Penki Antifa smogikų veikimo ypatumai

Praėję metai buvo įdomūs ne tik Uhanio gurmanų dėka, aišku, bet ir JAV purčiusiomis riaušėmis socialiniu bei rasiniu pagrindu, kone privedusiu prie pilietinio karo.

Ir po to, kai jau šiemet sausio 7-tąją protestuotojai jau pateko dėl nepersistengusios dirbti ir JAV sostinės merės demokratės sąmoningai sumažintos bei susilpnintos (primygtinai raštu prisakė nacionalinei gvardijai nesikišti, atmesdama gretimų valstijų pasiūlymus padėti!) apsaugos į Kongreso rūmus, tai pagalvojau, kad metas apibendrinti šio naujojo protestinio ir destrukcinio reiškinio ypatumus tuo saugos ar savigynos požiūriu, kuris yra šio tinklaraščio tema.

Ne, čia ne apie politiką ar ekonomiką, ir net ne apie tai, kad 2009-ųjų sausio riaušės prie Seimo dabar vėl gali pasikartoti Lietuvoje, nes atėjusi dabar valdžia, švelniai tariant, pati jas provokuoja. Todėl galimos lietuviškos riaušės būtų išties visiškai kitokio pobūdžio.

Man pasirodė aptarimui įdomesnis būtent Antifa smogikų modus operandi, ir kodėl jiems sekasi pasiekti savo destrukcinius tikslus – jiems jokios juodos gyvybės realiai nei rūpi, nei kada rūpėjo.

O ir tas dažniausiai prisikiriamas jiems anarchizmas, yra veikiau trockistinio pobūdžio, nei ką turėtų bendro su pradininko Pierre-Joseph Proudhon ar net revoliucinėmis Michail Bakunin, kritikavusio Karl Marx dėl šio propaguotos proletariato diktatūros, bei kunigaikščio ir poliarinio tyrinėtojo Piotr Kropotkin humanistinio anarchizmo idėjomis.

Tad Antifa čia pavadinau ne šiaip smogikais, kurie aktyviai ir destruktyviai veikia po, tarsi, už teisingą reikalą protestavusia BLM priedanga – jie patys išties turi savo nuosavus tikslus ir savo teroristinę dienotvarkę. Ir neabejotinai JAV teisinėmis priemonėmis būtų buvę tokiais teroristais įvardinti bei jų veikla uždrausta, kaip tai jau yra nutikę ir Juodųjų Panterų bei panašių organizuoto namų terorizmo (angl. organized domestic terrorism) smogikų atvejais.

Bet ar tai tik JAV būdingas reiškinys?

Irgi ne – kiek švelnesnėje formoje JK darbiečiai turi Momentum judėjimą, kurį, tiesa, visi labiau linkę priskirti amerikietiškam Ben Sanders variantui, kaip komunistus ar radikaliuosius socialistus, nei kad Antifa. Tačiau pati Antifa veikia kaip tokia ir JK.

Kaip Antifa veikia ir Lietuvoje, jei dar to nežinote, tačiau ne tokiu masteliu, aišku, kokį dabar matėme JAV, taip mūsų teisėsaugai veikiau surandant, ypač pagal politinę konjuktūrą, kokius vietinius lietuviškus neonacius, ksenofobus, antisemitus ir homofobus.

Nes radikalūs kairieji pas mus juk tėra tik “rusų šnipas“ Algirdas Paleckis su savo sovietinės nostalgijos kamuojamais “liaudies frontininkais“, kai vokiškojo (iš kur atėjęs ir pats Antifa pavadinimas bei logotipas) Rozos Liuksemburg fondo remiami likusieji “socialistai“ – tai intelektualų, anksčiau žinomas kaip Naujoji Kairė, būrelis, kuriame mielai apsilankę pasisakyti dr Nida Vasiliauskaitė, dr Aušra Maldeikienė bei prof. Romas Lazutka (ir aš ten buvau, dykai alaus negavau, bet iš renginius sumaišiusių ir vynelio prisidegustavusių veikiau pankų, nei anarchistų, smagiai pasijuokiau).

Todėl tą mano išskirtų penketą šiems Antifa smogikams būdingų jų veiklos ypatumų tikrai verta panagrinėti, nes mūsų “antifašistais“ save vadinantys būsimieji gatvės kariai dar tiek nepasireiškė, kaip tą padarė jų ideologiniai bendraminčiai anapus Atlanto, kad nagrinėčiau jau jų pagrindu, ačiūdie, ir kas, neva, būtų arčiau mūsų aktualijų.

* * *

Pirma, tai nehierarchinė ir anoniminė struktūra.

Išties labai sunku infiltruoti bet kokį agentą, net jei rastum labai jauno amžiaus pareigūną (nors nepilnamečiais informatoriais irgi naudojamasi), kuomet nėra tokio politinio judėjimo jokios aiškios hierarchinės struktūros, pasiskirstymo pareigomis ar formalaus organizavimo į grupes, pagal nustatytas funkcijas ir pavaldumo ryšius, kuriuos būtų galima identifikuoti ir po to sugriauti.

