JAV BLMizuotos bylos pasekmės

Publikuota 2021-04-22 Patreon:


Manęs nenustebino JAV politizuotame teisme visuotinio politinio spaudimo pasekoje priimtas toks pat politinis sprendimas, pripažinęs buvusį Minesotos policijos pareigūną Derek Chauvin kaltu pagal tris jam teisme pateiktus nagrinėjimui performintus iš pradinių kaltinimus, kuriuos mums įprastinėmis teisinėmis sąvokomis išvertus reikštų, kad kaltas dėl netyčinės žmogžudystės vykdant tarnybines pareigas bei viršyto būtinojo reikalingumo sulaikant įtariamąjį George Floyd.

Sakyti, kad čia kažkaip tas teisingumas jau triumfavo ar kad šis sprendimas nebuvo politizuotas – tyčia nematyti dėl šio sulaikymo pasekmių kilusių masinių BLM (black lives matter) riaušių, kuriose anapus JAV ambasados tvoros parkelyje už Civilnės Metrikacijos Biuro sudalyvavo net mūsų dabartinė tiktokinio rūsio “ministrė“ su savo progresyvių fleitininkių 16-ta divizija, pasiselfinusių įprastinėje pozoje ant kelių savo instagramčikams su atitinkamais trendiniais haštagčikais.

Niekas jau ir JAV visų lygių valdžioje nebenori riaušių atsinaujinimo dėl kitokio galimo prisiekusiųjų sprendimo, kuriems net leido (sic!) 19-kos valandų pasitarime dėl būtino verdikto naudotis tik vieną nuomonę iliustruojančiu įkalčiu – filmuota “nužudymo“ medžiaga, kol kone per parą taip ir įtikino paskutinį prisiekusį liurbį būti progresyviu teisuoliu ir pritarti vieningai bei iš anksto suformuluotai nuomonei (antraip – būtų išteisinamas neturint įrodymų, ir naujos riaušės, kurių šįkart rasistinė ir antisemitinė demonizatorių partija nebegalėtų kontroliuoti).

Pas mus gi, primenu, kažkokių “nešališkų“ prisiekusiųjų, kurie, o ne teisėjas, priimtų sprendimus, mūsų teismų sistemoje nėra, todėl net ir nomenklatūrinis Konstitucinis Teismas, kurio įgaliojimai būna daugiau nei metus pasibaigę, gali įteisinti ir pateisinti bet kokius vyraujančios politinės konjuktūros nulemtus norus.

Bet verčiau mes čia pažiūrėkime, kaip ir kodėl situacija priėjo prie tokio gyvybės, nors ir ne paties vertingiausio, ne apie odos spalvą kalbant, visuomenės nario ir įstatymų mažai besilaikiusio piliečio, praradimo, ir kaip to buvo galima išvengti.

* * *

Pirma, sulaikymo teisėtumo niekas neginčijo.

Policijos pareigūnai įvykio vietoje buvo ne šiaip sau, ir įtariamasis sulaikomasis jų teisėtiems reikalavimams pasipriešino fiziškai – šitą labai norėjosi žuvusiojo advokatams nuneigti, bet teismas prieš suformuluojant svarstytinus kaltinimus šias jų abejones atmetė iškart.

Antra, apsvaigimo nuo narkotikų poveikis – nebuvo pripažinta jokia lengvinančia aplinkybe, kuri paaiškintų sulaikomojo pasipriešinimą, suprask, buvus nekontroliuojamu to elgesiu dėl psichotropinio poveikio. Patinka ar ne – bet George Floyd teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams pasipriešino savo valia ir sąmoningai.

Trečia, teisme taip pat pripažinta, kad narkotikai nebuvo tiesiogine mirties priežastimi – mirtį nuo uždusimo sukėlė fiziniai teisiamo policijos pareigūno veiksmai. Tačiau teismas kartu pripažino, kad šie veiksmai nebuvo sukelti tyčiniu pareigūno nusistatymu nužudytojo atžvilgiu, nors spaudoje šios spekuliacijos valkiotos ilgai ir, kaip paaiškėjo, nevaisingai.

