Vėl teismas konstatavo: peilis – tik “persigynimui“

Kai kaskart pasakau, kad peilis nėra savigynai skirtas ginklas, tai labai pasipiktina visokie “pilipiniečiai“ su “specnaziniais“, ką aš čia dėl jų fetišizuoto įnagio (ša, husarai, čia ne apie linksmakotį!) išmanau.

Be abejo, kad nieko. Aš gi tik “karatistas“ – tuščia ranka pavadinime ir mavašis basa koja nedorėliui į to kvailą galvą, nu.

Aišku, esu rašęs ir apie peilio pasirinkimo kriterijus, jei jau sugalvosite jį tampytis “savigynai“, ir apie tai, atsakydamas į tinklaraščio sekėjų klausimus dėl peilio, kad būtinoji gintis jums iš esmės nustato netgi prievolę pasitraukti (išskyrus, pvz., būtinojo reikalingumo bei būsto neliečiamumo atvejus), o ne mosikuotis juo, nes taip, suprask, čia “ginatės“.

Ne tik tokiais atvejais, bet ir bendrai tas peilis “savigynai“ išties teismuose vertinamas labai neigiamai – nes kaip mirtinos kategorijos, nors ir nešaunamasis, ginklas.

Aš čia vis kalbėdamas apie jėgos panaudojimo pakopiškumą priminiau, kad peilis greta pistoleto yra bendroje toje aukščiausioje kategorijoje (penktoje iš penkių arba, jei taip norite, devintoje iš dešimties, nes peilio poveikio zona yra tik per ištiestą ranką, skirtingai nuo šaunamojo).

* * *

Tai po tokios preambulės dabar pažiūrėkime konkrečią bylą, pasibaigusią jau antros instancijos Kauno Apygardos Teismo 2021-ųjų balandžio 22-osios (jei dėl datos neklystu) sprendimu 7 metų laisvės atėmimo bausme dėl nužudymo 2019-aisiais liepą Kaune, kaltinamąjam teigiant, kad jis peiliu taip nuo smurto tik gynęsis – čia nuoroda yra tik į straipsnį, nes teismų sprendimų duomenų bazėje šio neradau, kad galėčiau pats detales įdėmiau pasižiūrėti (gal dar nespėta įdėti?).

Čia visiems “peilio savigynos“ entuziastams pravartu atkreipti dėmesį, kad nuteistasis visiškai pagrįstai teigia (ką teismas netgi įrodęs buvus!) esą nužudytasis šiam grasinęs žodžiu ir po to ėmėsi fizinio smurto – mušęs šį kumščiais bei kojomis spardęs (kone cituodamas bajorų vadovą™ Kysą).

Buvo durta vos dukart – tik va, nelaimei, tas antras dūris pasirodė esąs mirtinas.

* * *

Jo gynyboje teisme remtasi teiginiu, kad čia buvusi būtinoji gintis, nes nenorėta patirti sužalojimų, ir juk buvo užsipultas pirmiau – suprask, tik taip gynėsi. Ir peilis čia kaip ir ginklas savigynai (teismas nenustatė peilio neatitikimo įstatymo kriterijams, kuris šį darytų neteisėtu nešiotis – ir čia šiame punkte kaip ir viskas legalu).

Nelegalu vis tik atimti gyvybę, nors būtinosios ginties straipsnis BK tą leidžia išimtinais atvejais, kada kyla pavojus ir užpuoliko veiksmai gali sukelti mirtį arba sunkų sveikatos sutrikdymą. Teismui, panašu, čia neatrodė, kad kumščiais tą pasiekti buvo galima (dabar apsikabinę makiwarą kūkčioja visi pižaminiai dėl ikken hissatsu…).