Visus veikėjus gali jungti bendros idėjos, sąlyginai pakištos po taip vadinamu “antifa“ skėčiu, tačiau bendraminčių ir vienas kitą pažįstančių grupės yra veikiau apjungtos kitų dar juos vienijančių interesų, o ne tik politinės ideologijos ir jos įdiegimo politikoje dienotvarkės (agenda): tai gali būti net ir geimeriai, ir kokie nors hipsteriai, ir ekofašistais pravardžiuojami radikalizuoti “žalieji“ ar femi-nazi radikaliosios kovotojos už nebeaišku jau kurias moterų teises, ir kokius nors “gentrifikuotus startuolius breinstorminantys entrepreneriai“ (“ateities online milijonieriai“, dabar gyvenatys už mamos pinigus) – toks visiškas kontrastas įprastiniams buvusiems dešiniems (“fašistams“ ir “nacistams“) ir net kairiems radikalams (“komunistams“ ir “socialistams“), kurie turėjo aiškią struktūrą, rūpinosi savo grupių ideologiniais bei koviniais apmokymais ir jų treniruočių stovyklomis, ir t.p.

Dabar jų ir visi mytai vyksta iš esmės tik online. Ir pabandykite fiziškai įsitrinti į tokią įtartiną grupę, apie kurią sužinojote iš interneto – bet kuris jų tokiam slaptąjam agentui pasakys: “ei, bičiuk, čia mes čilinam, o tu su savo politika gal eik žinai kur?…“

Tačiau vos tik vyksta kur taikūs ir suderinti su valdžios institucijomis pagal įstatymus protestai – taip iškart per komunikacines priemones susiorganizuojama visi “prijaučiantys“ atvykti ten pasiautėti, žinant iš anksto, kaip apsirengti ar kokius plakatus pasiimti, kad vienas kitą identifikuotų minioje, kada ir kur ateiti ir ką reikia nuveikti, kurie bus ten provokatoriais, kurie imsis konkrečių veiksmų, o kurie filmuos ir kurie suredaguos ir po to išplatins.

Visi veikia anonimiškai, ir visi turi dažniausiai patys (!) pasiskirstę pareigas pagal savo gabumus ir savo iniciatyvą, ir visi turi alibi, jei pričiuptų juos ką nors darant ne visai teisėto, ir niekas neparodys pirštu, kas viso to organizatorius, nes realiai tokius socialinius neramumus sukursčiusius ir konkrečius smurtinius bei destrukcinius veiksmus skatinančius lyderius įvardinti likusiems prijaučianties idėjai nariams yra objektyviai neįmanoma.

Vokietija, iš kurios Antifa ir atėjo, per denacifikavimo procesus yra uždraudusi politinėms organizacijoms naudoti uniformas, prisimindami savo rudmarškinius nacionalsocialistų smogikus iš SA. Tai, kad Antifa dažniausiai apsirengia juodai, net formaliai nėra jokia jų uniforma, nes juodai rengiasi ir apsauginiai bei darbininkai, ir scenoje netgi muzikantai.

Tad daugiau bendro uniformiškumo surasite jaunimo, siekiančio savito ir išsiskiriančio stiliaus (ir taip vienas su kitu madingai supanašėjančio), tarpe, ir veikiau jau skustagalviai neonaciai su savo džinsais labiau atrodo uniformuotais, o kamufliažą gi pamėgę civiliokai, kurie gali net ir už ginklų uždraudimą bei taiką visame pasaulyje pasisakyti, tad ir šiuo požymiu nebūtinai pavyktų identifikuoti Antifa grupuotes.

Simpatūlka iš Antifa – nusiėmusi kaukę, ši tampa tiesiog dar viena jokio įtarimo dėl radikalumo nekeliančia “tipiška emancipuota kvaiša“ (dar 2017-ųjų foto iš The New Yorker).

“Visi protestavo, ir aš prisidėjau – tokios mano pilietinės teisės“ – visiškai logiškas pasiaiškinimas pareigūnui ar teisėjui, kuomet veiksmas (actus reus – nusikalstama veika, sudaranti vieną dalį iš dviejų nusikaltimo sudėties), suprask, kyla tik iš pilietinio pasipiktinimo ar pritarimo teisėtams (sic!) pilietiniam protestui (sunkiai įrodomas teisme means rea – nusikalstamas ketinimas). Ir niekada šis veiksmas neapima pilna apimtimi visos antraip baudžiamąjam persekiojimui priskirtinos veikos: tik atėjo į protestą “kaip ir visi“ (kitų nepažįsta); tik “kaip visi“ pafilmavo ir tik pasidalino “su visais kaip visi“, kas ten vyko (žodžio laisvė, nu!) – viskas netgi konstituciška.

Antifa neformalus tinklas yra gerokai didesnis, nei fiziškai galimas sukontroliuoti teisėsaugos žvalgybininkų, ir veikiantis iš esmės virtualioje erdvėje, ir jo dabar net velionis žuvų apgraužtasis Osama bin Laden su visa savo viduramžiška Al Queda pavydėtų – nauji laikai, naujosios technologijos. Tai veikiau judėjimas, o ne organizacija, kuri prižiūri savo narius ir taiko drausmines sankcijas (nors vindikacijos ir baudėjų grupelės, susibūrę veikiau savo iniciatyva, irgi yra).

Tokį tinklą sekti iš dalies tik atrodo, kad gal yra paprasčiau elektroninėmis priemonėmis, nei kad fizinių infiltruotų agentų ir informatorių darbu, tačiau tie “vaikučiai su laptopais“ gerokai dažniau pralenkia savo išprusimu ir IT technikus bei operatyvininkus NSA (National Security Agency – didžiausia pasaulyje JAV elektroninio sekimo agentūra, aprūpinanti duomenimis CIA ir FBI) bei panašiose piliečių (!) sekimo organizacijose.