Kitaip tariant, nusikaltimo sudėtyje prie actus reus (angl. evil act – nusikalstamas veikimas) yra labai abejotinas mens rea (angl. evil intent – nusikalstamas ketinimas, motyvacija), kurį nužudytojo pusė galėjo įrodinėti buvus tik arba netyčiniu (“norėjo kaip geriau, bet va kas iš to gavosi…“), arba išvis jokiu, kas reikštų, kad pagal jų klasifikaciją net nebe antrojo, o tik trečiojo laipsnio nužudymą (“netyčiuką“ per atsitiktinumą).

Ir tuomet jau gali būti priimtas, atsižvelgiant į nukentėjusiojo aktyvų priešinimąsi ir nepaklusimą, išvis net ir išteisinamasis (!) nuosprendis, apsiribojant tik griežtu administraciniu papeikimu arba atleidimu iš pareigų (civilinis nužudytojo šeimos ieškinys vis tiek būtų tenkintinas, kaip ir yra dabar – viena byla kitos nepaneigia).

* * *

Štai todėl nenustebkite, kad buvo pasirinkta verčiau kaltinti netyčiniu veikimu, tačiau peržengiant būtinąjį reikalingumą – šioji yra kaip būtinoji gintis, tik pareigūnų atveju jie turi įgaliojimus ir prievoles veikti (jūs, kaip civiliokas, atvirkščiai – pasitraukti!), tačiau neturi teisės peržengti tik reikalingų toms pareigoms įvykdyti ribų.

Kaip rašiau, paprastai policijos departamentai turi griežtai reglamentuotas taisykles, nors bendra taisyklė yra pagal force continuum, kaip esu rašęs, plus one – kai prie atitinkamo pasipriešinimo ir smurto lygio leidžiama pareigūnui šio smurto sutramdymui ar numalšinimui panaudoti didesnę jėgą tik per vieną pakopą, o ne daugiau (deja, neleidžiama jokiam pareigūnui nušauti kvailio už tai, kad jis tą latentiniu laisvėnų partijos šimašoidu išvadino).

Nenuostabu, kad viskas iš pradžių taip vyko ir čia: sulaikomasis pasipriešino, buvo fiziškai pervestas į gulimą padėtį ir jam pritaikyti sulaikyme naudojami fiziniai netrauminiai bei nemirtini veiksmai.

“Galėjo iškart debilą nušauti“ – čia daugelio “rasistų“ ir “baltųjų supremačistų“ vyraujanti nuomonė, bet, pasakyčiau, kad vis tik tas sulaikomojo pasipriešinimo lygis juk dar nebuvo ketvirtas (t.y. grąsina lazda, peiliu, primušė kumščiais artimiausią šalia savęs ir nereaguoja į reikalvimus baigti, akivaizdžiai sukeldamas grėsmę kitiems ir pan.) ar net penktas (kryptingas ir aiškus ketinimas panaudoti ar jau naudojamas mirtinas ginklas – peilis arba šaunamasis).

Todėl nušauti čia būtų tikrai jau neteisėta, kad ir ką Holivudas kitąkart savo ekranizuotose fantazijose rodo, o visokie propagandistai jums pripasakoja apie police brutality ir mentofskij bespredel.

* * *

Klausimas tuomet čia būtų kitas – o kodėl policijos departamentas neaprūpinęs savo pareigūnų taser tipo elektrošokeriais ar bent jau pas mus taip mėgstamomis pipirinėmis dujomis, kurios antrankių uždėjimo procesą ir sukalbamumą palengvintų?