Man įdomiausiu pasirodė štai šitas teismo sprendimo perpasakotas pasažas straipsnyje (paryškinta mano):

Teismas pažymėjo, kad A. N., būdamas sumuštas, surado jėgų atidaryti automobilio dureles, išimti peilį ir juo sužaloti nukentėjusįjį. Taigi kaltinamasis iš karto griebėsi peilio, kaip pavojingo įrankio, kuriuo galima greitai ir sunkiai sužaloti žmogų. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendė, kad kaltinamasis peržengė būtinosios ginties ribas, nes yra akivaizdus neatitikimas tarp gynybos pobūdžio ir kėsinimosi pavojingumo, ir be reikalo besikėsinančiajam tyčia atimta gyvybė.

Aš taip supratau, kad peilio griebėsi po to, kai jau buvo sumuštas, nors tas “iš karto griebėsi“ čia antrame sakinyje klaidina, kad, suprask, panaudojo peilį gindamasis nuo jam gręsiančio sumušimo.

Jei gavo į kepalą ir pasiėmė peilį pasibaigus fizinio smurto veiksmui, tai, žinote, teismas visiškai teisus – būtinoji gintis pažeista, nes tokia “gintis“ post factum vadinama tiesiog kerštu (kaip neteisėtu siekiu “atpildo už patirtą skriaudą“), o turint omeny šio veiksmo jau ir mirtiną baigtį, tai ir neatitinka pavojingumo proporcingumo kriterijų.

Nesutikčiau, kad tyčia atimta gyvybė (bet nemačiau, kaip sakau, viso teismo sprendimo), kadangi tyčią dar turėtų teisme įrodyti išties buvus – visada pagal nekaltumo prezumpciją galima ginantis teisme teigti, kad pataikyta į gyvybiškai svarbų organą visiškai netyčia ir atsitiktinai, nes nėra įrodymų, kurie tyčią įvardintų.

Advokatų ir nuteistojo atveju, tai apeliacijoje šį teiginį tikrai skųsčiau (tokiu būdu perkvalifikuojamas nusikaltimo sunkumas ir palengvinama bausmė – jau už netyčinį nužudymą arba per neatsargumą).

* * *

Jei vis tik peilis būtų naudojamas paties smurto metu iškart išsitraukus, atsakant tokiu veiksmu neadekvačiai į tiesiog mušimą (snukdaužis vulgaris, aha), tada turėtume ir visiškai kitokį bylos svarstymą, ar kaltinamasis turėjo teisiškai to pagrindo šitokiu būdu gintis, nustatant buvus tariamąją ar vis tik būtinąją gintį.

Čia aš siūlyčiau verčiau pažiūrėti į šaunamojo ginklo, kaip irgi mirtino, panaudojimo leistinumo ir teisėtumo kriterijus, kur yra nurodoma prievolė ginklo turėtoją aiškiai perspėti užpuoliką apie ketinimą ginklą panaudoti (ne, įstatyme nėra tokio reikalavimo “būtinai prieš tai nušauti orą“ – peiliu oro irgi “nepadursite“).

To perspėjimo neatlikimas pateisinamas tik tuomet, jei išties objektyviai nebuvo galimybių, nes grėsė pavojus gyvybei arba sveikatai, ir teko iškart panaudoti.

Šita išimtis, žinote, vis tiek yra labai slidus reikalas teisme įrodinėti (nes, pripažinkite, labai priklauso nuo teisėjo ir prokuroro kvalifikacijos ir net jų asmeninio požiūrio į būtinąją gintį), ir net tuo atveju, jei turite tą nekaltumo prezumpciją.

Nes tai jums teisme reikia pagrįsti savo buvusius veiksmus ir turėtus ketinimus, kadangi tas perspėjimas yra jums prievolė, o ne opcija, kad galėtumėte rinktis – perspėti ir taip išvengti konflikto (taktiškai praradus pranašumą prieš užpuoliką dėl netikėtumo veiksnio), ar pasistengti smurtinėje situacijoje “laimėti“, pasinaudojus turimu ginklu ir jo panaudojimo netikėtumo veiksniu (dėl ko prokuroras jus mielai pasiųs už grotų).