Nepamirškite čia ir Edward Snowden išviešintų faktų ir to, kad demokratiškose visuomenėse vis tik veikia institucinė bei nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų priežiūra dėl galimų pilietinių teisių pažeidimų, ir netgi mūsiškėje ES įvestos direktyvos, saugančios privačius asmens duomenis bei gerokai apribojančius teisėsaugos institucijų tokius elektroninės žvalgybos veiksmus. Ir, kaip žinia, neteisėtai surinkti įrodymai teisme įkalčiais nepripažįstami (nebent tai ne teismas, o politizuota valdžiai tarnaujanti institucija).

Juolab, kad žinutė susibūrimui veiksmams gali būti visiškai nekalto pobūdžio ir nefiksuojama elektroninės erdvės stebėjimo priemonių jokiais raktažodžiais, net jei ir nebus įmesta į darknet ar deep internet.

* * *

Antra, aiškūs destrukciniai tikslai ir “minkštieji“ taikiniai.

Kuomet per praeitą finansinę krizę vyko Occupy Wallstreet, tai per dešimtmetį, kas yra naujos kartos atėjimo į šį radikaliosios ir gatvės politikos veikimo lauką jau laikmetis,  niekas nepastebėjo, kad Antifa priskiriami tie anuomet skelbti anti-globalistiniai ir kairuoliški, nes nukreipti prieš neoliberalizmą, neva, anarchizmo ar anarcho-komunizmo tikslai ne visai atitinka dabar jų agendos.

Pasakyčiau – visiškai neatitinka to, kas jiems iš seno įpročio dar priskiriama, kaip ir pats pavadinimas seniai su antifašizmu (t.y. nukreiptu prieš tautinio pobūdžio valstybinį kapitalizmą, valdomu autokratinėmis priemonėmis) neturėtų būti siejamas.

Dabar Antifa destrukcija yra nukreipta, aišku, ir ne valstybės linkme, ko mūsų paklusnūs mokesčių mokėtojai, darniai balsuodami elito organizuojamuose demokratiniuose rinkimuose, bijo ir todėl vis labiau ir dažniau pritaria policinės valstybės kūrimui vietoje liberaliosios demokratijos, kad tik apsaugotų jų menamos tos “vidurinės klasės“ įprastinį biurgerišką gyvenimo būdą.

Nes taigi valstybė, kad ir ką tuo žodžiu vadinsite, bet turi policiją bei kariuomenę, ir jeigu tokie radikalai “revoliucionieriai“ neturi valdžioje savo deputatų, tai tikrai gali gauti kulką, ir nebūtinai tik guminę, į kaktą, tuo pačiu visiems pavyzdiniams piliečiams netgi pritariant tokiems veiksmams.

Na, o kas jums sakė, kad naciai tarpukario Vokietijoje laimėjo daugumą ir taip į valdžią atėjo? Bet po to palaikė jų veiksmus valdžioje, deja, tikrai vokiečių dauguma, ir šitą niuansą Antifa ideologai puikiai suvokia, ir jie, skirtingai nuo daugumos visuomenės ir jų išsirinktų politikų, istorijos pamokas jau išmokę (bei naudoja savo labui).

Revoliucijos, kaip mes jas suprantame pagal marksistinę socialinės klasių kovos teoriją, yra seniai jau nemadingas ir iš esmės dar iki Antrojo Pasaulinio karo užsibaigęs reikalas, ir pasiseka tokie “liaudies nepasitenkinimo“ paskatinti pervesmai valdžioje dabar jau tik tuomet, kuomet vienam elitui reikia pakeisti kitą, ir to padaryti taikiu demokratiniu būdu (pvz., šalies prezidento nušalinimas arba išankstiniai parlamento rinkimai – abu atvejus turėjome ir Lietuvoje) tarpusavyje išsiaiškindami neišgali, tad jau pasitelkia tą “revoliucinį proletariatą“ (taip čia turime visokias dainuojančias bei spalvotas “revoliucijas“ bei maidanus).

Be viso to, bet jau Antifa taikiniais nebėra ir stambųjį kapitalą įkūnijančios institucijos (kaip minėtoji fondų birža) bei korporacijos ir bankai, kurie, žinia, irgi išgali pasisamdyti ir privačią apsaugą, ir po to dar pajungti per lobizmą ir teisininkus teismų ir teisėsaugos sistemą va tokių “revoliucionierių“ sutraiškymui.

Ciniškai žiūrint, tai FIRE (finances, insurance, real estate) sektorius padarė anuomet išvadas, ir dabar finansuoja (!) jau va tokius radikalus, kurie padeda užvaldyti rinką, tradiciškai kapitalizmui būdingu būdu, atsiprašant už tautologiją “sviestas sviestuotas“, taip stambiems verslams, ir ne be politikų pagalbos, atimant aktyvus ir klientus iš smulkesnių. Nothing personal, just business.

O dabar dėl karantino suvaržymų ir atėjusio ekonominio sunkmečio galima apkaltinti ne “godžius bankinykus“, o tik pandemiją sukėlusį koronavirusą (kas nereiškia, kad jo nėra, ar kad iliuminačiai visus taip sučipuos per skiepus).

Nes dabar Antifa taikiniais tapo smulkieji “buržujai“, o ne anie “kapitalistai“ – visas toks va privatus nedidelis miesto kvartalo ar rajono verslas. Šie juk nebeišgali samdyti apsaugos, o policija iki jų atvažiuoti ne visada suskuba, kai draudimas, jei toks yra, nepadengia visų riaušių padarytų nuostolių.