Nes, spėju, turėjo ne vieną bylą, kur pralaimėjo prieš “visuomenininkus“, todėl logika iš tos pačios defund the police serijos, kad jei viską iš pareigūno atimsi, palikdamas šiam tik šaunamąjį ginklą savigynai, kurio panaudojimas reikš tam karjeros pabaigą ir baudžiamąją bylą su galimu įkalinimu, tai “brutalumo“, suprask, išvengs, ir taip niekas nenufilmuos gatvėje kažkokio “vargšiuko“, kurį žiaurūs mentai lupa lazdomis, purto elektra (o jei to širdis silpna!) arba kankina dujomis tarsi tikri “naciai“.

Šiaip įdomumo dėlei: policijoje dirba ir juodaodžiai, tai gal priminsite kokį šviežiausią įvykį, kuomet juodaodis policininkas taip viršijo įgaliojimus, sulaikydamas baltaodį įtariamąjį?

Bet taip be rasistinio nuokrypio, o kad čia buvo baltas juodą, tai reikia balanso dėl juodas baltą – norėčiau pilnesnį vaizdą apie JAV policininkų veiksmų brutalumus sužinoti, ir kokios būna jiems tokių veiksmų pasekmės.

* * *

Ar pareigūnas sulaikomąjį tyčia smaugė, siekdamas nužudyti?

Ne.

Tą teismas irgi aiškiai konstatavo. Buvo sulaikomam tik užlaužtos rankos ir įremtas pareigūno kelis į šio sprandą (ne kaklą!), nes sulaikomasis priešinosi, kai pats dar ir gerokai fiziškai pranoko šiuos veiksmus naudojantį policijos pareigūną (ne pareigūną, o nužudytąjį spauda vadino “milžinu“, jei pamenate – kai pareigūno bicepsus galite apžiūrėti nuotraukoje žemiau):

Šitokioje padėtyje žmogaus neuždusinsi – iliustracija teismui

Klausimas kitas – ką tuomet veikė kiti du jo kolegos?

Stovėjo šalia ir rūkė bambuką, duodami dalykinius šiam “pataloginiam žudikui“ patarimus, kaip teisingai reikia atlikti išlaikymą ant žemės, kuris truktų daugiau nei 9 minutes, kai net imtynėse pergalei pasiekti ir užskaityti pakanka pusės minutės, nes akivaizdu tampa, kad oponentas nebeištrūks?

Wazaari ippon oss!

Pasirodo, kad tie buvo užimti savo ir savo kolegos bei sulaikomojo… saugumo užtikrinimu!

Nes susirinko agresyviai nusiteikusi priešiška minia (nedidelė, kaip “miniai“, kurią įsivaizduotumėte pagal šį žodį, bet skaičiumi ženkliai viršijanti), kuri buvo dargi ir nusiteikusi sulaikomąjį išlaisvinti.

Ko gero, pareigūnų grupės vyresnysis turėjo čia priimti sprendimą atsitraukti ir šį išties paleisti, o ne daspausti iki galo pagal save, nes jų pareiga, matai, yra sulaikyti, ir niekas neturi tam trukdyti.

Atšaukti šią užduotį dėl tokių susidariusių aplinkybių, net jei ir paleidus labai tikėtinas po to ieškinys dėl įgaliojimų viršijimo, nes – “o tai kodėl paleidote? Gal tuomet ir nelabai sulaikyti reikėjo, ką?! ACAKIKIT!!!11“

Ir tokius ieškinius paprastai policijos departamentai pralaimi, ir pareigūnams karjeros prasme tai reiškia arba pažeminimą pareigose ir atlyginime, arba atleidimą iš darbo, nes nesusitvarkai su savo pareigomis.

Pats nuteistasis, deja, tą patyrė per savo karjerą policijoje: trys susišaudymai, vienas mirtinas – retam kuriam neatmuštų noro naudoti šaunamąjį ginklą. Ir 18 skundų dėl jo darbo, kas reiškia vidinius tyrimus ir nušalinimą nuo pareigų, iš kurių du baigėsi drausminėmis nuobaudomis – kas irgi gali sukelti motyvaciją priimti sprendimą neatsitraukti, o užduotį įvykdyti ir įtariamąjį sulaikyti, nes kam tie nemalonumai darbe dar ir iš viršininko pusės, kad “nemoki dirbti“.

