apsčiai ir rusų tautybės nacistų, ir ukrainiečių nacistų, ir ten tarp svetimšalių pastebėtas irgi juodaodis samdinys, kartu su tautiškai mišria publika nematantis jokių psichologinių (sic!) priežasčių nepažudyti vardan “rasinio švarumo“.

Juolab, kai dar ir jau netgi valstybiniu lygiu kokia nors neapykanta pagrįsta ideologija, išaukštinanti vienas žmonių grupes bei nukreipta prieš kitas, tampa oficialiai įteisinta ir netgi taip palaikoma, ciniškiems politikams sprendžiant savo galios ir valdžios interesus tokiu būdu jau šitaip indoktrinuojamos visuomenės sąskaita.

Tai kaip ten ta skanduotė “москаляку на – на гілляку!“ – dar vis chi-chi ir netgi cha-cha?:

Ir – “kas nešokinės, tas…“?

* * *

Šio Buffalo šaudytojo atveju įtariu, kad jo indoktrinavimas, ne be jo paties pastangų, įvyko sąlyginai labai greitai – faktiškai gal vos per keletą metų jo lytinės brandos pradžioje, padėjus pagrindą pasyviai formuojant jo moralines nuostatas keletą metų, kai jam buvo maždaug dešimt.

Jam taip gyvenant baltųjų rajone Niujorke, kur jis savo akimis matė ankstesnių buvusių gyvenimo standartų smukimą savo socialiniame (baltaodžių) rate, kuomet tas ekonominis sunkmetis prasidėjo gi ne dabar prie įvestų (iš esmės – taip sau) antirusiškų sankcijų dėl karo Ukrainoje, bet pasireiškė dar pandemijos metu nuo 2020-02-20, kuomet drastiškai smuko pramoninis Dow Jones indeksas.

Pridėkite dar ir visa to surastus “kaltininkus“ iš BLM (kaip BPP veiklos pratęsėjus) dėl va tokių aukščiau minėtų pastarųjų keletos metų rasistinių įvykių, kurie ne šiaip kartu kenčia, bet agresyviai periminėja didesnes sau teises ir valdžią, suprask, kitų, ypač “privilegijuotų“ baltaodžių, sąskaita.

Nenuostabu, kad atsakymų į visus šiuos klausimus, kuriuos faktiškai dėl politkorektiškumo, pavirtusio į toksišką cancel “kultūrą“, jau yra draudžiama kelti viešoje diskusijoje, o ir progresyvieji bei liberalūs (suprask – “geriečiai“) stumia ne vienijimosi, bet skaldymo (juk “skaldyk ir valdyk!“ principas veikęs dar romėnų laikais!) pagal kokius nors požymius, pabrėžiant ne bendrystę, bet išskirtinumą: odos spalvą, šlapinimosi pozą, sanguliavimo pomėgius ir pan.

Tas nekaltas žodžių prasmių apkeitimas… (iš feminism in india)

Jūs faktiškai čia taip turite tarpukario Vokietijos situaciją su nacių iš NSDAP atėjimu, kuomet pirmiausia buvo apkaltinti dėl vokiečių sunkumų žydai.

Nors panašūs socialiniai ir politiniai procesai po ispaniško gripo pandemijos ir vėlesnės Didžiosios Depresijos paskatinto užsitęsusio ekonominio sunkmečio vyko ir kitose šalyse – Lietuvoje irgi, pradedant nuo Suvalkijos ir Užnemunės masinių ūkininkų maištų 1935-1937 metais, kuomet buvo nuteisti 253 asmenys (iš jų mirties bausme – net 19!), ir peraugant į Kauno darbininkų masinius streikus 1937 metais, o vėliau ir politiniu valstybės žlugimu dėl lenkų 1938 metais ultimatumo, atsižadėjus Vilniaus, bei 1939 metų vokiečių ultimatumo, sugrąžinus jiems Klaipėdą, kaip ir sovietų mums ultimatyviai primestos sutarties 1939-aisiais, jau spalio 20 dieną įvedus šių karines bazes, bei kitąmet įvykusio politikos “demokratizavimo“, privedusio prie aneksijos, taip “savanoriškai“ įstojant į SSRS, o dar už metų, atėjus jau naciams, taip ir Lietuvoje buvo įvykdytas Holokaustas “tarsi iš niekur nieko“.

Ar tikrai manote, kad mūsų žydšaudžiams nebuvo suformuotos taip itin greitai ir nesunkiai visos tos nacistinės ideologinės nuostatos be jokio tam palankaus ir anksčiau buvusio “objektyvaus“ pagrindo – ir ne tik politinio kaip “tautinio išskirtinumo“, bet ir paminėto ekonominio bei socialinio?

Kodėl manote, kad šitas Buffalo vaikis tiesiog taip netyčia laisvalaikiu prisiskaitė internete visokių nacistinių kliedesių, ir to jam pilnai užteko įtikėti šia tarsi ir neoficialia valstybinei ideologija bei taip aktyviai veikti, kad net surengė masinį “nežmonių“ iššaudymą, tenkindamas tokiu iškreiptu sociopatiniu būdu savo tą biologinį dominavimo poreikį?

JAV Konstitucija garantuoja žodžio, susirinkimo ir tikėjimo laisvę visiems – vienos iš tokių patriotiškų dūzgių Teksase (iš texas public radio)

* * *

Ir paliekant dabar JAV vis aštrėjančias gilumines visuomenės problemas, tai anksčiau užduotą klausimą tame bendrame dabar vykstančiame socialinės inžinerijos masiniame eksperimente ir su mumis, tiesiogiai per “teisingą“ propagandą kasdien ir nuosekliai veikiant ir jūsų smegenis, prakišant jums tarsi netyčia ir “nekaltas“, bet išties labai toksiškos ideologijos prisipratinimui ir moraliniam apsipratimui idėjas, nuolat didėjant socialinės įtampoms dėl prastėjančios ekonominės padėties, jums aš darkart pakartosiu:

kaip galvojate, kiek užtruks, kai tokio pobūdžio masinio iššaudymo nusikaltimas ir vėl nutiks Lietuvoje?…

Likite saugūs!


Ačiū rėmėjams Patreon, kur šis įrašas vientisa apimtimi iškart buvo publikuotas 2022-05-17, ir dėkoju dar atskirai balsuojantiems savo pinigais per PayPal!

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s