Juk Antifa požiūriu privataus verslo savininkas vis tiek yra “buržujus“, “išnaudotojas“ ir pan. – ir verslininkas šiaip ar kitaip, bet visada juk sieka tik pralobti, ir siekia taip tapti tuo dideliu “kapitalistu“ bei “žmonių išnaudotoju“. Todėl reikia naikinti tokius “kapitalistinės visuomenės parazitus“, suprask, dar įsčiose, kol tie neišsiplėtė ir neišbujojo – tik tame dabar dar tėra tas Antifa kairuoliškumas.

Stambūs nekilnojamojo turto vystytojai po to tokius nusiaubtus objektus perima, įsisavina valdiškus pinigus, skirtus šių atstatymui, ir pernuomoja jau mokesniems kitiems klientams, taip pakeldami ir kainas bei nekilnojamojo turto vertę, kuris vis mažiau tampa prieinamu vidurinei klasei (kaip ir rajonai taip gentrifikuojami, kas labai patinka visiems hipsteriams), arba jau perleidžiami tokie neturintys komercinės perspektyvos objektai “visuomenės poreikiams“, kur įkuriami valstybės (mokesčių mokėtojų pinigais, aišku) išlaikomi kokie nors bendruomenės centrai arba socialiniai būstai ar net įsikuria koks nors “socialiai orientuotas“ verslas (tie patys Antifa palaikytojai mielai ten taip turi svetima “valstybės“ sąskaita ir savo “kavines“, kur galima ir žolytės įsigyti – tikrai, nothing personal, just business, aha).

Jei šitie kairuoliai tikėtų savo skelbiama arba jiems priskiriama ideologija, tai ir riaušių nefilmuotų aifonais bei neplatintų per visokius makintošinius gadžetus, tiesa?

Tad smulkus privatus verslas, deja, bet mažiausiai apsaugotas nuo tokių prieš juos sąmoningai ir tikslingai nukreiptų destrukcinių veiksmų bei pogromų – dabar nebe religine ar tautine, bet vis dar ta pačia socialine prasme jau šie tampa “naujaisiais žydais“ tarsi prie nacių, tik smogikai vis tie patys, nors dabar ir vadinasi tais “anti-fašistais“…

Ir, maža to, jei pradeda tokie smulkieji savininkai gintis nuo gatvės pogromų patys, tai tuomet jau pasitelkiama ir policija šiam neteisėtams (sic!) verslininkų “įsisiautėjimui“ sutramdyti.

O ir patirtus nuostolius, kaip sakiau, stambus verslas kompensuoja iš pradžių per kitus savo nesunaikintus objektus; po to atsiima draudimą ir valstybės kompensacijas bei paramą – sudeginta ir išplėšta viena parduotuvėlė privačiam smulkiam verslininkui reiškia 100 procentų jų verslo sunaikinimo, o keletas suniokotų parduotuvių kokiam nors dideliam tinklui – tik labai nedidelę procentinę dalį, nesunkiai kompensuojamą.

Teroristai visada renkasi soft target – tad valstybė ir korporacijos tapo per kietais taikiniais, nukeliant juos “šviesesnei“ ateičiai.

* * *

Trečia, pasyviai agresyvus vidurinio lygio smurtas policijos brutalizavimui.

Be abejo, kad policija paprastai įsikiša į visus visuomeninę rimtį sudrumsčiančius veiksmus, ir čia… iš anksto pralaimi Antifa veiksmų taktikai.

Nes, kaip rašiau anksčiau, teisėsauga (tiek konkrečiai policija, tiek ir bendrai prie jų priskirtina tokiais atvejais privati apsauga), bet veikia pagal apibrėžtą force continuum (jėgos panaudojimo pakopiškumo) modelį, kur smurtinis veiksmas tame lygyje jėga įveikiamas vienu lygiu aukštesniu veikimu – ta taisyklė žinoma kaip Plius Vienas (arba +1, kaip rašydavę anksčiau internetuose).

Šiuo principu remiasi ir būtinoji gintis, tik konfliktuose civiliams privaloma veikti de-eskalavimo linkme, kai pareigūnai, policijos ar privačios apsaugos, turi jiems suteiktus ir įstatyme aiškiai apibrėžtus pagal jų pareigas būtinus įgaliojimus panaudoti jėgą, todėl jie grėsmės ar smurto lygį įveikia +1 aukštesniu lygiu.

Tokiu būdu, teisme šis principas visiškai pritaikomas, kai civiliokas eina -1 taktiniu keliu ir gali paaiškinti, ką ir kodėl darė, kad išvengtų konflikto, ir kodėl tai yra dar būtinoji gintis; ir kai pareigūnas eina +1 keliu, pilnai vidaus tyrimuose ir teisme, jei prireikia, pagrįsdamas savo veiksmus kaip teisėtus ir sąlygotus būtinojo reikalingumo, nes neperžengia +1 (aha: “nušoviau, nes mane mentu išvadino, gerbiamas teisėjau!“).

Tarkime, jei taikaus protesto, grupinio ar pavienio, metu demonstruojate pirmam lygiui priskiriamą žodinį nepaklusimą (pareigūnas liepė nesikeikti ir nešūkalioti, tarkime) arba įžeidinėjate (“mentai gaidžiai!“ arba “atleisiu jus iš darbo, sodomitai!“), tai pareigūnas gali +1 pridėti ir jus sulaikyti už viešosios tvarkos pažeidimą, kartu pridurdamas, kad pasyviai priešinotės (antrasis lygis) ir nepaklusote teisėtiems pareigūnų reikalavimams (čia išvis darbinė frazė, tiesa?).