Bet akivaizdu ir tai, kad jei ne ta priešiška ir skaitlinga grupuotė – niekas tiek sulaikomojo ant grindinio išvis net nelaikytų, kai tie “išvaduotojai“ dar ir motyvavo sulaikomąjį papildomai priešintis – ir tuo metu pareigūno kelis, matomai, visai netyčia nusprūdo nuo sulaikomojo sprando link kaklo.

* * *

Šiaip nužudyti smaugimo būdu tikrai nereikia tų 9 minučių.

O užspaudžiant ne kvėpavimo takus (trachėją – tai būtų kelis sąmoningai įremtas į kaklą iš priekio!), bet miego arteriją (tad kelis nusprūdo nuo sprando link kaklo) – neprireikia ir minutės, ir dažnai yra sekundžių reikalas.

 

Dėl ko ir iš sportinės sambo, tarkime, tokie pavojingi veiksmai buvo išmesti, nes bolševikinės dziudo versiją praktikuojantys proletarai, skirtingai nuo ilgametę kovos menų studijų ir atitinkamos fizinės kultūros patirtį turėjusių samurajų palikuonių, nespėdavę azarto apimti sužiūrėti, kaip draugas tovariščius taip atsijungdavęs ir nebematydavęs to šviesaus komunistinio rytojaus.

O tai, kad šis “žudymas“ užtruko net tiek, tik darkart įrodė, kad tai nėra tyčinis veiksmas, ir tiesiog būtų traktuojamas kaip nelaimingas atsitikimas darbe, jei pareigūnai nebūtų ir toliau stengęsi to sulaikymo užbaigti sėkmingai – t.y. išties sulaikyti, atsiprašant už tautologiją, ir išvesdinti įtariamąjį, kam ir šis pats priešinosi, ir to padaryti trims pareigūnams, sumažinus tiesiogiai veikiančiųjų skaičių tik iki vieno dabar nuteistojo, taip kone 9 minutes neleido prisistatę pašaliniai asmenys.

Man kiek keistoka, kad ne tik kaltinamojo pusė, bet ir kaltinančioji pusė neįtraukė teisiamojo kolegų į bendrą teisminį nagrinėjimą, pareiškus kaltinimus ir šiems – taip, pradinis toks ketinimas buvo formuluojamas, bet nagrinėjimui teismas nepriėmė iškart, šiuos kaltinimus atmesdamas.

Viena vertus, tai kaip ir aišku – kam nuteisti tris, kai ir vieno yra policijai gerokai per daug.

Kita vertus, “bendrininkų“ šiame nužudyme įtraukimas gali teisminiame nagrinėjime ir vėlgi privesti prie išteisinimo, nes per ilgas įtariamojo sulaikymas buvo nulemtas ne policijos pareigūnų veiksmų, o šių išorinių aplinkybių, kurios taip objektyviai sąlygojo šių pareigūnų veiksmus, kurių visuma ir privedė, galop, prie sulaikomojo mirtinos baigties.

* * *

Ar tai reiškia, kad aš pateisinu nuteistąjį?

Ne.

Netgi tas faktas, kad prie adrenalino antplūdžio sulaikymo metu (šiaip adrenalinas išsiskiria ir prie bet kurios fizinės veiklos ar juolab smurtinės situacijos, kur reikia veikti fiziškai) atsijungia loginio mąstymo centrai – tikrai nepateisina pareigūnų motyvacijos žūtbūt užbaigti pradėtus veiksmus, kai negresia nei tau, nei aplinkiniams pavojus dėl galimo sveikatos sutrikdymo ar sužalojimo, ypač mirtino (čia yra būtinojo reikalingumo esmė – kaip ir būtinosios ginties, kad veikti gali tik tiek, kiek va tam yra aiškus ir suprantamas paaiškinimas ir pateisinimas).