Ypač šiuo atveju, kada nužudytasis dar ir žodžiu pranešė, kad neišvengiamai dabar “smurtaus rankomis bei kojomis“, gi kartu ir neteigdamas, kad “sieks mirtino rezultato arba sunkaus sužalojimo“ – antraip tas atsineštų kažką rimtesnio šitą žalą galinčio padaryti (arba įtikinamai deklaruotų dirbęs skerdykloje jautukų užmušinėtoju plikomis rankomis, nes tam jį įkvėpė Oyama Masutatsu iš Kyokushinkai, oss!).

Hitlerygos sensėjus Oyama Masutatsu: “aš jums parodysiu, rupūžiokai, tą alų gerti sveika!“ (iš make-a-gif)

* * *

Peilis nuteistąjam būtų čia padėjęs apsisaugoti nuo patirto smurto tik tuo atveju, jei šis būtų išklausęs anos pusės pareiškimus, įvertinęs adekvačiai iškilusią grėsmę, atsitraukęs į saugų atstumą… ir net tada trauktis peilio nėra pagrindo, nebent trauktis išties nelabai yra kur (pvz., esate savo namuose arba reikia apginti trečio asmens gyvybę arba sveikatą), tačiau peilis padeda sukurti atstumą ir atgrasinti užpuoliką nuo to noro smurtauti peilininko adresu.

Šio, matomai, nebūta, tad į trečio lygio (aktyvus smurtas – smūgiai ir spyriai) grėsmę nėra būtinojo reikalingumo atsakyti net penktu (faktas įvykęs – mirtina baigtis), nes ir pareigūnams, kurie turi įstatymo suteiktus įgaliojimus bei teisę naudoti fizinę jėgą, čia neleistina naudoti penktą lygį (nušauti), o tik panaudoti trečio lygio (pvz., užlaužimai, ašarinės dujos) arba +1, t.y. ketvirtojo (pvz., parvertimai, smūgiai lazda) lygių veiksmus.

* * *

Aišku, šitie lygiai mūsų teisėsaugoje nėra tiek formalizuoti ir teismų praktikoje nėra įstatymais arba sprendimų precedentais nustatyti, tai dažnai gaunasi ir tie sprendimai vieni kitiems prieštaraujantys, ir pareigūnų veiksmai abejotini, ir patys piliečiai pervertina savo supratimą, kas išties yra toji būtinoji gintis (kad tau būtina kažką primušti, nes tas “pirmas pradėjo“, tai nei čia gintis, nei būtinoji).

Todėl aš patariu tiems, kuriems išties rūpi pasimokyti savigynos, tai atlankyti šaunamojo ginklo savigynai kursus (dar geriau – apsaugininko kvalifikacijai, nes detaliau susipažinsite ir su būtinuoju reikalingumu) ir dar išsilaikyti nustatytus valstybinius egzaminus – naudos bus gerokai daugiau, net jei jokio pistoleto po to sau ir nepirksite.

Nes mat juos šunes visokius kovos menų trenerius, kurie sportinius veiksmus adaptuoja, suprask, savigynai – patys blogiausi yra visokie peilininkai, kurie taip ne savigyną dėsto, o įduoda bilietą į vieną pusę, jei toji ir eina per kalėjimo dušinę su tatuiruotais tolerancinės sklaidos netradiciniuose lytinuose santykiuose mėgėjais.

Likite saugūs!

Osu!


Įrašas savaite anksčiau publikuotas 2021-04-27 mano Patreon paskyroje (kur yra visokio kitokio gėrio už tą patį abonentinį mokestį).