Civiliu būdamas negalite nei ką nors sulaikyti, nei parsiversti ant žemės ar už pakarpos nusivesti ir duoti niuksą už kampo, kad jus išvadino nelabai gražiais žodžiais, nes tai juk nekelia grėsmės jūsų sveikatai ar aplinkinių saugumui – jūs galite tik mandagiai paprašyti nesikeikti, nes aplink yra padorūs piliečiai, moterys, vaikai ir kitokios mažumos, kurių jausmus dabar įžeidė jus vadinant jais, tarkime (nors pasakymas besiplūstančiam keikūnui, kad “tu ne mano skonio, pupuliuk“ de-eskaluoti situacijos, sakyčiau, nepadės).

Kaip gi vyksta taikių protestų ir demonstracijų metu?

Antifa smogikai sąmoningai provokuoja pareigūnų veiksmus, kas yra iš šalies visada jų bendrų filmuojama, sumontuojama tendencingai ir pateikiama kaip policijos brutalumo išraiška.

Tarkime: “aš galiu rėkauti fuck the police ir klūpoti, o už ką mane dabar bananu atlupo?!“; arba – “aš nesipriešinau, o mane grubiai išplėšė iš taikaus protesto ir tą patį kaip ir aš dariusių žmonių rato, ir sutraumavo mano rankytę-kojytę, atitrankė savo furgone mano galvytę!“; arba – “kodėl dedate antrankius, aš gi nesmurtauju!“ ar “don’t taser me bro!“ (kas dar pamenate epizodą), ar “šalin rankas, aš pats nueisiu! aaaaa! už ką lupate, smurtautojai! police brutality! už Lietuvą, vyrai!“ ir pan.

Ir va čia prieiname prie ketvirtojo force continuum lygio, kurį jau aktyviai naudoja pareigūnai, kurie turi jėga sutramdyti aktyviai besipriešinantį sulaikomąjį (čia ir George Floyd atvejis), bet Antifa stengiasi niekada patys į ketvirtąjį nepereiti – t.y. jau dabar aktyviai stengtis ženkliai sužaloti pareigūnus, kai tie jau bus priversti panaudoti šaunamąjį ginklą pagal +1 pereidami į penktąjį “mirtinos jėgos“ panaudojimo lygį.

Nebent tą gali padaryti saugiu sau atstumu prieš riaušių policijos naudojamą ekipuotę (šarvus, šalmus, skydus ir pan.), mėtydami, tarkime, molotovo kokteilius, bet ir tuomet vaizdo įraše jūs pamatysite, jei tokius riaušininkus prisivis, kaip keletas apsišarvavusių pareigūnų lupa ant žemės gailiai besiraitantį desperacijoje visiškai neginkluotą “pavojaus nekeliantį civilioką“.

Akivaizdu: police brutality, aha.

Todėl Antifa pramokę pasyviai agresyviai provokuoti pareigūnus “pertekliniams“ veiksmams tik viduriniame smurto lygyje.

Ką galite patys išbandyti ant savo draugo (tik perspėkite, kad norite padaryti draugišką eksperimentą, nes perskaitėte gerą straipsnį pas mane tinklaraštyje, ir dabar tikrinate teoriją bei teiginius praktiškai – antraip pelnytai gausite nuo jo į snukį ir ilgam su juo apsipyksite!): tiesiog nutaisykite RBF (resting bitch face – kaip mėgsta dabartinės merginos vietoje anksčiau selfiukuose madingų ančiuko lūpyčių ir šiknyčių) ir stumdykite jį į petį tol, kol tam jau baigsis kantrybė.

Jūs juk jo nemušėte, nesužalojote, tiesa? O tai ko jis taip, nu…

Beje, taip dažnai juk ir prasideda muštynės, kada peštukai arba stumdosi vienas kitą krūtinėmis kaip gaideliai, arba stipriau pastumia oponentą ranka į krūtinę. Iš šalies žiūrint, tai ar vertėjo duoti stumdytojui į snukį kumščiu, kai tas “tik pastūmė“?

Brutalu, žmogau!

Va taip veikia ir Antifa – visada aiškiai neviršydama savo vidurinio smurtinio lygio naudojamų fizinių veiksmų, net kai fiziškai stumdo ar spiria iš pasalų į čiurną, blauzdikaulį ar net pasturgalį pareigūnui, kas lieka už kadro, ir kas nufilmuojama tokių draugelių bei paskui sumontuojama taip, kad atrodo, jog pareigūnas pats užsipuolė ir neadekvačiai bei brutaliai sureagavo.

Tai tikrai nėra Antifa išradimas, bet pats principas jų neabejotinai ištobulintas, nes gal dar pamenate, kaip vienoje ne šou, o rimtoje TV pokalbių laidoje, staiga dr Aušra Maldeikienė pašoko ir pradėjo garsiai šaukti ant Gapšiuko, kad tas po stalu, kol ji tą, kaip Darbo partijos lyderį, kritikavo dėl juodosios buhalterijos, tai ją iš pradžių šis besišypsodamas mums ekrane spardė, o po to išvis pabandė dar ir nuspirti su visa kėde ant žemės, kad toji nusivožtų ir pasidarytų sau juoko visų žiūrovų akivaizdoje.

Isterikė moteriškė? O juk galėjo užvožti tokiam chamui ir į marmūzę – brutaliai.

* * *

Ketvirtas ypatumas yra panašus su penktuoju, tačiau aš juos atskiriu į du, o šitą pavadinau piggybacking arba parazitiniu prisitrynimu prie kitų.