Šio testo, deja, nuteistasis kaip pareigūnas išties nepraėjo – tą visiškai logiškai ir suprantamai konstatavo ir pats teismas, irgi taip pripažindamas vieną iš trijų kaltinimų dabar jau nuteistajam esant teisingais, ką primenu, kas buvo nagrinėta, ir kas nuspręsta, taip jums čia paprasčiau kalbant ir ne pagal teisinius laipsniavimus:

  1. tyčinis veikimas – netyčia, veiksmais to nesiekta;
  2. tyčinis nužudymas – netyčinis, nėra motyvacijos (nors žiniasklaida ir bandė pripaišyti ankstesnį šių menamą konfliktą, dirbus kartu apsauginiais);
  3. būtinas reikalingumas – peržengtas, tačiau irgi netyčia, kai prieš fizinį pasipriešinimą panaudota jėga, tačiau buvo perteklinė (tik dėl savo letalios baigties, kai pavojaus pareigūnams ir aplinkiniams nekilo).

Tik va kai pasekmės yra kito žmogaus gyvybė – tuomet ir kaltinimai prasideda dėl jos atėmimo bei nužudymo motyvacijos, kas nulemtų išvadose ir šio nusikaltimo sunkumą (arba laipsnius pagal JAV teisinę sistemą).

* * *

Prie ko prives ateityje šis teisinis precedentas?

Iš vienos pusės, policijos “brutalumas“ lyg ir sumažės (pamenate, kokie jautrūs ir dėmesingi piliečiams iki pirmojo karantino tapo lietuvių policininkai po pareigūno nužudymo Mažeikių rajone?).

Akivaizdu, kad tikrai visi JAV policijos departamentai peržiūrės savo instrukcijas pareigūnams, nuo ko, matyt, piliečiams išties bus ramiau, kad daugeliu atvejų galima bus lengviau pasiūlyti ginkluotam ir uniformuotam įgaliotiniui pačiulpti bombonkę, ir išsisukti nuo savo nederamo elgesio ar netgi nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo nebaudžiamam, nes tie paprasčiausiai nenorės terliotis dėl galimų tokių veiksmų pasekmių.

Na, čia kažkaip prisiminiau Frankfurte prie stoties matytą vaizdelį, kaip vietinis bomžiukas taip metodiškai trupina alaus butelį į požeminės perėjos atitvarą ir žiūri į akis dviem policajams šių automobilyje, ką tie darys, ar sudrausmins, nes juk Ordnung muss sein! – bet tie taip tingiai išlipo ir sulaikė nesipriešinantį, kai jau neliko to rankose ko trupinti (galėjo, durniukas, ir pabėgti – tie net nebūtų vijęsi, manau).

Iš kitos – šitai turės labai rimtų pasekmių ir vidutiniam statistiniam JAV piliečiui, nes pareigūnai nelabai turės motyvacijos juos išties taip saugoti, ginti ar padėti, kuomet smurtautojo sulaikymas labai nesunkiai gali eskaluotis iki fizinės va tokios ar panašios konfrontacijos, o tuomet pareigūnų įgaliojimai tampa mažiau svarūs, nei tas popierius, ant kurio šie surašyti.

Kitaip tariant, jei ir vėl koks “geraširdis milžinas“ recidyvistas nukreips pistoletą į nėščiosios pilvą, reikalaudamas šios pinigų savo kvaišalų dozei, tai šioji galės pasiskųsti (jei liks gyva) nebent tik civiline tvarka – ir bylinėtis su užpuoliku teisme, nes pati policija gali ir nebepriimti šios skundo, kol nėra kartu pateikiama svarių įrodymų, tarp kurių nužudytosios kūnas būtų ne vieninteliu tokiu (cituojant mentus: ateikite su pareiškimu tada, kai jau jus nužudys!).