8 Comments

 1. Bandau suprasti, kad vienintele gintis butu pabegimas? Jei yra ginamas trecias asmuo (sunus/dukra/zmona), kaip elgtis tokiu atveju? Gynyba namuose? Kokie kriterijai mano auksciau ivardintose situacijose?
  Aciu

  1. Iš esmės, aš jau esu rašęs apie tai čia: https://seiikan.wordpress.com/2017/10/04/gintis/ – atkreipk dėmesį, kad dabar pakoreguotas 28 straipsnis. Ir taip, faktiškai nesivelti ir atsitraukti yra pagal įstatymą kone prievole, išskyrus atvejus, kuomet būtina gintis, nes kėsinimasis yra neišvengiamas. Jei tik kils teismui abejonė, kad galėjai išvengti, bet to nepadarei – labai sunku bus kitais kriterijais įrodyti būtinąją gintį.

   Kas dėl būtinojo reikalingumo ginant trečius asmenis ar būsto neliečiamybę, tai kriterijai panašūs – ar jie tikrai negalėjo pasitraukti, kad juos reikia ginti. Juolab, kad absoliuti diduma smurtinių nusikaltimų yra mano y mano, o ne prieš moteris (ten atskira kategorija, ir joks stambulas nepadės) ar, juolab, vaikus (pedofilija išvis ne apie smurtą, formaliai žiūrint). Todėl ginti teisę turi, bet – pagal įstatymo kriterijus, kur teismas pirmiausia paprašys irgi argumentuoti, kas padaryta, kad to smurto būtų išvis išvengta, nes joks nusikaltėlis nepripažins, kad jis pirmas puolė vaiką ar moterį, kurią tu jau turi ginti, o kaltinamasis turi teisę tiek į nekaltumo prezumpciją, tiek neliudyti prieš save, tai kaip paneigsi jo actus reus?. 😉

   Dėl būsto, tai mes esame, sąlyginai tariant, kažkur tarp Teksaso (kur teisė yra realizuojama būsto savininko naudai) ir Britanijos (kur jau praktika rodo, kad seniai nebėra “mano namai – mano tvirtovė“, kur tas principas gimęs), nes JK jau privalai pasitraukti, jei turi galimybę, kadangi kito žmogaus sveikata ir gyvybė vertinama aukščiau už tavo turtinius nuostolius; ir plius – kaip gyventojas atsakai pagal jų teisę už tai, kas blogo nutinka “tretiems“ asmenims tavo būste, kas yra išvis absurdas, bet ten įdomi šalis, švelniai tariant. 🙂

   Tad gaunasi išties, kad geriausia gynyba yra Nike Defense™. Jei atidavei plėšimo atveju tai, ko prašė, jei tau leido pasitraukti, bet tu grįžai – tada žr. tekste apie kerštą.

   Kitas reikalas, kad yra mažuma nusikaltėlių (psichopatų), kurie eskaluodami reikalavimus siekia žiauresnių tikslų. Pvz., seksualinis prievartautojas smogia visa jėga moteriai į veidą, po ko jai pasako, kad jei toji nesipriešins, tai daugiau nemuš – reikalavimai nuo “parodyk papus“ eina link oralinio, analinio ir, tikėtina, po išžaginimo jau ir link nužudymo arba žiauraus sumušimo, kad bijotų ir skųstis. Tai čia kita tema, nes tai – kita kategorija nusikaltimų.

  2. Oi, tiesa, pamiršau: šiandien Patreone yra iš esmės apie kriterijus, o aš atsakinėjau tarsi būtum skaitęs. 😀 Nieko tokio – po savaitės bus nemokamai ir čia. 🙂

 2. „Nes mat juos šunes visokius kovos menų trenerius, kurie sportinius veiksmus adaptuoja, suprask, savigynai – patys blogiausi yra visokie peilininkai, kurie taip ne savigyną dėsto, o įduoda bilietą į vieną pusę,“

  Amen.

  Nors ir be peilio, kokie nors kravmagistų sprendimai, kurie visas situacijas siūlo pradėti spręsti suvarant nykščius į akis, o užbaigti – pridaužant gulintį turbūt ta pačia kryptimi nuves ne ką prasčiau.

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s