Antifa taip prisitrynusi prie BLM judėjimo, ir daugeliui žmonių iš šalies žiūrint – tai realiai didesnio skirtumo tarp jų nėra. Netgi liberaliai mąstantys progresyviais save laikantys piliečiai tokiu atveju Antifa laiko gal kiek ir radikalokais, bet vis tiek savais sąjungininkais. O nepritariantys BLM protestams visus tuos iš BLM priskiria tik Antifa siautėjimams, nes “jie ten visi vienodi“.

Visiškai taiki protesto demonstracija, į kurią ateina ir smurtauti ar riaušes kelti visiškai nenusiteikę, bet savo pilietinę poziciją taikiai išreikšti dėl teisingo reikalo žmonės, taip yra išnaudojama jau ir Antifa tikslams, kad sukeltų toje masėje riaušes ir destrukciją – kaip sakiau, nukreiptą tiek prieš smulkųjį rajono verslą (“buržujų naikinimą“), tiek ir pareigūnus (policijos brutalizavimas), siekiant defund the police (t.y. finansiškai sunaikinti teisėtvarkos galimybes veikti).

Turime ir Lietuvoje tokių pavyzdžių, kai dabartinė ekonomikos tiktokerė ministerė suklupo dar vasarą su visomis hipsterinėmis fleitininkėmis, laikydamos Lietuvos pareigūnams panosėse fuck the police plakatus, kurie, be abejo, gražiai žiūrisi visuose instagramuose pagal trendą su grotžyme #blm #blacklivesmatter #policebrutality #stoprasism #fuckmaga #smagu #šimašeu (ai, ne, šitos truputį kitam pasipostinimui, nu).

Dar klaikiau, kai paskui dar feisbukuose bandė vesti diskusiją apie “žiaurumus skatinantį“ bei “brutalumą policijoje indoktrinuojantį“ LtCol Dave Grossman, net nesuprasdamos, kas jis toks ir apie ką išties pasisako…

Na, o kad URM šefo pareigas dabar einantis ir jo vaikučiai ne tik išsisukinėjo nuo karinės tarnybos, bet ir šis dar siekė kartu su nuteistuoju už sukčiavimą, naudojantis tarnybine padėtimi, “kolega“ iš jam draugiškos irgi “demokratine“ save vadinančios partijos, nuginkluoti mūsų šaulius bei rezervistus, tai – dėve dėve, koks tu kūdas, ir kokios šitos bobos (abiejų lyčių) durnos, atsiprašant, nes gal, viešpatie, neatleisk jiems, net jei ir visiškai nuoširdžiai nesupranta, kokį juodą darbą vardan tų pačių Antifa tikslų čia daro.

Ir ką gi, pasinaudoję tokiu masiniu protestu ir į taikų protestą išėjusia minia, toliau paprastai jau daro Antifa smogikai, kai jau iš minios agresyvieji įsisiautėja, ir kai išprovokuoja tuomet destrukciją, privataus turto naikinimą ir plėšimą, smurtą ir pan.?

Jie jau tepa slides, kol jų pačių neįtraukė ir nepatraukė baudžiamojon atsakomybėn – žr. trečią ypatumą apie policijos brutalizavimą ir vidurinio lygio smurtą.

Kai smurtas ir turto naikinimas eskaluojamas iki aukštesnio – čia jau visi antifašistukai kaip pagal signalą einame namučių gurkšnoti moliūginės frappe kavites™ ir sumontuoti klipukų, kaip “taikiai“ protestuota ir kaip policija (sic!) išprovokavo ir sukėlė tas riaušes (niekada, aišku, to nedarė jokia Antifa!).

* * *

Penktas ypatumas, kaip ir kiti aukščiau, kaip matote, išplaukia vienas iš kito, ir šitas yra ne šiaip prisitrynimas prie ko nors, tačiau sąmoninga false flag (apsimetimo kitais) taktika, puikiai, jei tas žodis tinka šiame kontekste, panaudota dabar matytame ir leftistinės žiniasklaidos “šturmu“ įvardintame Kongreso pastato “užėmime“.

Kai kurie trumpistai protestuotojai daugumoje naiviai taip po to nustebę pasakojo žurnalistams, kad juos pati pastato apsauga įsileido – jums gal ir pasirodys tas keista, tačiau į JAV Kongreso rūmus, kaip ir kitus JAV valstybinius pastatus, gali įeiti bet kuris JAV pilietis, praėjęs būtiną apsaugos patikrą.

Netgi mūsų Seimas ir Prezidentūra organizuoja tokias atvirų durų dienas, nors likusiomis jau – deja, bet jūsų VAD pareigūnai šiaip ekskursijai neįleis, nebent turite oficialų ir iš anksto suderintą vizitą su savo seimūnu ir pan.

Gal jūs netgi pamenate skandalą, kaip vienos fyfos iškart neįleido, nes toji savo kvietimą buvo padovanojusi gi savo mamulei, o jau laukti, kol su protokolo tarnyba susiskambins apsaugos karininkas ir išsiaiškins, jai, kaip “nacionalinei vertybei“, pasirodė per žema (nes kai kurie VIP savo elgesiu – tai tik very important pussy).

Bet va dar įdomiau buvo, kad, apsimetę trumpistais, čia irgi sudalyvavo Antifa smogikai, dar padaužę langus bei viduje pabandę irgi šiek tik pasiautėti – tačiau jau patys MAGA šalininkai pradėjo šaukti, kad čia yra provokatoriai iš Antifa, ir jau kviesti pasirodžiusius pareigūnus bei netgi pilietiškai trukdyti Antifa ką nors niokoti.