Arba teks jiems traktuoti tik kaip smurto artimoje aplinkoje pavyzdį – ir kai JAV neturi tokių įstatymų, kaip mūsiškis, kone žodis žodis nurašęs tais pačiais metais tą patį mėnesį ES taip vadinamos Stambulo konvencijos tekstą (tik be socialinės lyties progresyvių pasamprotavimų, kuriems 2013-aisiais dar nebuvome subrendę), tai kaltinamasis yra išties nekaltas, kol jo kaltė nėra įrodyta, ir sulaikyti tuomet jo nėra priežasčių (net jei po to sugrįš ir pasiskundusiąją atitrankys iki mirties).

Bet čia jau samprotavimai ne apie pačią bylą, o apie tokio precedento galimas tolimesnes pasekmes.

* * *

Nes realiai – iš šitos teisinio sprendimo šioje byloje nelaimėjo išvis niekas.

Taip JAV policija turi savo gretose “žudikus“, ir dabar dar apturės ne tik reputacinius nuostolius ir neteks dalies mokesčių mokėtojų finansavimo dėl visuomenės spaudimo politikams, kai dar turės griežčiau peržiūrėti visus veiklos reglamentavimus.

Ir, deja, dėl to pasekoje dar sabotuoti kai kuriuos prevencinius veiksmus ar net iškvietimus, nes pareigūnai dar lieka mažiau saugūs ir mažiau socialiai apsaugoti savo darbe. Dar mažiau vaikų norės tapti policininkais ir ginti teisingumą bei demokratiją.

Savo ruožtu, tai nei žiniasklaida ką išlošia, kai dauguma valkiotų tezių ir sąmokslo teorijų tėra tik dar viena melagiena bei angažuotos ir šališkos propagandos pavyzdys.

Politikai turi spręsti neegzistuojančias arba nukreipiančias dėmesį ir lėšas nuo realių problemas, o visuomenė ir juodaodžių bendruomenė iš esmės pilno džiugesio neturi ir nemato, kad kažkas būtų pasikeitę ar pasikeis artimiausioje ateityje, kai jau ne artimiausioje pajus mažesnės teisėsaugos veiklos neigiamas pasekmes dėl suaktyvėjusio smulkiojo ir vis labiau plintančio nusikalstamumo.

Nužudytojo šeimai tie neuždirbti milijonai jokio džiaugsmo neatneš. Nuteistojo gyvenimas irgi iš esmės baigtas.

Bendrai ir pačiu teisingumu, pradinei BLM euforijai nuslūgus, visumoje dar mažiau bus tikima ir pasitikima.

* * *

Viso to buvo galima išvengti viename ar kitame etape, bet kai visi jaučiasi teisūs, nes turi visokias menamas ir susigalvotas teises arba įgaliojimus, ir nori tą įrodyti kitiems – baigiasi va taip.

Nors tuo nesibaigė, deja, nes toks atvejis nėra kažkoks išskirtinis ar vienetinis.

Tiesiog valdantieji puikiai išnaudojo savo rinkiminei kampanijai, o dabar – nebenaudinga turimai įgytai valdžiai išlaikyti, todėl juodaodžiai ir žemesnės socialinės klasės visokie varguoliai gaus dar daugiau “valstybės“ priežiūros ir kontrolės, kur Antrosios Pataisos pataisa (sic!) visuomenės nuginklavimo linkme yra anaiptol ne pats mažiausias laukiantis visų blogis.

* * *

Jūs gi patys sau atsiminkite trijų NE! taisyklę, kad išvengtumėte sulaikymo, galinčio, tame tarpe, irgi pasibaigti mirtimi, taip bendraudami ir su mūsų pareigūnais, kurie dvejoja, ar jau pradėti jus sulaikyti, net jei ne šiaip manote, bet esate šventai įsitikinę, kad tie yra neteisūs:

  1. Ne mane.
  2. Ne čia.
  3. Ne šiandien.

Likite saugūs!


O ne blogis, bet gėris, kaip šis ir kiti ne vien tokia tema tekstai, ebook bei podcast yra mano paskyroje Patreon – ačiū, kad paremiate per ten!

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s