Nesakau, kad teisinu protestuotojus, ar kad manęs nepralinksmino raguotasis bizonas iš sąmokslininkų portalo arba nenuliūdino oro pajėgų rezervistės mirtis, nes dėl šios, skirtingai nuo apsišniojusio recidyvisto, jokia JAV demokrato ar lietuviškojo “liberalo“ ašarėlė nenusiris.

Bet tas valstijų kapitolijų (parlamentų) užėmimas yra JAV tikrai būdingas ir visiškai, jų supratimu, demokratinis reiškinys, įvykęs dar ir tame pačiame Kongrese, ir ne kartą dar iki 45-tojo Prezidento išrinkimo, net jei ir nebūna visada taikus, ir net jei trukęs ne keletą valandų su pasistumdymu prieš iš anksto parengtas žiniasklaidos kameras prie vieno iš įėjimų, kai pro kitus laisvai įleista, o trukęs net ir keletą dienų ar savaitę.

Tačiau akivaizdu, kad Antifa jau dabar ne tik “sąjungininkus“, o ir priešininkus išnaudoja savo tikslams.

Ir dar pasakysiu, kad kitąkart toks bandymas patiems susitvarkyti su provokatoriais bei debošininkaisAntifa bus išnaudotas prieš juos pačius, nes eis pagal paminėtąjį policijos brutalumo principą, kur, suprask, taikius protestuotojus dėl jų kitokios nuomonės va ėmė ir radikalai “neonaciai“ primušė…

Oi, tai gatvėse, sakote, jau buvo?

Tai ko dabar stebitės, kad įvyko ir šįkart, nes pagal politizuotą žiniasklaidos naratyvą blogis yra vienoje pusėje, tačiau visada gėris tik kitoje? Kaip netikėta, žinokite.

Aš jums bendram išsilavinimui dar duodu nuorodą į akademinį tyrimą (straipsnyje paspaudykite nuorodas!) dėl žiniasklaidos šališkumo, nušviečiant protestinius įvykius JAV – kurį atliko, žinote, visai netikėtai “liberalioji“ (labiau mums įprastai vadinama – kairioji) pusė.

* * *

Galima, aišku, mane apkaltinti kažkokiu politiniu šališkumu, kad pasirinkau, suprask, demaskuoti Antifa, kurios tikslai, kaip ne vienas šiuos palaikantis fleitistas dievagotųsi, yra kilnūs ir netgi teisingi (kam teisingi?).

Vis tik mano dėmesys buvo ne į šios organizacijos politinius tikslus, o veikiau jos modus operandi – ir, sutikite, šiuo metu būtent Antifa yra sėkmingiausiai šioje namudinio terorizmo srityje veikianti organizacija ar, veikiau, judėjimas.

Kaip minėjau, Antifa pasekėjų turime ir Lietuvoje, tik jų dar, ačiūdie, nedaug, ir jie dar nepasiekė tokio veikimo lygio, kad keltų didesnį susirūpinimą teisėsaugai.

Juolab, kad Lietuvoje nėra Antifa aktyvavimui būtino (žr. ketvirtąjį ypatumą aukščiau) dar jokio judėjimo ar socialinio arba politinio protesto, prie kurio prisitrynę (tarkime, per pedagogų streiką ne tik okupavę Švietimo ministeriją, bet ir ją suniokoję), arba kuriuo apsimetę (žr. penktąjį punktą), jau pradėtų savo destrukciją – gi ir mūsų tais “naciukais“ pravardžiuojami tautininkai yra tik parsidavusios šunaujos naratyve radikalais, ir net teismas pripažįsta sostinės policiją savivaliaujant, kuomet tie imasi perteklinių bei neteisėtų veiksmų, kaip nutikę su patriotiškų jausmų apimta mokytoja, nusprendusia pamosuoti Trispalve buvusioje Kazio Škirpos alėjoje, jau progresyvaus mero, protestuojančio prieš kaimyninės šalies rinkimų rezultatus, tačiau jų šalies represinėms struktūroms atidavus prieš tai tikrąjį, o ne menamą kaip pabėgusioji namų šeimininkė, opozicijos lyderį, jau pervadintą neutraliai į tą, kuo ji ten mosikavo.

Kaip ir galimai Antifa politinius tikslus palaikantys visiškai legalūs politikai nėra tiek čia radikalizuoti, ar turi kažkokių asmeninių tikslų politikoje eiti į kraštutinumus ir skatinti “revoliucijas“: neturiu duomenų, kad kartu rusams, kurių diedai vajavojo su fošystais, šnipinėjęs paleckutis būtų su Antifa bendradarbiavęs, ar kad lėkštučių žemaičiai ševronų fašistus kartu išpašolvonino arba garliavinė teta užneršė kloniuose, besidomėdama, ko nori ta mergaitė, ar tik ne kokio fašizmo – kaip ir nelabai Gargždų seimūnas būtų atradęs tas galimas “fašizmo“ apraiškas homoseksualumo propagandoje.

Juolab, kad ne tik Lietuvoje dar nepriaugę iki tokio Antifa radikalumo praktinio išnaudojimo ir kiti politiniai neparlamentiniai judėjimai, tad ir pasirinkau panagrinėjimui būtent Antifa veikimo modelį, ir skaitinys, tikiuosi, neprailgo.

Osu!

15 Comments

 1. Įdomus Antifa smogikų veikimas. O dabar aš pagalvojau, kaip čekistai to paties nesugebėjo padaryti, pvz., Baltijos kelyje arba 1991 metų sausio 13-ąją. Kad bandė kažką panašaus daryti, tai aš neabejoju. Bet kaip jiems nepavyko? Ar tai reiškia, kad vis tik yra koks nors veiksmingas receptas prieš tokius veiksmus, kaip Antifa provokacijos? Ir jei iš tikrųjų toks receptas yra, tai koks jis?

  1. Pirma, tai KGB, kaip ir viskas sovietyne, buvo tokia pati perpuvusi biurokratizuota nomenklatūrininkų organizacija. Ir jei ką mokėdavę, tai tik pagąsdinti kokius mentų pričiuptus pseudo-disidentus iš virtuvinės užstalės arba moksleivius ir studentus bei prilakusius ir įskųstus inteligentus. Realiai visi čia tiek buvo prisitaikėliai (ką rinkosi mūsų rinkėjai prezidentais jau triskart, priminti?), kad šiai sovietų politinei policijai nebuvo net su kuo kovoti šalies viduje, kaip būta anais laikais, kai siautėjo VČK, OGPU ar darbo prisigalvodavę NKVD. Apie to meto Lietuvos elitus pakeliui į Nepriklausomybę – plačiau yra čia, kur rasi atsakymus į daugelį savo klausimų dėl bendro konteksto: https://punkonomics.wordpress.com/2020/11/30/elitas-2/

   Antra, Antifa yra ne struktūrinė organizacija, bet laisvo pobūdžio ir labai anonimiškas judėjimas, kaip tokiu buvo ir Sąjūdis (neskaitant iniciatyvinės grupės bei vėliau suvažiavimo), ir sovietai juk dar turėjo savo priešingą judėjimą Jedinstvo. Jei pameni, tai 1991-aisiais tie juk ir Parlamentą šturmavo, ir buvo atsivilkę riaušes sukelti prie TV bokšto Sausio 13-tąją. Tačiau Sąjūdis turėjo didelį pranašumą: Jedinstvo nebuvo jokiais sąjungininkais, o tik priešais, ir brazauskiniai komuniagos net Jedinstvo nelaikė savo bendraminčiais, bendradarbiaudami išties su Sąjūdžiu (kaip įprasta, prisitaikydami prie to meto konjuktūros, nors nuolat dairydamiesi, ar sovietai nelaimės jėga).

   Trečia, Sąjūdis turėjo savo tvarkdarius žaliaraiščius – mitinguose tie iškart buvo pasirengę reaguoti į bet kokias provokacijas ir keliamas riaušes.

   Visuma šių ir sudaro priešnuodį dabartinei Antifa – t.y. aiškiai identifikuoti, kas tokie šie provokatoriai, atimti false flags, neleisti prisitrinti kaip parazitams (nebūti piggy back), nukreipti pareigūnus prieš provokatorius, o toliau, žinia, tai jau teisėsaugos darbas, įskaitant ir kriminalinę žvalgybą. Su JAV demokratais ir jų BLM tame ir bėda, kad jie pasitelkę Antifa kaip visiškai teisėtus savo sąjungininkus, nes svarbu ne priemonės, o tikslai, tad jie patys vadovaujasi nuostata, kad mano priešo priešas yra mano draugas.

   O dėl pogromų, tai per LA riaušes dar praeitame amžiuje visiškai dėl tokio paties policijos nukalto juoduko labai gerai parodė korėjiečiai parduotuvėlių savininkai, iš ko kilo pavadinimas roof Koreans – visi šie Korėjos karo veteranai tiesiog nuo stogo šaudė bet kuriuos bandančius jų parduotuves plėšti ir niokoti riaušininkus. Todėl demokratai (įskaitant ir lietuvių paluckinius su landsbergiukiniais) stengsis atimti ginklus iš civilių, nes, suprask, taip reiks užkirsti kelią riaušėms (aha…). Tad prie Antifa šūkio defund the police pridėk ir ginklų “kontrolę“.

    1. Nėra už ką. Mano pagrindinis neramumas, kad Antifa idėjos bus politikų pasičiuptos ir be pačios Antifa veiksmų: kaip paklūpojo progresyvios mergytės su plakatukais vasarą, kaip tie patys dabar valdantieji pasisako už ginklų atėmimą iš civilių, ir jiems pritaria “socdemų“ formali opozicija – labai blogas mišinys, kad mūsų pačių saugumas gerokai suprastės, nes jau dabar turime komendanto valandą, kuri net nebuvo formaliai įvesta, bet veiksmai iš esmės tie patys.

 2. Paimi visas NVO išgrūdi kurių pavadinimuose yra “žmogaus teisės“, “tolerancija“ (pvz Tolerantiško jaunimo asociacija), “socialinis“, atleidi veltėdžius iš lygių galimybių kontrolės įstaigų, pravaikai visokius BLM, LGBT renginukus ir Antifos ideologinis, bei financinis ir organizacinis stuburas lūžta.

  Struktūros nėra, bet organizacinis cohesion reikalingas jiems. Fizikos dėsnis: organizacija yra būtina, net jei nematoma ar plaukianti/anoniminė.
  Europoje viskas eina per NVO tinklą. JAV per unholy demokratų partijos ir Leftistinio Silicio/Medija verslo uniją.

   1. Žinau.

    Kai Doncė parašė, kad visi diversity training departamentai bus išvaikyti iš federalinių įstaigų, tada pirmą kirtą prasidėjo reali panika antifa gretuose.

    1. Gal tik patikslinsiu, kad ne tik Antifa, bet bendrai radikalių kairiūkščių pusėje. Nes Antifa, kaip judėjimas, irgi turi tą silpną vietą, kad jais gali apsimesti lygiai taip pat visi, kam susišviečia jų tikslai kaip “teisingas“ reikalas. 🙂

Leave your comment here

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s